Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Yesterday
 2. Zmieniłem dysk i zainstalowałem Fedorę od nowa. Na razie jest OK.
 3. Tu masz mój film jak zainstalować Fedorę z Windows 10 W F31 nic się nie zmieniło. Może wrzucę zaktualizowane nagranie. Wersja z Fedorą 31 Co masz w katalogu /boot/efi/EFI? Jak nie masz katalogu Microsoft to prawdopodobnie przy instalacji sformatowałeś partycje /boot/efi i windowsa nie ma. Jak nie masz żadnych ważnych danych to najprościej zainstalować wszystko od nowa, i postąpić tak jak na moim filmie.
 4. Właśnie zainstalowałem na nowym dysku SSD system Windows 10 a następnie po nim system Fedora 31, po instalacji Fedory nie widać menu wyboru - nie ma jak włączyć Windows 10. Co mam robić? Nacisnąłem Esc i od tej pory pojawia się menu wyboru, niestety nie widnieje na nim Windows 10 tylko "System setup" - po wybraniu tej opcji komputer uruchamia się ponownie i wchodzi do UEFI BIOSa. Wciąż jednak brakuje jakiejkolwiek możliwości uruchomienia systemu Windows 10. Instalowałem najnowszą wersję Win 10.
 5. SeeM

  [centos7] php 7.2.27

  Dzięki. Widać lubię mieć pod górkę.
 6. sunrise

  [centos7] php 7.2.27

  Jest też repo Remi i tam jest php 7.2 7.3 i 7.4 http://rpms.remirepo.net/enterprise/7/
 7. Last week
 8. Jeżeli ktoś używa CentOSa 7 oraz PHP z repozytorium webtatic, zapewne wie też, że zatrzymało się ono na wersji PHP 7.2.24. Podmieniłem źródła PHPa na 7.2.27 i przebudowałem pakiet źródłowy. Udało się. Po aktualizacji pakietów PHP* Nextcloud oraz Dokuwiki uruchamiają się prawidłowo. Działa zarówno mpd_php, jak i php-fpm. Pecle z repozytorium webtatic działają świetnie, nie trzeba ich przebudowywać $ php -v PHP 7.2.27 (cli) (built: Jan 24 2020 22:15:44) ( NTS ) Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies with Zend OPcache v7.2.27, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies $ rpm -qa | grep php72w (pakietów jest więcej, ale te mam zainstlowane) php72w-mysqlnd-7.2.27-123.el7.x86_64 php72w-opcache-7.2.27-123.el7.x86_64 php72w-pdo-7.2.27-123.el7.x86_64 php72w-process-7.2.27-123.el7.x86_64 php72w-xml-7.2.27-123.el7.x86_64 php72w-common-7.2.27-123.el7.x86_64 php72w-cli-7.2.27-123.el7.x86_64 php72w-mbstring-7.2.27-123.el7.x86_64 php72w-fpm-7.2.27-123.el7.x86_64 php72w-intl-7.2.27-123.el7.x86_64 mod_php72w-7.2.27-123.el7.x86_64 php72w-gd-7.2.27-123.el7.x86_64 Zapraszam do używania - https://lukaszposadowski.pl/lib/exe/fetch.php?media=aaa_all_packages.tar.gz .
 9. Dzięki, spróbuję po pracy. Ale dlaczego rsyslog ciągle się wywala? Czy on sam albo jakiś inny proces próbuje coś odczytać/zapisać na tym uszkodzonym miejscu dysku? Ten komunikat kernela z błędem I/O Error na sektorze dysku zauważyłem w logach już jakieś pół roku wcześniej, ale pojawiał się rzadko i nijak to nie wpływało na pracę systemu i na działanie rsyslog. Dopiero w ostatni piątek - zamarznięcie Plasmy, twardy reset i po restarcie - komunikat co sekundę i wywalanie rsyslog...
 10. Może spróbuj zablokować logowanie w journald. W pliku /etc/systemd/journald.conf ustaw Storage na volatile lub none ni i wyłącz rsysloga
 11. Po zawiesze i twardym resecie system na okrągło sypie komunikatem: 21.01.2020 18:06 kernel ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x100 SErr 0x0 action 0x0 21.01.2020 18:06 kernel ata1.00: irq_stat 0x40000008 21.01.2020 18:06 kernel ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED 21.01.2020 18:06 kernel ata1.00: cmd 60/08:40:b8:b2:2d/00:00:38:00:00/40 tag 8 ncq dma 4096 in res 41/40:08:b8:b2:2d/00:00:38:00:00/00 Emask 0x409 (media error) <F> 21.01.2020 18:06 kernel ata1.00: status: { DRDY ERR } 21.01.2020 18:06 kernel ata1.00: error: { UNC } 21.01.2020 18:06 kernel ata1.00: configured for UDMA/133 21.01.2020 18:06 kernel sd 0:0:0:0: [sda] tag#8 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=3s 21.01.2020 18:06 kernel sd 0:0:0:0: [sda] tag#8 Sense Key : Medium Error [current] 21.01.2020 18:06 kernel sd 0:0:0:0: [sda] tag#8 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed 21.01.2020 18:06 kernel sd 0:0:0:0: [sda] tag#8 CDB: Read(10) 28 00 38 2d b2 b8 00 00 08 00 21.01.2020 18:06 kernel blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 942518968 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0 21.01.2020 18:06 kernel ata1: EH complete A smartctl -a pokazuje: smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.5.0-0.rc6.git2.1.fc32.x86_64] (local build) Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Model Family: Seagate Barracuda 7200.14 (AF) Device Model: ST500DM002-1BD142 Serial Number: Z3TX68LP LU WWN Device Id: 5 000c50 065e0a509 Firmware Version: KC48 User Capacity: 500 107 862 016 bytes [500 GB] Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical Rotation Rate: 7200 rpm Device is: In smartctl database [for details use: -P show] ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4 SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s) Local Time is: Tue Jan 21 18:34:39 2020 CET SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED General SMART Values: Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity was completed without error. Auto Offline Data Collection: Enabled. Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed without error or no self-test has ever been run. Total time to complete Offline data collection: ( 600) seconds. Offline data collection capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate. Auto Offline data collection on/off support. Suspend Offline collection upon new command. Offline surface scan supported. Self-test supported. Conveyance Self-test supported. Selective Self-test supported. SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering power-saving mode. Supports SMART auto save timer. Error logging capability: (0x01) Error logging supported. General Purpose Logging supported. Short self-test routine recommended polling time: ( 1) minutes. Extended self-test routine recommended polling time: ( 85) minutes. Conveyance self-test routine recommended polling time: ( 2) minutes. SCT capabilities: (0x303f) SCT Status supported. SCT Error Recovery Control supported. SCT Feature Control supported. SCT Data Table supported. SMART Attributes Data Structure revision number: 10 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 080 074 006 Pre-fail Always - 7271150 3 Spin_Up_Time 0x0003 100 100 000 Pre-fail Always - 0 4 Start_Stop_Count 0x0032 098 098 020 Old_age Always - 2750 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 40 7 Seek_Error_Rate 0x000f 083 060 030 Pre-fail Always - 224515539 9 Power_On_Hours 0x0032 087 087 000 Old_age Always - 11656 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0 12 Power_Cycle_Count 0x0032 098 098 020 Old_age Always - 2750 183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0 187 Reported_Uncorrect 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 7077 188 Command_Timeout 0x0032 100 099 000 Old_age Always - 1 1 2 189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0 190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 070 052 045 Old_age Always - 30 (Min/Max 21/32) 194 Temperature_Celsius 0x0022 030 048 000 Old_age Always - 30 (0 9 0 0 0) 195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 053 035 000 Old_age Always - 7271150 197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 8 198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 8 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0 240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 11707h+47m+03.616s 241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 1066682344 242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 3652435338 SMART Error Log Version: 1 ATA Error Count: 7075 (device log contains only the most recent five errors) CR = Command Register [HEX] FR = Features Register [HEX] SC = Sector Count Register [HEX] SN = Sector Number Register [HEX] CL = Cylinder Low Register [HEX] CH = Cylinder High Register [HEX] DH = Device/Head Register [HEX] DC = Device Command Register [HEX] ER = Error register [HEX] ST = Status register [HEX] Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes, SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days. Error 7075 occurred at disk power-on lifetime: 11655 hours (485 days + 15 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- -- -- 40 51 00 ff ff ff 0f Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455 Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 60 00 08 ff ff ff 4f 00 01:35:52.136 READ FPDMA QUEUED 60 00 20 ff ff ff 4f 00 01:35:52.121 READ FPDMA QUEUED 27 00 00 00 00 00 e0 00 01:35:52.120 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3] ec 00 00 00 00 00 a0 00 01:35:52.119 IDENTIFY DEVICE ef 03 46 00 00 00 a0 00 01:35:52.045 SET FEATURES [Set transfer mode] Error 7074 occurred at disk power-on lifetime: 11655 hours (485 days + 15 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- -- -- 40 51 00 ff ff ff 0f Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455 Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 60 00 08 ff ff ff 4f 00 01:35:48.064 READ FPDMA QUEUED 61 00 08 ff ff ff 4f 00 01:35:48.063 WRITE FPDMA QUEUED 61 00 08 ff ff ff 4f 00 01:35:48.063 WRITE FPDMA QUEUED 61 00 08 ff ff ff 4f 00 01:35:48.063 WRITE FPDMA QUEUED 61 00 10 ff ff ff 4f 00 01:35:48.062 WRITE FPDMA QUEUED Error 7073 occurred at disk power-on lifetime: 11655 hours (485 days + 15 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- -- -- 40 51 00 ff ff ff 0f Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455 Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 60 00 08 ff ff ff 4f 00 01:35:43.666 READ FPDMA QUEUED 61 00 78 ff ff ff 4f 00 01:35:43.666 WRITE FPDMA QUEUED ea 00 00 00 00 00 a0 00 01:35:43.665 FLUSH CACHE EXT 27 00 00 00 00 00 e0 00 01:35:43.665 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3] ec 00 00 00 00 00 a0 00 01:35:43.664 IDENTIFY DEVICE Error 7072 occurred at disk power-on lifetime: 11655 hours (485 days + 15 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- -- -- 40 51 00 ff ff ff 0f Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455 Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 60 00 08 ff ff ff 4f 00 01:35:39.764 READ FPDMA QUEUED 61 00 08 ff ff ff 4f 00 01:35:39.764 WRITE FPDMA QUEUED ea 00 00 00 00 00 a0 00 01:35:39.754 FLUSH CACHE EXT 61 00 38 ff ff ff 4f 00 01:35:39.753 WRITE FPDMA QUEUED 61 00 30 ff ff ff 4f 00 01:35:39.753 WRITE FPDMA QUEUED Error 7071 occurred at disk power-on lifetime: 11655 hours (485 days + 15 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- -- -- 40 51 00 ff ff ff 0f Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455 Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 60 00 08 ff ff ff 4f 00 01:35:35.224 READ FPDMA QUEUED 27 00 00 00 00 00 e0 00 01:35:35.223 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3] ec 00 00 00 00 00 a0 00 01:35:35.222 IDENTIFY DEVICE ef 03 46 00 00 00 a0 00 01:35:35.222 SET FEATURES [Set transfer mode] 27 00 00 00 00 00 e0 00 01:35:35.222 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3] SMART Self-test log structure revision number 1 Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error # 1 Short offline Completed: read failure 90% 10761 924319424 SMART Selective self-test log data structure revision number 1 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS 1 0 0 Not_testing 2 0 0 Not_testing 3 0 0 Not_testing 4 0 0 Not_testing 5 0 0 Not_testing Selective self-test flags (0x0): After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk. If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay. Rozumiem, że na dysku pojawił się bad sector i bez kupna nowego sie nie obędzie. Tylko, że tych komunikatów kernela jest tak dużo, że rsyslog non stop sie wywala, a systemd zrzuca coredump, co powoduje maksymalne obciążenie procesora i uniemożliwia praktycznie robienie czegokolwiek na kompie. Żeby napisać tego posta, musiałem wyłączyć rsyslog. Czy można coś zrobić, żeby nie sypało na okrągło tym komunikatem i żeby tak nie wywałalo ciągle rsysloga póki nie wymienię dysku?
 12. lcoyote

  Technologia 5G «zagrożenie» czy innowacja?

  ... to też prawda i w dodatku na nadpopulacja występuje w Afryce i Azji (już teraz Indie mają najwięcej ludności) - no a potem ... wszyscy HURRA na zaproszenie kanclerz Merkel do Europy.
 13. sunrise

  Grub 2 widzi tylko Fedorę

  Podaj /etc/fstab i blkid
 14. andrew

  Grub 2 widzi tylko Fedorę

  Wklej co daje: #grub2-mkconfig | grep Windows
 15. zibi743

  Grub 2 widzi tylko Fedorę

  EFI, UEFI. Później wpisałem tworzenie skryptu dla UEFI:)
 16. sunrise

  Grub 2 widzi tylko Fedorę

  BIOS czy UEFI? Obstawiam, że UEFI.
 17. Earlier
 18. zibi743

  Grub 2 widzi tylko Fedorę

  Cześć. Zainstalowałem Fedorę 31 na laptopie Lenowo B570 obok Windows 7. Widziałem tu na Forum podobny post z 2014 r. Grub 2 nie widzi mi Win7. System MS jest "nie naruszony" Sytuacja wygląda tak: fdisk: Urządzenie Rozruch Początek Koniec Sektory Rozmiar Id Typ /dev/sda1 * 2048 411647 409600 200M 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda2 411648 457796303 457384656 218,1G 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda3 1434221712 1465149167 30927456 14,8G 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda4 457796304 1434221711 976425408 465,6G f W95 Rozsz. (LBA) /dev/sda5 457796367 915599663 457803297 218,3G 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda6 915599727 1163686607 248086881 118,3G 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda7 1373401064 1434221711 60820648 29G 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda8 * 1163689984 1164918783 1228800 600M 6 FAT16 /dev/sda9 1164920832 1167017983 2097152 1G 83 Linux /dev/sda10 1167020032 1373399039 206379008 98,4G 8e Linux LVM Po wykonaniu polecenia grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg skrypt nie "znajduje" Windows7. Pokazuje tylko 2 pozycje Fedory. Używałem narzędzi MS bez rezultatu...
 19. Fedoras

  Technologia 5G «zagrożenie» czy innowacja?

  Dawno, dawno temu moi pra, pra przodkowie wprowadzili do jaskiń nową niezbadaną technologię. Ta technologia była straszna. Siała zniszczenie i śmierć wszystkiego co żyje. Żadne z żyjących wtedy ani dziś stworzeń nie odważyło się jej wykorzystywać, a my jakoś daliśmy radę. Ta technologia to ogień. Problemem nie jest depopulacja tylko nadpopulacja powodująca pożeranie i niszczenie zasobów Ziemii oraz nadprodukcję odpadów. Dopóki nie opanujemy technologii zaginania przestrzeni i osiedlania się na innych planetach będzie niewesoło.
 20. SeeM

  Technologia 5G «zagrożenie» czy innowacja?

  Może wyniknie z tego coś konstruktywnego. 5G zaskoczyło mnie częstosliwością. Doszli powyżej 24 GHz, co świetnie się sprawdza przy komunikacji między stacjonarnymi antenami i jest niesamowicie szybkie. Problem w tym, że nawet szyba pomiędzy antenami (albo ludzka głowa) powoduje tak duże zakłócenia, że przestaje to to być używalne. W telefonach nie ma na to absolutnie żadnych szans, ale gęsto usiane BTSy (na przykład w śródmieściu, czy gęsto upakowanym osiedlu) mogłyby na tym po prostu fruwać. potrzeba jednak więcej zbiorczych anten o mniajeszej mocy, niż bardzo odalone od siebie, ogromne maszty. Generalnie długie fale zawsze mają lepszy zasięg i ewentualne zakłócenia nie są wielkim problemem. Im krótsze, mniejsza zakłócenia powodują coraz większe straty. Wszyscy wiemy, że czasem wystarczy grubsza ścianka, albo mikrofalówka, żeby skutecznie zakłócić wifi na częstotliwości 2,4 GHz. Co tu mówićo 50GHz, albo jeszcze więcej przy 5G. To muszą być stacjonarne anteny, lub ich sieć, dosyć blisko siebie.
 21. Witam wszystkich, Temat pomijamy w oficjalnych wiadomościach odnośnie szkodliwości i wszyscy wyłącznie zachwalają tę innowacyjną technologię. Wielu sugeruje - że technologia 5G jest WYJĄTKOWO szkodliwa dla zdrowia człowieka, zwierząt i roślin. No ale człowiek jest przeznaczony do DEPOPULACJI (ludzi jest zbyt wielu) - a zwierzęta i flora? Temat technologii 5G to to czy będziemy OBOJĘTNIE lub NIE OBOJĘTNIE patrzeć na otaczający Nas ŚWIAT w którym żyjemy. Świat coraz bardziej zanieczyszczony i zanieczyszczany falami elektromagnetycznymi. Warto poczytać: https://wolnemedia.net/z-powodu-5g-normy-promieniowania-podniesiono-o-1000/ https://wolnemedia.net/satelity-5g-zagrazaja-zyciu-na-ziemi/ Miłej lektury i rozważenia odpowiedzi SZKODLIWE czy NIESZKODLIWE? EDIT: I tak wszyscy wiemy, że coraz więcej jest wokół nas fal przeróżnego rodzaju. Niebawem (lub już) otoczy nas technologia 5G. Coraz więcej i więcej a my coraz to BARDZIEJ ZDROWSI???!!
 22. zibi743

  JACK AUDIO CONNECTION KIT

  Dziwne to wszystko jest... Powiem Wam co zrobiłem. Nie wykonywałem czynności z rozdziału Running Jack in Realtime mode. Nie jestem fachowcem i nie chciałem eksperymentować z chedulingiem procesora i kernelem (Real Time Kernel). Uruchomiłem JACK CONTROL. Skonfigurowałem go jak w załącznikach setup. Następnie uruchomiłem serwer dźwięku naciskając Start. Do końca dobrze nie poszło ponieważ pojawiła się wiadomość załącznik Messages / Status. Wiadomość zamknąłem. W tym momencie pojawiła mi się biała ikona głośnika, tak jakby serwer dźwięku działał... Zamknąłem okno JACK Audio Connection CONTROL. Włączyłem radio internetowe w Firefoxie. Następnie uruchomiłem Audacity, który wskazywał na niby poprawną konfiguację JACK'a, zał. audacity. Po tych krokach zacząłem nagrywanie muzyki z radia internetowego. Dźwięk od czasu do czasu wydawał się "zaciągać". Kiedy skończyłem nagrywać, zapisałem projekt. Następnie w Konsoli zabiłem wszystkie procesy związane z jackd: killall jackd W tym momencie na ekranie zobaczyłem ilustrowaną informację, że system przeszedł na pulse audio. W Audacity zmieniłem źródła nagrywania itd. Po czym odtworzyłem nagraną muzykę. Wydaje się, że nagrała się dobrze... Podczas odtwarzania nie było słychać jakichś zaciągnięć czy opóźnień. No i wykres wyglądał prawidłowo nie "ścięty", zał. audacity. No już sam nie wiem.... Coś jednak z tym dużym wykorzystaniem zasobów CPU przez Jacka trzeba będzie zrobić...
 23. zibi743

  JACK AUDIO CONNECTION KIT

  Nie chcę zakładać nowego wątku na ten temat. Znalazłem artykuł na temat konfiguracji Jack'a w trybie rzeczywistym (realtime mode). https://fedoraproject.org/wiki/JACK_Audio_Connection_Kit Interesują mnie kroki z rozdziału Running Jack in Realtime mode. W tej sytuacji chę się Was poradzić czy to będzie bezpieczne dla procesora i stabilności Fedory. Chodzi mi o to czy muszę zmienić wpisy w pliku /etc/security/limits.conf tak jak oni sugerują dodając linijkę: użytkownik - rtprio 70 użytkownik - memlock 50000 czy zainstalować rtirq i wykonać wszystkie czynności, które podali niżej... Chciałbym już tą całą konfigurację wykonać do końca. Wydaje się, że już jestem tak blisko. W chwili obecnej JACK mi działa ale tak jak pokazuje ikona w zasobniku systemowym zużywa ponad 3,5 % zasobów procesora. Nagrywany dźwięk od czasu do czasu "ciągnie" się jak zużyta kaseta magnetofonowa. No oczywiste jest to, że inne procesy też zabierają zasoby. Przy pomocy htop'a troszkę tych procesów powyłączałem.
 24. Cześć, Niestety Davinci Resolve nie chce współpracować z Fedorą. Znalazłem na YT poradnik, ale i tak nie działa. Wszystko inne działa na F31. Mam jeszcze opcję przesiąść sie na RHEL 8. Tam podobno działa ok. Edit: Pozostaje opcja z silverblue:
 25. zibi743

  Komputer Zaczął Wolno Pracować

  No musowo! Zrobię to natychmiast:) Wcześniej obawiałem się, że ktoś mógł mi "wpuścić" jakiegoś exploita ale raczej nie. Tego g....na z pewnością większość userów nie wykryje. Szkodliwe daemony mogą mieć różne nazwy lub bywają ukryte z pewnością.
 26. zibi743

  KDE WŁAŚCIWY UKŁAD KLAWIATURY

  Dzięki. Graficzne rozwiązanie pomogło.
 27. lcoyote

  KDE WŁAŚCIWY UKŁAD KLAWIATURY

  Gdy ja chcę aby numlock startował wraz z systemem, wykonuje tą komendę numlockx on Automatyczne włączanie Num Lock Sprawdź czy w pliku: ~/.config/KDE/xfconf/kde-perchannel-xml/keyboards.xml masz wpis: <property name="Numlock" type="bool" value="true"/> ======================= ewentualnie tworzymy plik keyboards.xml wygląda to tak: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <channel name="keyboards" version="1.0"> <property name="Default" type="empty"> <property name="Numlock" type="bool" value="true"/> </property> </channel>
 1. Load more activity
×