Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 06/22/2019 in all areas

  1. 1 point
    Otwórz terminal, wklej ponownie wszystko z powyższego poradnika i przeklej całość na forum. co wpisywałeś, jakie były po drodze komunikaty. Będzie łatwiej znaleźć błąd, który zapewne zaczaił się gdzieś po drodze.
  2. 1 point
    Wszyscy się cieszymy, ale dla innych którzy mogą mieć podobny problem, dobrze by było abyś podał rozwiązanie.
×