Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 09/14/2019 in all areas

  1. 1 point
    Wszystko się uruchamiało i działało ale kdeconnect nie widział się z zadnym tel /innym pc a odpowiedzialny był firewall, który domowe wifi domyślnie traktował jako public jak zmieniłem strefe na home wszystko ruszyło.
  2. 1 point
    Tak wiem, 7.7 właśnie pojawił się przed chwilą.
×