Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 06/17/2019 in all areas

  1. 1 point
    Te ustawienie z cockpit nie działają, bridge'a i vlany ustaw w NetworkManagerze (zakładam, że jego używasz). Zainstaluj virt-manager i w nim ustaw sobie sieci dla VM
×
×
  • Create New...