Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 10/11/2021 in all areas

  1. 1 point
    Ja aktualizuje chyba od f20 , ale pasowałoby wyrzucić stary 128GB SSD i zainstalować na 5!2GB, na którym aktualnie są tylko wirtualki. A w międzyczasie zbudował się smstools dla F35 i Rawhide.
×
×
  • Create New...