Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/23/2019 in all areas

  1. 1 point
    Poproszę bez hejtu, polityki itp. Skupmy się na zagadnieniach merytorycznych z punktu widzenia Linuksa.
  2. -1 points
    W takim razie czym się tak podnieciłeś, po prostu tego nie czytaj i zignoruj. Zwłaszcza, że w tym linku co podałem ludzie też o tym piszą.
×
×
  • Create New...