Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 04/05/2020 in all areas

  1. 1 point
    może i z tego powodu, że wiele spraw i wiadomości są albo przemilczane albo nawet tuszowane i zmieniane. Czy ktoś zechce lub nie zechce przeczytać? - każdy uzna i zrobi co ...
×
×
  • Create New...