Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 09/23/2020 in all areas

  1. 1 point
    Witam, nie wiem gdzie powinienem to wrzucić, mam nadzieję, że dobra kategoria. Mam skrypt do do zmiany rozdzielczości ekranu na drugim monitorze, do rozdzielczości 1440, ponieważ za każdym razem, gdy uruchamiam ponownie komputer, ustawia się rozdzielczość 1080, a 1440 brakuje na liście. Nie wiem co zrobić, aby za każdym uruchomieniem systemu, ta rozdzielczość ustawiała się domyślnie. Kombinowałem coś z uruchomieniem skryptu przy starcie systemu, ale nie zadziałało. Skrypt, który uruchamiam ręcznie przy starcie systemu: #!/bin/bash out = `xrandr` echo ${out} | systemd-cat -p info xrandr --newmode "2560x1440_54.97" 221.00 2560 2608 2640 2720 1440 1443 1447 1478 +HSync -VSync xrandr --addmode HDMI-1 2560x1440_54.97 xrandr --output HDMI-1 --mode 2560x1440_54.97
  2. 1 point
    Dla NVMe będzie to raczej coś w stylu /dev/nvme0 Jest dostępny pakiet nvme-cli a w nim polecenie nvme służące do "obsługi" dysków NVMe. Do przeglądana SMARTa służy polecenie nvme smart-log /dev/nvme0 Proponuje: Zaktualizować BIOS płyty do najnowszej wersji. Zaktualizować firmware dysku NVMe. Spróbować zainstalować Fedorę 33 Beta.
×
×
  • Create New...