Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 01/24/2020 in Posts

 1. 2 points
  Nie wiem jakiego systemu używasz, ale może trzeba dodać action = <tu odpowiednia akcja z katalogu /etc/fail2ban/action.d> np. jak używasz firewalld to firewallcmd-new, a jak iptables to iptables-new?
 2. 1 point
  Wkrótce do Fedory zawita kernel 5.5.5 jednak brak w nim kilku łat naprawiających błąd w grafice zintegrowanej intela. Błąd ten powoduje zawieszenie się "grafiki" (obraz zamrożony, czarny ekran) doświadczyłem tego na "własnej skórze" https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2020-cf2eacc932 Wszystkim użytkownikom zintegrowanej grafiki intela proponuje pozostanie przy kernelu 5.4.x
 3. 1 point
  W katalogu /etc/ld.so.conf.d utwórz plik local.conf o zawartości /usr/local/lib Uruchom ldconfig Uruchom ldconfig -p |grep local jeżeli po tym coś się pojawi to jest ok
 4. 1 point
  Jeśli w dnf.conf dopiszesz linijkę: keepcache=True to paczki po instalacji przez dnf nie będą usuwane z cachedir
 5. 1 point
  Sprawdź polecenie: fail2ban-client get sshd actions
 6. 1 point
  Być może o to chodzi: https://www.cyberciti.biz/faq/how-to-protect-ssh-with-fail2ban-on-centos-8/ . W pliku /etc/fail2ban/jail.local jest linia: # Call iptables to ban IP addressbanaction = iptables-multiport Albo tak jak pisał kolega sunrise - nazwy dostosowane do dystrybucji. Zrestartować usługi, poczekać na bota - sprawdzić logi journalctl -q -b -p 4 -g "IN="
 7. 1 point
  O ile chcesz pokazać to pokaż: fail2ban-client status sshd Sprawdź iptables czy fail2ban wstawił łańcuch, który odrzuca połączenia: iptables -nvL
 8. 1 point
  Tak, spróbuj NA JEDEN z tych dwóch sposobów: dnf config-manager --set-disabled russianfedora-free dnf config-manager --set-disabled "Russian Fedora for Fedora 31 - Free" Jak usuniesz wszystkie to od nowa: dnf clean all dnf distro-sync
 9. 1 point
  Jest też repo Remi i tam jest php 7.2 7.3 i 7.4 http://rpms.remirepo.net/enterprise/7/
×