Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 06/30/2019 in all areas

  1. 1 point
    Otwórz terminal, wklej ponownie wszystko z powyższego poradnika i przeklej całość na forum. co wpisywałeś, jakie były po drodze komunikaty. Będzie łatwiej znaleźć błąd, który zapewne zaczaił się gdzieś po drodze.
×
×
  • Create New...