Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 12/27/2018 in all areas

  1. 1 point
    Jeżeli nie działa na mono, możesz zainstalować Windowsowy .NET. Usuń pakiet wine-mono, zainstaluj pakiet winetricks i uruchom program winetricks. Jest tam mnóstwo oprogramowania do wyboru, w tym dotnet.
  2. 1 point
    Czy masz zainstalowany pakiet wine-mono?
×
×
  • Create New...