Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/28/2020 in all areas

  1. 1 point
    ad. 1. Nazwy systemowe systemów plików/partycji Tylko /dev/sdb1 i /dev/sda1 to nazwy partycji dyskowych na dyskach /dev/sdb i /dev/sda Pozostałe to wirtualne systemy plików nie związane z dyskami Generalnie polecenie df służy do pokazania zajętości dysków/partycji zamontowanych w systemie. Spróbuj df -T Pokaże Ci też jaki typ plików jest do każdej pozycji (np. ext4). Jeśli chodzi o wielkość dysków to polecenie df pokaże tylko zamontowane partycje więc nie koniecznie wielkość całego dysku (na dysku może być miejsce nie przydzielone lub inne nie zamontowane partycje). Jeśli jednak na całym dysku jest jedna partycja to u Ciebie: /dev/sda1 ma pojemność 932GB > /dev/sdb1 110GB
×
×
  • Create New...