Jump to content
Sign in to follow this  
Koen1

Karta Graficzna Problem Z Instalcia Sterów Xfce

Recommended Posts

Witam mam dylemat ,w laptopie mam zanotowaną kartę graficzną Radeon HD 3650 która niezbyt optymalnie działa na podstawowych sterownikach zainstalowanych wraz z fedorą 17 64bit .Co ma zrobić czy instalować zasłonięte stery, Przede wszystkim chodzi mi o dobre zarządzie energią.Troszkę więcej informacji.

 

glxgears

309 frames in 5.0 seconds = 61.760 FPS
307 frames in 5.0 seconds = 61.335 FPS
307 frames in 5.0 seconds = 61.363 FPS
307 frames in 5.0 seconds = 61.353 FPS
307 frames in 5.0 seconds = 61.351 FPS
307 frames in 5.0 seconds = 61.351 FPS
307 frames in 5.0 seconds = 61.353 FPS
307 frames in 5.0 seconds = 61.353 FPS
307 frames in 5.0 seconds = 61.347 FPS
307 frames in 5.0 seconds = 61.357 FPS
307 frames in 5.0 seconds = 61.350 FPS
307 frames in 5.0 seconds = 61.353 FPS
307 frames in 5.0 seconds = 61.353 FPS
307 frames in 5.0 seconds = 61.351 FPS
307 frames in 5.0 seconds = 61.353 FPS

 

glxinfo

name of display: :0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGIS_multisample,
GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group,
GLX_INTEL_swap_event
client glx vendor string: Mesa Project and SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_create_context_profile,
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_framebuffer_sRGB,
GLX_EXT_create_context_es2_profile, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_swap_control,
GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control, GLX_SGI_make_current_read,
GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGIS_multisample,
GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group,
GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_INTEL_swap_event
GLX version: 1.4
GLX extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_swap_control,
GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control, GLX_SGI_make_current_read,
GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGIS_multisample,
GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group,
GLX_EXT_texture_from_pixmap
OpenGL vendor string: X.Org
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD RV635
OpenGL version string: 2.1 Mesa 8.0.4
OpenGL shading language version string: 1.20
OpenGL extensions:
GL_ARB_multisample, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_copy_texture,
GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_subtexture, GL_EXT_texture_object,
GL_EXT_vertex_array, GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_texture,
GL_EXT_texture3D, GL_IBM_rasterpos_clip, GL_ARB_point_parameters,
GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_point_parameters,
GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_separate_specular_color,
GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_SGIS_generate_mipmap,
GL_SGIS_texture_border_clamp, GL_SGIS_texture_edge_clamp,
GL_SGIS_texture_lod, GL_ARB_framebuffer_sRGB, GL_ARB_multitexture,
GL_EXT_framebuffer_sRGB, GL_IBM_multimode_draw_arrays,
GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_cube_map,
GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_transpose_matrix,
GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_multi_draw_arrays,
GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_texture_env_add,
GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_lod_bias,
GL_INGR_blend_func_separate, GL_NV_blend_square, GL_NV_light_max_exponent,
GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_env_combine4,
GL_SUN_multi_draw_arrays, GL_ARB_texture_border_clamp,
GL_ARB_texture_compression, GL_EXT_framebuffer_object,
GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3, GL_MESA_window_pos,
GL_NV_packed_depth_stencil, GL_NV_texture_rectangle, GL_ARB_depth_texture,
GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_shadow, GL_ARB_texture_env_combine,
GL_ARB_texture_env_crossbar, GL_ARB_texture_env_dot3,
GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_window_pos,
GL_EXT_stencil_two_side, GL_EXT_texture_cube_map, GL_NV_depth_clamp,
GL_NV_fog_distance, GL_APPLE_packed_pixels, GL_APPLE_vertex_array_object,
GL_ARB_draw_buffers, GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_shader,
GL_ARB_shader_objects, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader,
GL_ATI_draw_buffers, GL_ATI_texture_env_combine3, GL_EXT_shadow_funcs,
GL_EXT_stencil_wrap, GL_MESA_pack_invert, GL_NV_primitive_restart,
GL_ARB_depth_clamp, GL_ARB_fragment_program_shadow,
GL_ARB_half_float_pixel, GL_ARB_occlusion_query2, GL_ARB_point_sprite,
GL_ARB_shading_language_100, GL_ARB_sync, GL_ARB_texture_non_power_of_two,
GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ATI_blend_equation_separate,
GL_EXT_blend_equation_separate, GL_OES_read_format,
GL_ARB_color_buffer_float, GL_ARB_pixel_buffer_object,
GL_ARB_texture_compression_rgtc, GL_ARB_texture_rectangle,
GL_ATI_texture_compression_3dc, GL_EXT_packed_float,
GL_EXT_pixel_buffer_object, GL_EXT_texture_compression_rgtc,
GL_EXT_texture_mirror_clamp, GL_EXT_texture_rectangle,
GL_EXT_texture_sRGB, GL_EXT_texture_shared_exponent,
GL_ARB_framebuffer_object, GL_EXT_framebuffer_blit,
GL_EXT_framebuffer_multisample, GL_EXT_packed_depth_stencil,
GL_ARB_vertex_array_object, GL_ATI_separate_stencil,
GL_ATI_texture_mirror_once, GL_EXT_draw_buffers2,
GL_EXT_gpu_program_parameters, GL_EXT_texture_array,
GL_EXT_texture_compression_latc, GL_EXT_texture_sRGB_decode,
GL_EXT_timer_query, GL_OES_EGL_image, GL_MESA_texture_array,
GL_ARB_copy_buffer, GL_ARB_depth_buffer_float, GL_ARB_half_float_vertex,
GL_ARB_instanced_arrays, GL_ARB_map_buffer_range, GL_ARB_texture_rg,
GL_ARB_texture_swizzle, GL_ARB_vertex_array_bgra,
GL_EXT_separate_shader_objects, GL_EXT_texture_swizzle,
GL_EXT_vertex_array_bgra, GL_NV_conditional_render,
GL_AMD_draw_buffers_blend, GL_AMD_shader_stencil_export,
GL_ARB_ES2_compatibility, GL_ARB_draw_buffers_blend,
GL_ARB_draw_elements_base_vertex, GL_ARB_explicit_attrib_location,
GL_ARB_fragment_coord_conventions, GL_ARB_provoking_vertex,
GL_ARB_sampler_objects, GL_ARB_seamless_cube_map,
GL_ARB_shader_stencil_export, GL_ARB_shader_texture_lod,
GL_ARB_texture_rgb10_a2ui, GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev,
GL_EXT_provoking_vertex, GL_EXT_texture_snorm,
GL_MESA_texture_signed_rgba, GL_NV_texture_barrier, GL_ARB_robustness,
GL_ARB_texture_storage
96 GLX Visuals
visual x  bf lv rg d st colorbuffer sr ax dp st accumbuffer ms cav
 id dep cl sp sz l ci b ro r g b a F gb bf th cl r g b a ns b eat
----------------------------------------------------------------------------
0x021 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x022 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x101 24 tc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x102 24 tc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x103 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x104 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x105 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x106 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x107 24 tc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x108 24 tc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 16 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x109 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x10a 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 16 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x10b 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x10c 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 16 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x10d 24 tc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x10e 24 tc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x10f 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x110 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x111 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x112 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x113 24 tc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x114 24 tc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x115 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x116 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x117 24 tc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x118 24 tc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x119 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x11a 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x11b 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x11c 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x11d 24 tc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x11e 24 tc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x11f 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x120 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x121 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x122 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x123 24 tc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x124 24 tc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x125 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x126 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x127 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x128 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x129 24 tc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x12a 24 tc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x12b 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x12c 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x12d 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x12e 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x12f 24 dc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x130 24 dc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x131 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x132 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x133 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x134 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x135 24 dc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x136 24 dc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 16 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x137 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x138 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 16 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x139 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x13a 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 16 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x13b 24 dc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x13c 24 dc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x13d 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x13e 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x13f 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x140 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x141 24 dc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x142 24 dc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x143 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x144 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x145 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x146 24 dc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x147 24 dc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x148 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x149 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x14a 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x14b 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x14c 24 dc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x14d 24 dc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x14e 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x14f 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x150 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x151 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x152 24 dc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x153 24 dc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x154 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x155 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x156 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x157 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x158 24 dc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x159 24 dc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x15a 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x15b 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x15c 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x15d 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x070 32 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None144 GLXFBConfigs:
visual x  bf lv rg d st colorbuffer sr ax dp st accumbuffer ms cav
 id dep cl sp sz l ci b ro r g b a F gb bf th cl r g b a ns b eat
----------------------------------------------------------------------------
0x071 24 tc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x072 24 tc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x073 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x074 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x075 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x076 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x077 24 tc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x078 24 tc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 16 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x079 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x07a 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 16 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x07b 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x07c 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 16 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x07d 24 tc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x07e 24 tc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x07f 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x080 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x081 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x082 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x083 24 tc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x084 24 tc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x085 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x086 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x087 32 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x088 24 tc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x089 24 tc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x08a 24 tc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x08b 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x08c 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x08d 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x08e 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x08f 24 tc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x090 24 tc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x091 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x092 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x093 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x094 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x095 24 tc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x096 24 tc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x097 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x098 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x099 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x09a 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x09b 24 tc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x09c 24 tc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x09d 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x09e 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x09f 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0a0 24 tc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0a1 0 tc 0 16 0 r . .  5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0a2 0 tc 0 16 0 r . .  5 6 5 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0a3 0 tc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0a4 0 tc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0a5 0 tc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0a6 0 tc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0a7 0 tc 0 16 0 r . .  5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0a8 0 tc 0 16 0 r . .  5 6 5 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0a9 0 tc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0aa 0 tc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0ab 0 tc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0ac 0 tc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0ad 0 tc 0 16 0 r . .  5 6 5 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0ae 0 tc 0 16 0 r . .  5 6 5 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0af 0 tc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0b0 0 tc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0b1 0 tc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0b2 0 tc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0b3 0 tc 0 16 0 r . .  5 6 5 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0b4 0 tc 0 16 0 r . .  5 6 5 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0b5 0 tc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0b6 0 tc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0b7 0 tc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0b8 0 tc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0b9 24 dc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0ba 24 dc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0bb 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0bc 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0bd 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0be 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0bf 24 dc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0c0 24 dc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 16 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0c1 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0c2 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 16 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0c3 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0c4 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 16 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0c5 24 dc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0c6 24 dc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0c7 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0c8 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0c9 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0ca 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0cb 24 dc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0cc 24 dc 0 32 0 r . .  8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0cd 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0ce 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0cf 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0d0 24 dc 0 32 0 r y .  8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0d1 24 dc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0d2 24 dc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0d3 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0d4 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0d5 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0d6 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0d7 24 dc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0d8 24 dc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0d9 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0da 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0db 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0dc 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0dd 24 dc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0de 24 dc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0df 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0e0 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0e1 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0e2 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0e3 24 dc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0e4 24 dc 0 24 0 r . .  8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0e5 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0e6 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0e7 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0e8 24 dc 0 24 0 r y .  8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0e9 0 dc 0 16 0 r . .  5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0ea 0 dc 0 16 0 r . .  5 6 5 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0eb 0 dc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0ec 0 dc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0ed 0 dc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0ee 0 dc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0ef 0 dc 0 16 0 r . .  5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0f0 0 dc 0 16 0 r . .  5 6 5 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0f1 0 dc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0f2 0 dc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0f3 0 dc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0f4 0 dc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0f5 0 dc 0 16 0 r . .  5 6 5 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0f6 0 dc 0 16 0 r . .  5 6 5 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0f7 0 dc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0f8 0 dc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0f9 0 dc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0fa 0 dc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0fb 0 dc 0 16 0 r . .  5 6 5 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0fc 0 dc 0 16 0 r . .  5 6 5 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0fd 0 dc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0fe 0 dc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0ff 0 dc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x100 0 dc 0 16 0 r y .  5 6 5 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow

Share this post


Link to post
Share on other sites

postanowilem spróbowac jak dziela na sterownikach z strony ati pobralem instalator sie uruchomil

Created directory fglrx-install.VYN1kO
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing AMD Catalyst(TM) Proprietary Driver-8.97.100.3....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
=====================================================================
AMD Catalyst(TM) Proprietary Driver Installer/Packager
=====================================================================
Detected configuration:
Architecture: x86_64 (64-bit)
X Server: X.Org 6.9 or later 64-bit
loki_setup: directory: (null)
Removing temporary directory: fglrx-install.VYN1kO

i dale nic sie nie dzieje z pod powiedzi od ati

Check if system has the tools required for installation.
fglrx installation requires that the system have kernel headers. /lib/modules/3.5.4-2.fc17.x86_64/build/include/linux/version.h cannot be found on this system.
fglrx installation requires that the system has gcc tool. gcc cannot be found on this system.
One or more tools required for installation cannot be found on the system. Install the required tools before installing the fglrx driver.
Optionally, run the installer with --force option to install without the tools.
Forcing install will disable AMD hardware acceleration and may make your system unstable. Not recommended.

wywnioskowalem ze (_niema_ → nie ma) ORT takiego pliku /lib/modules/3.5.4-2.fc17.x86_64/build/include/linux/version.h co mam robic

Share this post


Link to post
Share on other sites

60FPS jest OK. VSync jest wlaczony, wiec 3d jest rysowane taka sama ilosc razy co odswiezanie Twojego ekranu (60Hz). A karta moze dawac rade znacznie wiecej.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dzięki morsik; sokar620 za odpowiedz, i tak zainstalowałem gcc ale kernel-headers kernel-devel nie więc teraz instaluję, sterowniki ma te właśnie pobrane. Dlaczego zdecydowałem się na xfce sterowniki dlatego że ponoć lepiej zażydzają energia a na lapku by się przydało po za tym na otwartych sterach wiatrak chodzi na drugim biegu to daje jakieś 35 dcb co nie jest przyjemne więc o cisze też chodzi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

no i przedobrzyłem instalacja poszła pomyślnie ale po restarcie środowisko gnome 3 nie odpala ponieważ niejset nie jest kopatybilne kompatybilne z sterownika mi ze sterownikami grafiki

, ale nic jest tryb zastępczy włancza , włączam kosole konsolę wpisuje wpisuję fglrxinfo | grep OpenGL

r of failed request: BadRequest (invalid request code or no such operation)
 Major opcode of failed request: 139 (ATIFGLEXTENSION)
 Minor opcode of failed request: 66 ()
 Serial number of failed request: 13
 Current serial number in output stream: 13[/b]
[b]

a w menu mam AMD catalisti center uruchamiam wszystko okej widzi kartę działa ,czyli jak by fedora nie obsługiwała jeszcze tych sterowników

Edited by WalDo
Ortografia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sterowniki się zainstalowały, system się uruchomił, nie jest źle. Poza brakiem wsparcia dla Gnome Shell problem jest z 3d.

Masz do przejrzenia temat rzekę - http://forums.fedora...d.php?t=155503.

Może potrzeba wygenerować xorg.conf za pomocą aticonfig --initial ?

Ja mam Nvidię i czasem zdarzają się takie problemy jak u Ciebie.

Zakładam że sterowniki instalują plik /usr/lib64/xorg/modules/extensions/catalyst/libglx.so. Jeśli tak to możesz sprubować:

cd /usr/lib64/xorg/modules/extensions/
mv libglx.so libglx.so.bak

Wystarczy Alt+Ctrl+Backspace.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...