Jump to content
MGo

[solved] Irda I Toshiba Satellite Pro 4600 - Jak Uruchomić?

Recommended Posts

Nie potrafię uruchomić irdy na laptopie. :( W biosie nie ma opcji aktywowania irdy.

[root@k4 etc]# modprobe smsc-ircc2
FATAL: Error inserting smsc_ircc2 (/lib/modules/2.6.25.10-86.fc9.i686/kernel/drivers/net/irda/smsc-ircc2.ko): No such device

[root@k4 etc]# dmesg | tail
(...)
found SMC SuperIO Chip (devid=0x5a rev=00 base=0x002e): LPC47N227
smsc_superio_flat(): IrDA not enabled
smsc_superio_flat(): fir: 0x00, sir: 0x00, dma: 15, irq: 0, mode: 0x02

[root@k4 etc]# uname -r
2.6.25.10-86.fc9.i686

[root@k4 etc]# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82815 815 Chipset Host Bridge and Memory Controller Hub (rev 11)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82815 815 Chipset AGP Bridge (rev 11)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev 03)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801BAM ISA Bridge (LPC) (rev 03)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801BAM IDE U100 Controller (rev 03)
00:1f.2 USB Controller: Intel Corporation 82801BA/BAM USB Controller #1 (rev 03)
00:1f.4 USB Controller: Intel Corporation 82801BA/BAM USB Controller #1 (rev 03)
00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801BA/BAM AC'97 Audio Controller (rev 03)
01:00.0 VGA compatible controller: Trident Microsystems CyberBlade/XP (rev 63)
02:08.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82801BA/BAM/CA/CAM Ethernet Controller (rev 03)
02:0c.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCI1410 PC card Cardbus Controller (rev 01)

[topic="s"]s[/topic][topic="s"]s[/topic]
[root@k4 etc]# lspci -vv
(...)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801BAM ISA Bridge (LPC) (rev 03)
    Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle+ MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
    Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
    Latency: 0
    Kernel modules: iTCO_wdt, intel-rng
(...)

Znalazłem link http://tuxmobil.org/ir_misc.html, gdzie pisze, że irda w tym modelu działa po aktywowaniu w biosie.

Laptop ma symbol PS460E-02HYX-EN. Nie wiem, czy aktualizacja biosu dodaje opcję aktywacji irdy. A może jest inny sposób?

Share this post


Link to post
Share on other sites
A takie głupie pytanie może... Service "irda" jest uruchomiony?

 

To robiłem i oczywiście nic to nie daje, bo nie ładuje się moduł obsługujący sprzęt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wracam do starego tematu, bo problem rozwiązałem sam.

Skorzystałem ze strony [Linux-IrDA]Toshiba Satellite Pro 4600 (SMSC LPC47n227), ale musiałem trochę zmienić: IRQ 10 było zajęte - zmieniłem na 5. Poprawiłem #include.

plik setsmc.c po zmianach:

#include <stdio.h>
#include <sys/io.h>

#define BASE 0x2e

int main()
{
    int i;

ioperm(BASE, 2, 1);
    outb(0x55, BASE);
outb(0x0d, BASE);
    if (inb(BASE+1) == 0x5a)
{
outb(0x25, BASE);
outb(0xBE, BASE+1);

outb(0x28, BASE);
i = inb(BASE+1);
outb((i & 0xf0) | 0x05, BASE+1);

outb(0x2B, BASE);
outb(0x26, BASE+1);

outb(0x2C, BASE);
outb(0x01, BASE+1);

outb(0x0C, BASE);
i = inb(BASE+1);
outb((i & 0xC7) | 0x08, BASE+1);

outb(0x07, BASE);
i = inb(BASE+1);
outb(i | 0x20, BASE+1);

outb(0x02, BASE);
i = inb(BASE+1);
outb(i | 0x80, BASE+1);

outb(0x00, BASE);
i = inb(BASE + 1);
outb(i | 0x80, BASE + 1);

outb(0xaa, BASE);
    }
    }

 

plik skompilowałem poleceniem:

gcc -g -O2 -o setsmc setsmc.c

Następnie zmieniłem uprawnienia pliku setsmc, aby był wykonywalny, użytkownik root, grupa root, uprawnienia rwxr-xr-x i skopiowałem plik do katalogu /sbin

w katalogu /sbin stworzyłem plik setirda o uprawnieniach jak wyżej i zawartości:

#!/bin/sh
/sbin/setsmc
/sbin/setpci -s 00:1f.0 e0.b=10:70
/sbin/setpci -s 00:1f.0 e6.w=2:2
/sbin/setpci -s 00:1f.0 90.w=c:c
/sbin/setpci -s 00:1f.0 ec.w=131

 

W /etc/modprobe.conf dopisałem linię:

install smsc-ircc2 /sbin/setirda; /sbin/modprobe --ignore-install smsc-ircc2

i moduł załadował się (modprobe smsc-ircc2). :)

Polecenie dmesg:

found SMC SuperIO Chip (devid=0x5a rev=00 base=0x002e): LPC47N227
smsc_superio_flat(): fir: 0x130, sir: 0x2f8, dma: 01, irq: 5, mode: 0x0a
SMsC IrDA Controller found
IrCC version 2.0, firport 0x130, sirport 0x2f8 dma=1, irq=5
No transceiver found. Defaulting to Fast pin select
IrDA: Registered device irda0

 

Plik /etc/sysconfig/irda:

IRDA=yes
DEVICE=/dev/ttyS1
#DONGLE=actisys+
DISCOVERY=yes

 

i ostatnie polecenie:

chkconfig irda on

potem restart komputera... i wszystko załadowane.

 

P.S. Gratulacje dla WalDo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×