Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 04/19/2021 in all areas

  1. 1 point
    Tak samo. Jeżeli coś działa na 33, to będzie działać na 34, zwłaszcza, że wersja Pythona i PHPa się nie zmieniła. Są ludzie, którzy aktuaizują Fedorę miesiąc po wydaniu. Ja jestem z tych, którzy aktualizują miesiąc przed wydaniem.
×
×
  • Create New...