Jump to content

borzole

Użytkownicy
 • Content Count

  2,364
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  24

Everything posted by borzole

 1. dowiązanie symboliczne to ln, nie cp
 2. Cześć, 1. Kiedy w mate 1.16 klikam "Zmniejsz/Zwiększ rozmiar widoku" to rozmiary ikon i czcionek nie zmieniają się dopóki nie najadę na nie kursorem. Ostatecznie naciskam ctrl+r żeby odświeżyć widok. 2. Wydaje się być powiązane, więc opiszę też tu drugi problem. Czcionki w google-chrome mam dwa razy większe niż w pozostałych komponentach systemu. Ustawiłem rozmiar czcionek na "mały" w chromie, ale to zmieniło (poprawnie) tylko część czcionek chroma. Pasek adresu wygląda nadal jakby był 2x większy niż reszta (ikony, czcionki, szerokość). Takie dziwne zachowanie chroma pojawiło się dopiero po przejściu na sterowniki nvidia. Koś ma pomysł co to może być? # cat /etc/redhat-release Fedora release 25 (Twenty Five) $ loginctl show-session 2 -p Type Type=x11 # /sbin/lspci | grep -e VGA 01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK106GLM [Quadro K2100M] (rev a1) Sterowniki nvidia instalowane według https://rpmfusion.org/Howto/nVidia # vdpauinfo display: :0 screen: 0 API version: 1 Information string: NVIDIA VDPAU Driver Shared Library 375.39 Tue Jan 31 19:41:00 PST 2017 ...
 3. borzole

  Szukam Specjalisty

  onet
 4. * Wydaje mi się, że masz zrąbaną instalkę pythona, albo aplikacja wymaga innej wersji niż masz domyślną. Poszukaj jakie wymagania ma aplikacja tzn. jakie aplikacje muszą być zainstalowane w systemi i w jakich wersjach. https://www.google.pl/search?q=Could+not+find+platform+independent+libraries+%3Cprefix%3E&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=rcs&gws_rd=cr&ei=5vCaUs6fHYamhAePioGwCg * Wersję libpng zainstalowaną u siebie sprawdzisz wpisując: $ rpm -q libpng * Warring o fontach jest nieistotny. * Prawdopodobnie aplikacja pozwala wyświetlić więcej informacji debugowani. Spróbuj tak: wert@tuxuser ~/RealFlow $ ./bin/realflow.bin -v debug i wklej tutaj output http://support.nextlimit.com/display/maxwelldocs/Running+flags?src=search
 5. Mam Fedorę 19 (64) od kilku miesięcy na takim http://www.benchmark.pl/aktualnosci/goodram-thunder-dysk-ssd.html Zero problemów, start 15s bez żadnych szczególnych optymalizacji. Niesłyszałem o problemach z niekompatybilnością SSD-Linux.
 6. Jak, albo raczej z którego katalogu uruchamiasz program? Bo może jest to kwestia źle ustawianej ścieżki względem bierzącego folderu. Sprawdź czy np. to zwróci tą samą ścieżkę w komunikacie błędu: cd /home/wert/RealFlow/ ./bin/realflow.bin Jeśli błąd jest taki sam, to poszukałbym plików konfiguracji. Jeśli nie możesz znaleźć konfiguracji, to sprawdź które pliki otwiera aplikacja za pomocą "strace" strace -o ~/my.log ./bin/realflow.bin grep ^open ~/my.log
 7. * Opisz bardziej szczegółowo problem. Zacznijmy od tego co to za plik i dlaczego uważasz że "gubi" foldery? * Jeśli mówimy o pliku binarnym to zapomnij. * Jeśli to jakiś instalator, to możliwe że jest to sklejony skrypt i archiwum. Sprawdź czy początek pliku to skrypt np. tak : $ head -10 /ścieżka/do/pliku
 8. W caja przejdź do katalogu, do którego chcesz mieć zakładkę i kliknij Ctrl+D
 9. borzole

  Środowisko Dla Kompilatora

  Jak miałem coś większego do zrobieniato używałem http://pydev.org/ (eclipse). Jak dla mnie najlepsze z darmowych do pythona.
 10. borzole

  Jak Zrobić

  https://www.google.pl/search?q=dialog+linux https://www.google.pl/search?q=ncurses
 11. borzole

  Zmiany Na Forum

  cos się chyba jednak popsuło, bo jest tego więcej http://wiki.fedora.pl/wiki/Kategoria:Artyku%C5%82y wszystkie kategorie poszły w piach
 12. Zainstalować bash-completion (auto uzupełniania argumentów poleceń). Łatwo można rozszerzyć dla własnych skryptów export HISTSIZE=99999 # rozmiar historii: duuuuuuży export HISTTIMEFORMAT="| %Y.%m.%d | %T | " # historia z datą export HISTIGNORE="&:ls:[bf]g:exit" # ignorowane w historii history(){ # Użycie: # history # domyślnie pokazuj ostatnie 500 linii # history 10 # pokazuj ostatnie 10 linii # history all # pokazuj całą historię LINES=${1:-500} if [ "$1" == "all" ] ; then command history else command history | tail -${LINES} fi } alias +='sudo yum install' alias ?='yum search' alias yu='sudo yum update --skip-broken' -(){ # usuwa paczkę na podstawie polecenia sudo yum remove -C --noplugins $(rpm -qf $(type -P $@)) } --(){ # usuwa paczkę na podstawie polecenia ze śmieciami sudo yum remove -C --noplugins --enableplugin="remove-with-leaves" --remove-leaves $(rpm -qf $(type -P $@)) } ... alias grep='grep --color=auto' alias mkdir='mkdir -pv' alias mutt-local='mutt -f /var/spool/mail/lucas' alias reload='. ~/.bashrc' alias ssh='/usr/bin/ssh -Y -C' alias todo='cat >> $HOME/todo.txt' # notes, aby wyjść Ctrl+D alias xo='xdg-open' shopt -s autocd # wejdź do katalogu bez cd #edytory export EDITOR=vim export VISUAL='geany -i' # Must enable globstar, otherwise ** doesn't work. shopt -s globstar # nie pomijaj ukrytych shopt -s dotglob # obsługa błędów err_handle(){ echo -ne "\033[37;43;1m ;( >> $?\e[0m" tput cuf $(( $(tput cols) -42)) ; echo -e "\e[5;37;1m\e[5;41m[ ERROR! ]\e[0m" } trap 'err_handle' ERR experymenty ze znakiem zgłoszenia w konsoli hg_branch() { # wpisanie nazwy brancha hg/git jeśli bierzący katalog to repo which hg 2>/dev/null 1>&2 && ref=$(hg branch 2> /dev/null) && echo " hg:${ref#refs/heads/}" which git 2>/dev/null 1>&2 && { #parent=$(git reflog show --all | grep from | cut -d' ' -f6 ) branch=$(git branch 2> /dev/null | sed -e '/^[^*]/d' -e 's/* \(.*\)/(\1)/') #~ echo -n "($parent / $branch)" echo -n "$branch" } } # ------------------------------------------------------------------------------ set_ps1(){ # http://www.thegeekstuff.com/2008/09/bash-shell-ps1-10-examples-to-make-your-linux-prompt-like-angelina-jolie/ # \e[ -- indicates the beginning of color prompt # x;ym -- indicates color code. Use the color code values mentioned below. # \e[m -- indicates the end of color prompt # \u -- username # \h -- hostname # \w -- the current working directory, with $HOME abbreviated with a tilde # \W -- the basename of the current working directory, with $HOME abbreviated with a tilde case $(whoami) in root) # kolorowy znak zgłoszenia [czerwony@pomarańczowy] PS1='\[\033[31m\]\u@\H \[\033[33m\]\w\[\033[0m\]' ;; oracle) # kolorowy znak zgłoszenia [niebieski@zielony]$ PS1= PS1+='\[\033[38;05;9m\]\u' # user PS1+='\[\033[38;05;4m\]@' # @ PS1+='\[\033[38;05;9m\]\H' # $(hostname) PS1+=' \[\033[32m\]\w' # /folder/ PS1+='\[\033[0m\]' # reset ;; *) # kolorowy znak zgłoszenia [niebieski@zielony]$ PS1='\[\033[34m\]\u@\H \[\033[32m\]\w\[\033[0m\]' ;; esac #~ PS1+='[$(who | awk "{print \$1;}" | grep -v "^root$" | sort | uniq | wc -l)] ' # hg branch PS1+='\[\033[31m\]$(hg_branch)\[\033[0m\]' # domknięcie #~ PS1+=']\#\$ ' #~ PS1+=']\w\$ ' PS1+=' \$ ' # ------------------------------------------------------------------------------ # Unicode: http://panmental.de/symbols/info.htm # echo "♊" | hexdump -C # 00000000 e2 99 8a 0a |....| # 00000004 # lucas@jedral.dyndns.org ~ $ $ PS1=$'\xe2\x99\x8a >' # ♊ > # ♊ > # ♊ >PS1=$'\xe2\x99\x8a \n>' # ♊ # > # ♊ # > } set_ps1 najczęściej wykorzystywana funkcja w skryptach dla innych: yes_no(){ local thisX='' while : ; do read -p "$@ (y/n): " thisX case "$thisX" in [tT] | [tT][aA][kK] | [yY] | [yY][eE][sS] ) return 0 ;; [nN] | [nN][iI][eE] | [nN][oO] ) return 1 ;; * ) echo -ne "$@ (y/n): " ;; esac done } if yes_no "Czy lubisz bratki?" then echo coś robimy else echo czegoś nie zrobimy fi Szybkie przestawianie wersji programów na przykładzie maven. $ ls -l /usr/local/share/maven/ total 8 drwxrwxrwx 6 lucas lucas 4096 Oct 18 21:29 apache-maven-2.2.1 drwxrwxrwx 6 lucas lucas 4096 Sep 16 09:42 apache-maven-3.0.5 lrwxrwxrwx 1 lucas lucas 27 Mar 14 20:40 default -> /usr/local/share/maven/mvn2 lrwxrwxrwx 1 lucas lucas 20 Oct 18 21:29 mvn2 -> ./apache-maven-2.2.1 lrwxrwxrwx 1 lucas lucas 18 Oct 18 21:26 mvn3 -> ./apache-maven-3.0.5 env.jetty (){ _JAVA_OPTIONS=' '; _JAVA_OPTIONS+=' -Dawt.useSystemAAFontSettings=on '; _JAVA_OPTIONS+=' -Duser.language=pl -Duser.country=PL -Dfile.encoding=UTF-8 '; _JAVA_OPTIONS+=' -Xms2048m -Xmx2048m'; _JAVA_OPTIONS+=' -XX:PermSize=256m -XX:MaxPermSize=512m'; export _JAVA_OPTIONS } env.mvn(){ rm -f /usr/local/share/maven/default ln -s /usr/local/share/maven/mvn${1:-2} /usr/local/share/maven/default export M2_HOME=$(readlink -f /usr/local/share/maven/default) export MAVEN_HOME=$M2_HOME export M2=$M2_HOME/bin export PATH=$M2_HOME/bin:$PATH export MAVEN_OPTS+=' -Dcom.sun.management.jmxremote' alias mvn='env.jetty ; mvnDebug' } # jak potrzebuje użyć wersji 2 wpisuje env.mvn 2 # a jak wersji 3 env.mvn 3 Poza tym mnóstwo skryptów. Kiedyś szukałem jakiegoś notatnika dla programistów, gdzie można by było zapisywać fragmenty kodu, ale to jakoś nigdy nie działało. Dla każdego ciekawego fragment kodu poprostu robie skrypt z zastosowaniem. Niezawsze praktycznym, ale czasami ciekawe rzeczy wychodzą. Podobnie jest z aliasami. Nie pamiętam długich poleceń, niepamiętam nawet jak je składać. Każdą nową konstrukcję wpisuje do bashrc
 13. borzole

  Spam Na Wiki

  Ostatnio coraz częściej zdarza się spam na wiki, ale wczoraj to było przegięci ~30 stron. Jakieś pomysły jak to zablokować?
 14. borzole

  Zmiany Na Forum

  * W kanale ze strony http://wiki.fedora.pl/wiki/Specjalna:Ostatnie_zmiany wciąż pokazują się konta nowych spamerów. Konta są usuwane, ale kanal jest zaspamowany. * logo na wiki jest tak duże, że zasłania linki z panelu po lewo
 15. borzole

  Zmiany Na Forum

  wiki.fedora.pl jest rozwalona - W kanale rss pojawiło się 150 powiadomień z userami spamującymi. Część chyba odfiltrowaliście, ale i tak na http://wiki.fedora.pl/wiki/Specjalna:Wszystkie_strony można zlaeźć np. http://wiki.fedora.pl/wiki/Entrainement_anal_sexe_amateur_video_gratuite - menu po lewj nie działa, możliwe że to za duże logo na wiki, przysłania linki "Poradnik", "Artykuły" ... - wygląd: zniknęła skórka (jest domyślna) i logo jakieś robocze jest wstawione
 16. Dzieki WalDo. Trzeba usunac custom, zeby wylaczyc default Wyglada na to, ze sciezki /xfwm4/default/* to schematy, a ich uzycie wlacza sie domyslnie w /xfwm4/custom/* Niezbyt trafione nazewnictwo, ale dziala. Dla zakonczenia watku, zeby wylaczyc domyslne dzialanie skrótu i pozwolic na jego przejecie w innych aplikacjach trzeba wpisac: xfconf-query --channel xfce4-keyboard-shortcuts --property "/xfwm4/custom/<Alt>F7" --reset Wole uzyc konsolowego narzedzia, bo moge skróty zapisac w skrypcie i w razie awraii/przeprowadzki szybko je ustawic. Generalnie skróty do okienek wole jak sie zaczynaja od <Super>, przynajmniej wiadomo, ze zadna aplikacja nie bedzie korzystac z tego skrótu.
 17. Chcialbym usunac skrót <Alt>F7, który jest domyslnie przypiety do przesuwania okien xfwm4 To nie zadziala: xfconf-query --channel xfce4-keyboard-shortcuts --property "/xfwm4/default/<Alt>F7" --reset Ustawienie na pusty string tez nie dziala. To tylko przyklad, chcialbym usunac wiecej, bo mi w idei przeszkadzaja (Intellij idea). Jakies sugestie?
 18. borzole

  Problem Z Instalacją Programu Draftsight

  Mozna ja rozpakowac jak zipa i dziala. Sprawdzilem u siebie. Stwórz katalog np. temp i wrzuc tam rpm W katalogu wykonaj rpm2cpio draftSight.rpm | cpio -idmv jako root przerzuc teraz rozpakowane katalogi tam gdzie instalator chcial je umiescic Powinienes miec w sciezce polecenie: /usr/bin/draftsight Przy pierwszym uruchomieniu moze sie wywalic, jak wpiszesz export LIBGL_DEBUG=verbose i ponownie spróbujesz uruchomic to wypisze brakujacy plik. W moim przypadku pomoglo yum install /usr/lib/dri/nouveau_dri.so to tyle, u mnie zadzialal
 19. borzole

  Problem Z Instalacją Programu Draftsight

  Ten pakiet jest zle zrobiony, a wlasciwie przekonwertowany (z deb przy pomocy "alien"). Mozesz zajrzec do srodka, zeby zrozumiec dlaczego nic sie z nim nie da zrobic: rpm -qp --scripts temp/draftSight.rpm - pakietu nie mozna przebudowac, bo ten perlowy bigos jest nie czytelny - pakietu nie mozna "relokowac" bo nie zostal w to wyposarzony Mozesz prawdopodobnie wymusic instalacje. Najpierw instalujesz zaleznosci yumem podajac architekture np. yum install dbus-libs.i686, a potem wymuszasz instalacje wadliwej paczki przez : rpm -iUv --force temp/draftSight.rpm ale tym samym wprowadzasz buga do bazy paczek i bedziesz musiala sie znim potem bujac (albo i nie). Jesli ten program nie jest Ci potrzebny, to odpusc sobie jego instalacje.
 20. borzole

  Samba

  tak dla prostej konfiguracji powinno wystarczyc: http://www.centrum24.org/fedora/133-siec/142-fedora-11-samba-samodzielny-serwer-plikow.html
 21. borzole

  Planowane Wydanie Fedory 18

  Postawilem wlasnie F18 z XFCE Live. Fedory nie widzialem od F14. Anakonda bardzo ladna, nie powiem. Ale partycjonowanie poleglo na calej linii. Z piec razy zaczynalem instalacje od nowa, wlasnie z powodu partycjonowania, poniewaz anakonda trafiala w slepy zaulek. Czas startu F18 to magia: 25s do pulpitu z mycha
 22. a jest tam "tr" ? http://www.thelinuxdaily.com/2011/02/testing-input-string-for-numeric-alpha-numeric-alpha-or-other-posix/
 23. Wydaje mi sie, ze SELinux blokuje ladowanie modulu (http://linux-usb.sourceforge.net/SpeedTouch/faq/index.html#q14) * Opcja A: zaladuj modul: # modprobe pppoatm i spróbuj wlaczyc usluge. * Opcja B: wylacz SELinux (poszukaj na forum/wiki, na pewno gdzies tu to jest opisane) i spróbuj wlaczyc usluge. Poza tym SELinux wypisuje Ci co wpisac, zeby dowiedziec sie wiecej: For complete SELinux messages. run sealert -l 6c19a1d6-69f8-4fc3-904a-ba92cad11a45 no to run sealert -l 6c19a1d6-69f8-4fc3-904a-ba92cad11a45
 24. zajrzyj do logów kiedy na jednym terminalu uruchamiasz usluge, na drugim niech leca logi: tail -f /var/log/messages # lub jakis inny plik z /var/log zajrzyj tez tutaj: https://fedoraproject.org/wiki/How_to_debug_Systemd_problems
 25. zamien /proc/bus/usb/devices na /sys/kernel/debug/usb/devices
×