Jump to content
Sign in to follow this  
morg

Poczta Via Ppp0

Recommended Posts

Witam

 

Instalowałem w domu F13, przez siec LAN mogłem wysyłać pocztę za pomocą mutt, mailx

May 31 23:38:29 charon sendmail[5270]: o4VLcS9R005270: to=filona@yahoo.com, ctladdr=morg (500/500), delay=00:00:01, xdelay=00:00:01, mailer=relay, pri=33101, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=2.0.0, stat=Sent (o4VLcT07005271 Message accepted for delivery)
May 31 23:38:33 charon sendmail[5273]: o4VLcT07005271: to=<filona@yahoo.com>, ctladdr=<morg@localhost.localdomain> (500/500), delay=00:00:04, xdelay=00:00:04, mailer=esmtp, pri=123255, relay=c.mx.mail.yahoo.com. [206.190.54.127], dsn=2.0.0, stat=Sent (ok dirdel)
May 31 23:39:03 charon sendmail[5333]: o4VLd3xV005333: from=morg, size=3094, class=0, nrcpts=1, msgid=<20100531213903.GA5331@charon.rzeszow.mm.pl>, relay=morg@localhost
May 31 23:39:03 charon sendmail[5334]: o4VLd3lC005334: from=<morg@localhost.localdomain>, size=3248, class=0, nrcpts=1, msgid=<20100531213903.GA5331@charon.rzeszow.mm.pl>, proto=ESMTP, daemon=MTA, relay=charon [127.0.0.1]
May 31 23:39:03 charon sendmail[5333]: o4VLd3xV005333: to=filona@yahoo.com, ctladdr=morg (500/500), delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=33094, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=2.0.0, stat=Sent (o4VLd3lC005334 Message accepted for delivery)
May 31 23:39:18 charon sendmail[5336]: o4VLd3lC005334: to=<filona@yahoo.com>, ctladdr=<morg@localhost.localdomain> (500/500), delay=00:00:15, xdelay=00:00:15, mailer=esmtp, pri=123248, relay=e.mx.mail.yahoo.com. [67.195.168.230], dsn=2.0.0, stat=Sent (ok dirdel)

 

Przedwczoraj zaniosłem maszynę do pracy, dodałem interfejs ppp0 (neostrada) i już nie wychodzi poczta. w logu pojawiają się takie wpisy:

 

Jun  3 09:18:46 charon sendmail[1875]: o537IkQD001875: from=morg, size=3087, class=0, nrcpts=2, msgid=<20100603071846.GA1873@charon>, relay=root@localhost
Jun  3 09:18:46 charon sendmail[1876]: o537IkFJ001876: from=<morg@localhost.localdomain>, size=3214, class=0, nrcpts=2, msgid=<20100603071846.GA1873@charon>, proto=ESMTP, daemon=MTA, relay=charon [127.0.0.1]
Jun  3 09:18:46 charon sendmail[1875]: o537IkQD001875: to=gburdzy@gazeta.pl,filona@yahoo.com, ctladdr=morg (500/500), delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=63087, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=2.0.0, stat=Sent (o537IkFJ001876 Message accepted for delivery)
Jun  3 09:19:31 charon sendmail[1537]: o52GCfb7001957: to=<grzegorz.burdzy@asseco.pl>, ctladdr=<morg@localhost.localdomain> (500/500), delay=15:06:50, xdelay=00:02:49, mailer=esmtp, pri=2011797, relay=lynx.gdynia.asseco.pl. [195.245.68.174], dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection timed out with lynx.gdynia.asseco.pl.
Jun  3 09:19:31 charon sendmail[1537]: o52DV8Yh005920: to=<filona@yahoo.com>, ctladdr=<morg@localhost.localdomain> (500/500), delay=17:48:23, xdelay=00:00:00, mailer=esmtp, pri=2313220, relay=d.mx.mail.yahoo.com., dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection timed out with d.mx.mail.yahoo.com.
Jun  3 09:19:31 charon sendmail[1537]: o52DV8Yh005920: to=<grzegorz.burdzy@asseco.pl>, ctladdr=<morg@localhost.localdomain> (500/500), delay=17:48:23, xdelay=00:00:00, mailer=esmtp, pri=2313220, relay=lynx.gdynia.asseco.pl., dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection timed out with lynx.gdynia.asseco.pl.
Jun  3 09:19:31 charon sendmail[1537]: o52DeAVt006317: to=<filona@yahoo.com>, ctladdr=<morg@localhost.localdomain> (500/500), delay=17:39:21, xdelay=00:00:00, mailer=esmtp, pri=2463214, relay=b.mx.mail.yahoo.com., dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection timed out with b.mx.mail.yahoo.com.
Jun  3 09:19:31 charon sendmail[1537]: o52DVK69006006: to=<filona@yahoo.com>, ctladdr=<morg@localhost.localdomain> (500/500), delay=17:48:11, xdelay=00:00:00, mailer=esmtp, pri=2493220, relay=h.mx.mail.yahoo.com., dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection timed out with h.mx.mail.yahoo.com.
Jun  3 09:19:31 charon sendmail[1537]: o52DVK69006006: to=<grzegorz.burdzy@asseco.pl>, ctladdr=<morg@localhost.localdomain> (500/500), delay=17:48:11, xdelay=00:00:00, mailer=esmtp, pri=2493220, relay=lynx.gdynia.asseco.pl., dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection timed out with lynx.gdynia.asseco.pl.
Jun  3 09:19:31 charon sendmail[1537]: o52DWZsu006107: to=<filona@yahoo.com>, ctladdr=<morg@localhost.localdomain> (500/500), delay=17:46:56, xdelay=00:00:00, mailer=esmtp, pri=2493220, relay=e.mx.mail.yahoo.com., dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection timed out with e.mx.mail.yahoo.com.
Jun  3 09:19:31 charon sendmail[1537]: o52DWZsu006107: to=<grzegorz.burdzy@asseco.pl>, ctladdr=<morg@localhost.localdomain> (500/500), delay=17:46:56, xdelay=00:00:00, mailer=esmtp, pri=2493220, relay=lynx.gdynia.asseco.pl., dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection timed out with lynx.gdynia.asseco.pl.
Jun  3 09:19:31 charon sendmail[1537]: o52DL7lf005644: to=<grzegorz.burdzy@asseco.pl>, ctladdr=<morg@localhost.localdomain> (500/500), delay=17:58:24, xdelay=00:00:00, mailer=esmtp, pri=2553225, relay=lynx.gdynia.asseco.pl., dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection timed out with lynx.gdynia.asseco.pl.
Jun  3 09:19:31 charon sendmail[1537]: o52DLaXN005650: to=<filona@yahoo.com>, ctladdr=<morg@localhost.localdomain> (500/500), delay=17:57:55, xdelay=00:00:00, mailer=esmtp, pri=2583213, relay=b.mx.mail.yahoo.com., dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection timed out with b.mx.mail.yahoo.com.
Jun  3 09:19:31 charon sendmail[1537]: o52DLaXN005650: to=<grzegorz.burdzy@asseco.pl>, ctladdr=<morg@localhost.localdomain> (500/500), delay=17:57:55, xdelay=00:00:00, mailer=esmtp, pri=2583213, relay=lynx.gdynia.asseco.pl., dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection timed out with lynx.gdynia.asseco.pl.
Jun  3 09:19:32 charon sendmail[1537]: o51GN3Xw003679: to=<grzegorz.burdzy@asseco.pl>, ctladdr=<morg@localhost.localdomain> (500/500), delay=1+14:56:29, xdelay=00:00:00, mailer=esmtp, pri=4325591, relay=lynx.gdynia.asseco.pl., dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection timed out with lynx.gdynia.asseco.pl.
Jun  3 09:23:42 charon sendmail[1878]: o537IkFJ001876: to=<gburdzy@gazeta.pl>, ctladdr=<morg@localhost.localdomain> (500/500), delay=00:04:56, xdelay=00:04:56, mailer=esmtp, pri=153214, relay=aspmx5.googlemail.com. [74.125.157.27], dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection timed out with aspmx5.googlemail.com.
Jun  3 09:24:27 charon sendmail[1537]: o51GN3Xw003679: to=<gburdzy@gazeta.pl>, ctladdr=<morg@localhost.localdomain> (500/500), delay=1+15:01:24, xdelay=00:04:55, mailer=esmtp, pri=4325591, relay=aspmx3.googlemail.com. [72.14.213.27], dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection timed out with aspmx3.googlemail.com.

 

 

Konfiguracja iptables:

 

*filter

:INPUT ACCEPT [0:0] 
-A INPUT -m state --state INVALID -j DROP 
-A INPUT -s 10.0.0.0/8 -i ppp0 -j DROP 
-A INPUT -s 172.16.0.0/12 -i ppp0 -j DROP 
-A INPUT -s 169.254.0.0/16 -i ppp0 -j DROP 
-A INPUT -s 192.168.0.0/16 -i ppp0 -j DROP 

:FORWARD ACCEPT [0:0] 
-A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP 
-A FORWARD -s 10.0.0.0/8 -i ppp0 -j DROP 
-A FORWARD -s 172.16.0.0/12 -i ppp0 -j DROP 
-A FORWARD -s 169.254.0.0/16 -i ppp0 -j DROP 
-A FORWARD -s 192.168.0.0/16 -i ppp0 -j DROP 

:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A OUTPUT -m state --state INVALID -j DROP

:RHS_IN - [0:0]
-A INPUT -j RHS_IN
-A FORWARD -j RHS_IN
-A RHS_IN -p tcp -m tcp --dport 21 --syn -j ACCEPT
-A RHS_IN -i ppp0 -p tcp -m tcp --dport 22 --syn -j ACCEPT
-A RHS_IN -i lo -j ACCEPT
-A RHS_IN -i eth0 -j ACCEPT
-A RHS_IN -p udp -m udp -s 194.204.152.34 --sport 53 -d 0/0 -j ACCEPT
-A RHS_IN -p udp -m udp -s 217.98.63.164 --sport 53 -d 0/0 -j ACCEPT
-A RHS_IN -p tcp -m tcp --syn -j REJECT --reject-with icmp-net-prohibited
-A RHS_IN -p udp -m udp -j REJECT --reject-with icmp-net-prohibited
COMMIT

 

ifconfig:

 

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:13:72:E8:41:00  
          inet addr:192.168.0.9  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::213:72ff:fee8:4100/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:26 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:4593 (4.4 KiB)
          Interrupt:16 

lo        Link encap:Local Loopback  
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:34538 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:34538 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:4597801 (4.3 MiB)  TX bytes:4597801 (4.3 MiB)

ppp0      Link encap:Point-to-Point Protocol  
          inet addr:83.31.176.218  P-t-P:213.25.2.228  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:15505 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:20882 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3 
          RX bytes:1860310 (1.7 MiB)  TX bytes:4519344 (4.3 MiB)

 

Google nie dają rozwiązań :(

 

 

 

Ps.

 

Dodam, że na przełomie F11/12, gdy instalowałem i konfigurowałem sieć w pracy nie miałem problemów z wysyłaniem poczty. Może to mieć związek z konfiguracją sendmaila?

 

 

 

divert(-1)dnl
dnl #
dnl # This is the sendmail macro config file for m4. If you make changes to
dnl # /etc/mail/sendmail.mc, you will need to regenerate the
dnl # /etc/mail/sendmail.cf file by confirming that the sendmail-cf package is
dnl # installed and then performing a
dnl #
dnl #     /etc/mail/make
dnl #
include(`/usr/share/sendmail-cf/m4/cf.m4')dnl
VERSIONID(`setup for linux')dnl
OSTYPE(`linux')dnl
dnl #
dnl # Do not advertize sendmail version.
dnl #
dnl define(`confSMTP_LOGIN_MSG', `$j Sendmail; $b')dnl
dnl #
dnl # default logging level is 9, you might want to set it higher to
dnl # debug the configuration
dnl #
dnl define(`confLOG_LEVEL', `9')dnl
dnl #
dnl # Uncomment and edit the following line if your outgoing mail needs to
dnl # be sent out through an external mail server:
dnl #
dnl define(`SMART_HOST', `smtp.your.provider')dnl
dnl #
define(`confDEF_USER_ID', ``8:12'')dnl
dnl define(`confAUTO_REBUILD')dnl
define(`confTO_CONNECT', `1m')dnl
define(`confTRY_NULL_MX_LIST', `True')dnl
define(`confDONT_PROBE_INTERFACES', `True')dnl
define(`PROCMAIL_MAILER_PATH', `/usr/bin/procmail')dnl
define(`ALIAS_FILE', `/etc/aliases')dnl
define(`STATUS_FILE', `/var/log/mail/statistics')dnl
define(`UUCP_MAILER_MAX', `2000000')dnl
define(`confUSERDB_SPEC', `/etc/mail/userdb.db')dnl
define(`confPRIVACY_FLAGS', `authwarnings,novrfy,noexpn,restrictqrun')dnl
define(`confAUTH_OPTIONS', `A')dnl
dnl #
dnl # The following allows relaying if the user authenticates, and disallows
dnl # plaintext authentication (PLAIN/LOGIN) on non-TLS links
dnl #
dnl define(`confAUTH_OPTIONS', `A p')dnl
dnl # 
dnl # PLAIN is the preferred plaintext authentication method and used by
dnl # Mozilla Mail and Evolution, though Outlook Express and other MUAs do
dnl # use LOGIN. Other mechanisms should be used if the connection is not
dnl # guaranteed secure.
dnl # Please remember that saslauthd needs to be running for AUTH. 
dnl #
dnl TRUST_AUTH_MECH(`EXTERNAL DIGEST-MD5 CRAM-MD5 LOGIN PLAIN')dnl
dnl define(`confAUTH_MECHANISMS', `EXTERNAL GSSAPI DIGEST-MD5 CRAM-MD5 LOGIN PLAIN')dnl
dnl #
dnl # Rudimentary information on creating certificates for sendmail TLS:
dnl #     cd /etc/pki/tls/certs; make sendmail.pem
dnl # Complete usage:
dnl #     make -C /etc/pki/tls/certs usage
dnl #
dnl define(`confCACERT_PATH', `/etc/pki/tls/certs')dnl
dnl define(`confCACERT', `/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt')dnl
dnl define(`confSERVER_CERT', `/etc/pki/tls/certs/sendmail.pem')dnl
dnl define(`confSERVER_KEY', `/etc/pki/tls/certs/sendmail.pem')dnl
dnl #
dnl # This allows sendmail to use a keyfile that is shared with OpenLDAP's
dnl # slapd, which requires the file to be readble by group ldap
dnl #
dnl define(`confDONT_BLAME_SENDMAIL', `groupreadablekeyfile')dnl
dnl #
dnl define(`confTO_QUEUEWARN', `4h')dnl
dnl define(`confTO_QUEUERETURN', `5d')dnl
dnl define(`confQUEUE_LA', `12')dnl
dnl define(`confREFUSE_LA', `18')dnl
define(`confTO_IDENT', `0')dnl
dnl FEATURE(delay_checks)dnl
FEATURE(`no_default_msa', `dnl')dnl
FEATURE(`smrsh', `/usr/sbin/smrsh')dnl
FEATURE(`mailertable', `hash -o /etc/mail/mailertable.db')dnl
FEATURE(`virtusertable', `hash -o /etc/mail/virtusertable.db')dnl
FEATURE(redirect)dnl
FEATURE(always_add_domain)dnl
FEATURE(use_cw_file)dnl
FEATURE(use_ct_file)dnl
dnl #
dnl # The following limits the number of processes sendmail can fork to accept 
dnl # incoming messages or process its message queues to 20.) sendmail refuses 
dnl # to accept connections once it has reached its quota of child processes.
dnl #
dnl define(`confMAX_DAEMON_CHILDREN', `20')dnl
dnl #
dnl # Limits the number of new connections per second. This caps the overhead 
dnl # incurred due to forking new sendmail processes. May be useful against 
dnl # DoS attacks or barrages of spam. (As mentioned below, a per-IP address 
dnl # limit would be useful but is not available as an option at this writing.)
dnl #
dnl define(`confCONNECTION_RATE_THROTTLE', `3')dnl
dnl #
dnl # The -t option will retry delivery if e.g. the user runs over his quota.
dnl #
FEATURE(local_procmail, `', `procmail -t -Y -a $h -d $u')dnl
FEATURE(`access_db', `hash -T<TMPF> -o /etc/mail/access.db')dnl
FEATURE(`blacklist_recipients')dnl
EXPOSED_USER(`root')dnl
dnl #
dnl # For using Cyrus-IMAPd as POP3/IMAP server through LMTP delivery uncomment
dnl # the following 2 definitions and activate below in the MAILER section the
dnl # cyrusv2 mailer.
dnl #
dnl define(`confLOCAL_MAILER', `cyrusv2')dnl
dnl define(`CYRUSV2_MAILER_ARGS', `FILE /var/lib/imap/socket/lmtp')dnl
dnl #
dnl # The following causes sendmail to only listen on the IPv4 loopback address
dnl # 127.0.0.1 and not on any other network devices. Remove the loopback
dnl # address restriction to accept email from the internet or intranet.
dnl #
DAEMON_OPTIONS(`Port=smtp,Addr=127.0.0.1, Name=MTA')dnl
dnl #
dnl # The following causes sendmail to additionally listen to port 587 for
dnl # mail from MUAs that authenticate. Roaming users who can't reach their
dnl # preferred sendmail daemon due to port 25 being blocked or redirected find
dnl # this useful.
dnl #
dnl DAEMON_OPTIONS(`Port=submission, Name=MSA, M=Ea')dnl
dnl #
dnl # The following causes sendmail to additionally listen to port 465, but
dnl # starting immediately in TLS mode upon connecting. Port 25 or 587 followed
dnl # by STARTTLS is preferred, but roaming clients using Outlook Express can't
dnl # do STARTTLS on ports other than 25. Mozilla Mail can ONLY use STARTTLS
dnl # and doesn't support the deprecated smtps; Evolution <1.1.1 uses smtps
dnl # when SSL is enabled-- STARTTLS support is available in version 1.1.1.
dnl #
dnl # For this to work your OpenSSL certificates must be configured.
dnl #
dnl DAEMON_OPTIONS(`Port=smtps, Name=TLSMTA, M=s')dnl
dnl #
dnl # The following causes sendmail to additionally listen on the IPv6 loopback
dnl # device. Remove the loopback address restriction listen to the network.
dnl #
dnl DAEMON_OPTIONS(`port=smtp,Addr=::1, Name=MTA-v6, Family=inet6')dnl
dnl #
dnl # enable both ipv6 and ipv4 in sendmail:
dnl #
dnl DAEMON_OPTIONS(`Name=MTA-v4, Family=inet, Name=MTA-v6, Family=inet6')
dnl #
dnl # We strongly recommend not accepting unresolvable domains if you want to
dnl # protect yourself from spam. However, the laptop and users on computers
dnl # that do not have 24x7 DNS do need this.
dnl #
FEATURE(`accept_unresolvable_domains')dnl
dnl #
dnl FEATURE(`relay_based_on_MX')dnl
dnl # 
dnl # Also accept email sent to "localhost.localdomain" as local email.
dnl # 
LOCAL_DOMAIN(`localhost.localdomain')dnl
dnl #
dnl # The following example makes mail from this host and any additional
dnl # specified domains appear to be sent from mydomain.com
dnl #
dnl MASQUERADE_AS(`mydomain.com')dnl
dnl #
dnl # masquerade not just the headers, but the envelope as well
dnl #
dnl FEATURE(masquerade_envelope)dnl
dnl #
dnl # masquerade not just @mydomainalias.com, but @*.mydomainalias.com as well
dnl #
dnl FEATURE(masquerade_entire_domain)dnl
dnl #
dnl MASQUERADE_DOMAIN(localhost)dnl
dnl MASQUERADE_DOMAIN(localhost.localdomain)dnl
dnl MASQUERADE_DOMAIN(mydomainalias.com)dnl
dnl MASQUERADE_DOMAIN(mydomain.lan)dnl
MAILER(smtp)dnl
MAILER(procmail)dnl
dnl MAILER(cyrusv2)dnl

 

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...