Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/16/2019 in all areas

  1. 1 point
    Nie masz dwóch haseł dla użytkownika root. W pierwszym przypadku podajesz hasło dla użytkownika dawid, a zostajesz rootem tylko dlatego, że konfiguracja sudo umożliwia Ci to. W drugim przypadku podajesz oczywiście hasło roota. Konto root zawsze jest w systemie.
×
×
  • Create New...