Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/26/2020 in all areas

  1. 1 point
    Nawet na pewno nie masz zainstalowanego środowiska graficznego. Wyświetl dostępne grupy do zainstalowania poleceniem dnf grouplist i zainstaluj wybrane przez siebie środowisko graficzne np dnf groupinstall "Środowisko Xfce" dnf groupinstall "Środowisko LXDE"
  2. 1 point
    Prawdopodobnie musisz zainstalować wybrane środowisko graficzne, ponieważ obecnie nie masz zainstalowanego żadnego.
  3. 1 point
    Może jakiś problem z grafiką? Zaloguj się tekstowo i uruchom tryb graficzny poleceniem startx.
×
×
  • Create New...