Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/12/2017 in all areas

  1. 1 point
    $ scanimage -L device `v4l:/dev/video0' is a Noname Integrated Camera virtual device Moje urządzenie, to drukarka sieciowa i nie miałem dotąd z nią problemów. Problem rozwiązany: trzeba było zainstalować pakiet libsane-hpaio i wszystko jest już OK
×
×
  • Create New...