Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 06/15/2021 in all areas

  1. 1 point
    Spróbuj jeszcze raz z opcją --refresh, a jak nie pomoże, to z opcją --allowerasing. Tylko sprawdź uważnie, czy nie próbuje usunąć czegoś dla ciebie ważnego.
×
×
  • Create New...