Skocz do zawartości
Rysio

Instalacja Eagle

Rekomendowane odpowiedzi

Witam - potrzebuję aplikację EAGLE ponieważ mam już schemat urządzenia ale wprowadziłem zmiany konstrukcyjne które chciałem nanieść, nie chce mi sie malować schematu od nowa w innych aplikacjach.

Więc zassałem eagle-lin-5.10.0.run mam FC-12

Ale pojawił się problem:

 

./eagle-lin-5.10.0.run 
/tmp/eagle-setup.4534/eagle-5.10.0/bin/eagle: error while loading shared libraries: libcrypto.so.0.9.8: cannot open shared object file: No such file or directory

 

Niestety

 

ln -s libssl.so.10 libssl.so.0.9.8

 

nie rozwiązało tego problemu

 

Obawiam się że na domowej maszynie czeka mnie taki sam zawód.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

U mnie skrypt "eagle-lin-5.10.0.run" zainstalował eagle'a bez błędów - F13_i686.

Przed eaglem instalowałem Adobe Reader9, bibliotekę libcrypto.so.0.9.8 mam fizycznie w katalogu /opt/Adobe/Reader9/Reader/intellinux/lib,

dowiązanie @libcrypto.so.0.9.8 w katalogu /usr/lib.

Pozdrawiam

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

A czy mozna zdobyc gdzies starsze wersje eagle-xxx.run ?

 

A to co dokladniej dzieje sie u mnie wklejam ponizej - ale nie wiem czy ma to sens - moze jednak ktos jest w stanie to przeanalizowac.

 

 

 

./eagle-lin-5.10.0.run

/tmp/eagle-setup.5815/eagle-5.10.0/bin/eagle: error while loading shared libraries: libcrypto.so.0.9.8: cannot open shared object file: No such file or directory

[root@telekom1 ~]# strace ./eagle-lin-5.10.0.run

execve("./eagle-lin-5.10.0.run", ["./eagle-lin-5.10.0.run"], [/* 28 vars */]) = 0

brk(0) = 0x8a44000

mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb780e000

access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)

open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY) = 3

fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=153206, ...}) = 0

mmap2(NULL, 153206, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb77e8000

close(3) = 0

open("/lib/libtinfo.so.5", O_RDONLY) = 3

read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\260\272\243\0024\0\0\0"..., 512) = 512

fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=99572, ...}) = 0

mmap2(0x2a36000, 101464, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x2a36000

mmap2(0x2a4c000, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x15) = 0x2a4c000

close(3) = 0

open("/lib/libdl.so.2", O_RDONLY) = 3

read(3, "\177ELF\1\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0`\32\277\0004\0\0\0"..., 512) = 512

fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=20480, ...}) = 0

mmap2(0xbf1000, 16500, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xbf1000

mmap2(0xbf4000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2) = 0xbf4000

close(3) = 0

open("/lib/libc.so.6", O_RDONLY) = 3

read(3, "\177ELF\1\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\20\315\250\0004\0\0\0"..., 512) = 512

fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=1831904, ...}) = 0

mmap2(0xa76000, 1542504, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xa76000

mprotect(0xbe8000, 4096, PROT_NONE) = 0

mmap2(0xbe9000, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x172) = 0xbe9000

mmap2(0xbec000, 10600, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xbec000

close(3) = 0

mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb77e7000

set_thread_area({entry_number:-1 -> 6, base_addr:0xb77e78d0, limit:1048575, seg_32bit:1, contents:0, read_exec_only:0, limit_in_pages:1, seg_not_present:0, useable:1}) = 0

mprotect(0xbf4000, 4096, PROT_READ) = 0

mprotect(0xbe9000, 8192, PROT_READ) = 0

mprotect(0xa72000, 4096, PROT_READ) = 0

munmap(0xb77e8000, 153206) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

open("/dev/tty", O_RDWR|O_NONBLOCK|O_LARGEFILE) = 3

close(3) = 0

brk(0) = 0x8a44000

brk(0x8a65000) = 0x8a65000

open("/usr/lib/locale/locale-archive", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3

fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=98765760, ...}) = 0

mmap2(NULL, 2097152, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb75e7000

close(3) = 0

getuid32() = 0

getgid32() = 0

geteuid32() = 0

getegid32() = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

time(NULL) = 1289217508

open("/proc/meminfo", O_RDONLY) = 3

fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0444, st_size=0, ...}) = 0

mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb780d000

read(3, "MemTotal: 1156484 kB\nMemF"..., 1024) = 1024

close(3) = 0

munmap(0xb780d000, 4096) = 0

rt_sigaction(SIGCHLD, {SIG_DFL, [], 0}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0

rt_sigaction(SIGCHLD, {SIG_DFL, [], 0}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0

rt_sigaction(SIGINT, {SIG_DFL, [], 0}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0

rt_sigaction(SIGINT, {SIG_DFL, [], 0}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0

rt_sigaction(SIGQUIT, {SIG_DFL, [], 0}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0

rt_sigaction(SIGQUIT, {SIG_DFL, [], 0}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigaction(SIGQUIT, {SIG_IGN, [], 0}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0

uname({sys="Linux", node="telekom1", ...}) = 0

stat64("/root", {st_mode=S_IFDIR|0550, st_size=4096, ...}) = 0

stat64(".", {st_mode=S_IFDIR|0550, st_size=4096, ...}) = 0

getpid() = 5835

open("/usr/lib/gconv/gconv-modules.cache", O_RDONLY) = 3

fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=26048, ...}) = 0

mmap2(NULL, 26048, PROT_READ, MAP_SHARED, 3, 0) = 0xb7807000

close(3) = 0

getppid() = 5834

gettimeofday({1289217508, 567095}, NULL) = 0

getpgrp() = 5834

rt_sigaction(SIGCHLD, {0x8082010, [], 0}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0

getrlimit(RLIMIT_NPROC, {rlim_cur=1024, rlim_max=8938}) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

open("./eagle-lin-5.10.0.run", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3

ioctl(3, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbfcdef68) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)

_llseek(3, 0, [0], SEEK_CUR) = 0

read(3, "#!/bin/bash\n\n# EAGLE Layout Edit"..., 80) = 80

_llseek(3, 0, [0], SEEK_SET) = 0

getrlimit(RLIMIT_NOFILE, {rlim_cur=1024, rlim_max=1024}) = 0

fcntl64(255, F_GETFD) = -1 EBADF (Bad file descriptor)

dup2(3, 255) = 255

close(3) = 0

fcntl64(255, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0

fcntl64(255, F_GETFL) = 0x8000 (flags O_RDONLY|O_LARGEFILE)

fstat64(255, {st_mode=S_IFREG|0775, st_size=34853096, ...}) = 0

_llseek(255, 0, [0], SEEK_CUR) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

read(255, "#!/bin/bash\n\n# EAGLE Layout Edit"..., 8192) = 8192

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

stat64("/usr/bin/sed", 0xbfcde7ac) = -1 ENOENT (No such file or directory)

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

stat64("/bin/sed", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=66380, ...}) = 0

geteuid32() = 0

getegid32() = 0

getuid32() = 0

getgid32() = 0

access("/bin/sed", X_OK) = 0

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

stat64("/usr/bin/md5sum", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=35296, ...}) = 0

geteuid32() = 0

getegid32() = 0

getuid32() = 0

getgid32() = 0

access("/usr/bin/md5sum", X_OK) = 0

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

stat64("/usr/bin/cut", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=44076, ...}) = 0

geteuid32() = 0

getegid32() = 0

getuid32() = 0

getgid32() = 0

access("/usr/bin/cut", X_OK) = 0

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

stat64("/usr/bin/mkdir", 0xbfcde7ac) = -1 ENOENT (No such file or directory)

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

stat64("/bin/mkdir", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=46328, ...}) = 0

geteuid32() = 0

getegid32() = 0

getuid32() = 0

getgid32() = 0

access("/bin/mkdir", X_OK) = 0

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

stat64("/usr/bin/rm", 0xbfcde7ac) = -1 ENOENT (No such file or directory)

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

stat64("/bin/rm", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=56792, ...}) = 0

geteuid32() = 0

getegid32() = 0

getuid32() = 0

getgid32() = 0

access("/bin/rm", X_OK) = 0

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

stat64("/usr/bin/bzip2", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=36732, ...}) = 0

geteuid32() = 0

getegid32() = 0

getuid32() = 0

getgid32() = 0

access("/usr/bin/bzip2", X_OK) = 0

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

stat64("/usr/bin/tar", 0xbfcde7ac) = -1 ENOENT (No such file or directory)

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

stat64("/bin/tar", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=295904, ...}) = 0

geteuid32() = 0

getegid32() = 0

getuid32() = 0

getgid32() = 0

access("/bin/tar", X_OK) = 0

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

pipe([3, 4]) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [iNT CHLD], [], 8) = 0

_llseek(255, -6737, [1455], SEEK_CUR) = 0

clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0xb77e7938) = 5836

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

rt_sigaction(SIGCHLD, {0x8082010, [], 0}, {0x8082010, [], 0}, 8) = 0

close(4) = 0

read(3, "b83a3796e34f5952c2d8d98aa3cd920f"..., 128) = 33

read(3, "", 128) = 0

--- SIGCHLD (Child exited) @ 0 (0) ---

waitpid(-1, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], WNOHANG) = 5836

waitpid(-1, 0xbfcde8cc, WNOHANG) = -1 ECHILD (No child processes)

sigreturn() = ? (mask now [])

close(3) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0

rt_sigaction(SIGINT, {0x807fdc0, [], 0}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

rt_sigaction(SIGINT, {SIG_DFL, [], 0}, {0x807fdc0, [], 0}, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

read(255, "\n# Install into given directory:"..., 8192) = 8192

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [iNT CHLD], [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [iNT CHLD], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [iNT CHLD], NULL, 8) = 0

_llseek(255, -7627, [2020], SEEK_CUR) = 0

clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0xb77e7938) = 5841

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0

rt_sigaction(SIGINT, {0x807fdc0, [], 0}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0

waitpid(-1, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], 0) = 5841

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

--- SIGCHLD (Child exited) @ 0 (0) ---

waitpid(-1, 0xbfcde9fc, WNOHANG) = -1 ECHILD (No child processes)

sigreturn() = ? (mask now [])

rt_sigaction(SIGINT, {SIG_DFL, [], 0}, {0x807fdc0, [], 0}, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

read(255, "\n# Make sure we clean up after o"..., 8192) = 8192

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigaction(SIGHUP, {SIG_DFL, [], 0}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0

rt_sigaction(SIGHUP, {SIG_DFL, [], 0}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0

rt_sigaction(SIGHUP, {SIG_IGN, [], 0}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0

rt_sigaction(SIGHUP, {0x80932c0, [], 0}, {SIG_IGN, [], 0}, 8) = 0

rt_sigaction(SIGINT, {SIG_IGN, [], 0}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0

rt_sigaction(SIGINT, {0x80932c0, [], 0}, {SIG_IGN, [], 0}, 8) = 0

rt_sigaction(SIGQUIT, {SIG_IGN, [], 0}, {SIG_IGN, [], 0}, 8) = 0

rt_sigaction(SIGQUIT, {0x80932c0, [], 0}, {SIG_IGN, [], 0}, 8) = 0

rt_sigaction(SIGTERM, {SIG_DFL, [], 0}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0

rt_sigaction(SIGTERM, {SIG_DFL, [], 0}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0

rt_sigaction(SIGTERM, {SIG_IGN, [], 0}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0

rt_sigaction(SIGTERM, {0x80932c0, [], 0}, {SIG_IGN, [], 0}, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0

pipe([3, 4]) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [iNT CHLD], [CHLD], 8) = 0

_llseek(255, -7969, [2243], SEEK_CUR) = 0

clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0xb77e7938) = 5842

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [CHLD], NULL, 8) = 0

close(4) = 0

close(4) = -1 EBADF (Bad file descriptor)

pipe([4, 5]) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [iNT CHLD], [CHLD], 8) = 0

clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0xb77e7938) = 5843

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [CHLD], NULL, 8) = 0

close(3) = 0

close(5) = 0

close(3) = -1 EBADF (Bad file descriptor)

close(5) = -1 EBADF (Bad file descriptor)

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [iNT CHLD], [CHLD], 8) = 0

clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0xb77e7938) = 5844

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [CHLD], NULL, 8) = 0

close(4) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [CHLD], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [CHLD], NULL, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [CHLD], 8) = 0

rt_sigaction(SIGINT, {0x807fdc0, [], 0}, {0x80932c0, [], 0}, 8) = 0

waitpid(-1, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], 0) = 5842

waitpid(-1, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], 0) = 5844

waitpid(-1, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], 0) = 5843

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [CHLD], NULL, 8) = 0

rt_sigaction(SIGINT, {0x80932c0, [], 0}, {0x807fdc0, [], 0}, 8) = 0

close(4) = -1 EBADF (Bad file descriptor)

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

--- SIGCHLD (Child exited) @ 0 (0) ---

waitpid(-1, 0xbfcde96c, WNOHANG) = -1 ECHILD (No child processes)

sigreturn() = ? (mask now [])

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

read(255, "\n# Run the setup dialog:\n\n\"$TMPD"..., 8192) = 8192

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [iNT CHLD], [], 8) = 0

_llseek(255, -8125, [2310], SEEK_CUR) = 0

clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0xb77e7938) = 5849

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0

rt_sigaction(SIGINT, {0x807fdc0, [], 0}, {0x80932c0, [], 0}, 8) = 0

waitpid(-1, /tmp/eagle-setup.5835/eagle-5.10.0/bin/eagle: error while loading shared libraries: libcrypto.so.0.9.8: cannot open shared object file: No such file or directory

[{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 127}], 0) = 5849

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

--- SIGCHLD (Child exited) @ 0 (0) ---

waitpid(-1, 0xbfcdeb1c, WNOHANG) = -1 ECHILD (No child processes)

sigreturn() = ? (mask now [])

rt_sigaction(SIGINT, {0x80932c0, [], 0}, {0x807fdc0, [], 0}, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

read(255, "\n# Clean up:\n\n$RM -rf \"$TMPDIR\"\n"..., 8192) = 8192

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [iNT CHLD], [], 8) = 0

_llseek(255, -8160, [2342], SEEK_CUR) = 0

clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0xb77e7938) = 5850

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0

rt_sigaction(SIGINT, {0x807fdc0, [], 0}, {0x80932c0, [], 0}, 8) = 0

waitpid(-1, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], 0) = 5850

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

--- SIGCHLD (Child exited) @ 0 (0) ---

waitpid(-1, 0xbfcdeb1c, WNOHANG) = -1 ECHILD (No child processes)

sigreturn() = ? (mask now [])

rt_sigaction(SIGINT, {0x80932c0, [], 0}, {0x807fdc0, [], 0}, 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

read(255, "\nexit 0\n# Everything after the n"..., 8192) = 8192

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0

rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

exit_group(0) = ?

 

 

Edytowane przez WalDo
code -> spoiler

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Cóż - zgodnie z sugestiami zainstalowałem AdobeReader-a z rpm

 

rpm -ivh AdbeRdr9.4-1_i486linux_enu.rpm

Przygotowywanie... ########################################### [100%]

1:AdobeReader_enu ########################################### [100%]

 

ale skrypt instalacyjny dalej twierdzi:

 

 

./eagle-lin-5.10.0.run

/tmp/eagle-setup.10326/eagle-5.10.0/bin/eagle: error while loading shared libraries: libssl.so.0.9.8: cannot open shared object file: No such file or directory

 

nie pomogło nawet skopiowanie tej biblioteki z /opt/Adobe itd.

 

cp libssl.so.0.9.8 /usr/lib

 

Pozostaje mi korzystać ze starszej wersji eagle którą skopiowałem z /opt/eagle/eagle-5.7.0 z innej maszyny z fc11.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

×