Jump to content
slabypingwin

Gdzie Się Podziały Stery Do Grafiki Amd ?

Recommended Posts

Oczywiście repo rpmfision jest dodane .

Gdzie się podziały stery do grafiki AMD  :?: 
 

 

[[email protected] ~]$ sudo yum install kmod-catalyst xorg-x11-drv-catalyst
Wczytane wtyczki: langpacks, refresh-packagekit
Nie ma pakietu kmod-catalyst.
Nie ma pakietu xorg-x11-drv-catalyst.
Błąd: Nie ma niczego do zrobienia
[[email protected] ~]$

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

No więc zainstalowałem te zstery w wersji BETA , które są opisane na anglojęzycznym forum  , 

ale teraz jest lipa ; moduł RADEON zniknął ale modułu FLGRX też nie ma !

Grafika jest sterowania przez jakiś mało wydajny driver , przy którym tekst w przeglądarce przewija się z falowaniem  :unsure:  :angry:  :(

I jeszcze wywaliło okienko z komunikatem że proces KWIN niespodziewanie zakończył działanie 

 

[[email protected] ~]$ lsmod

Module Size Used by

bnep 19704 2

bluetooth 366020 5 bnep

ip6t_rpfilter 12546 1

ip6t_REJECT 12939 2

xt_conntrack 12760 9

ebtable_nat 12807 0

ebtable_broute 12731 0

bridge 110618 1 ebtable_broute

stp 12868 1 bridge

llc 14045 2 stp,bridge

ebtable_filter 12827 0

ebtables 30758 3 ebtable_broute,ebtable_nat,ebtable_filter

ip6table_nat 13015 1

nf_conntrack_ipv6 18738 6

nf_defrag_ipv6 34595 1 nf_conntrack_ipv6

nf_nat_ipv6 13213 1 ip6table_nat

ip6table_mangle 12700 1

ip6table_security 12710 1

ip6table_raw 12683 1

ip6table_filter 12815 1

ip6_tables 26808 5 ip6table_filter,ip6table_mangle,ip6table_security,ip6table_nat,ip6table_raw

iptable_nat 13011 1

nf_conntrack_ipv4 14808 5

nf_defrag_ipv4 12702 1 nf_conntrack_ipv4

nf_nat_ipv4 13199 1 iptable_nat

nf_nat 20712 4 nf_nat_ipv4,nf_nat_ipv6,ip6table_nat,iptable_nat

nf_conntrack 91283 8 nf_nat,nf_nat_ipv4,nf_nat_ipv6,xt_conntrack,ip6table_nat,iptable_nat,nf_conntrack_ipv4,nf_conntrack_ipv6

iptable_mangle 12695 1

iptable_security 12705 1

iptable_raw 12678 1

arc4 12608 2

ath9k 141835 0

ath9k_common 13437 1 ath9k

ath9k_hw 443332 2 ath9k_common,ath9k

ath 23142 3 ath9k_common,ath9k,ath9k_hw

mac80211 579060 1 ath9k

cfg80211 478020 3 ath,ath9k,mac80211

tg3 166243 0

snd_hda_codec_hdmi 41070 1

rc_it913x_v1 12511 0

snd_hda_codec_realtek 56591 1

ptp 18725 1 tg3

pps_core 19130 1 ptp

uvcvideo 80968 0

videobuf2_vmalloc 13163 1 uvcvideo

videobuf2_memops 13161 1 videobuf2_vmalloc

videobuf2_core 38899 1 uvcvideo

videodev 132922 2 uvcvideo,videobuf2_core

media 20840 2 uvcvideo,videodev

snd_hda_intel 48171 7

it913x_fe 39096 1

dvb_usb_it913x 18857 0

dvb_usb_v2 35513 1 dvb_usb_it913x

dvb_core 114974 1 dvb_usb_v2

rc_core 26896 4 rc_it913x_v1,dvb_usb_v2,dvb_usb_it913x

snd_hda_codec 183375 3 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel

snd_hwdep 13554 1 snd_hda_codec

acer_wmi 32522 0

shpchp 37032 0

snd_seq 60752 0

snd_seq_device 14136 1 snd_seq

snd_pcm 98141 3 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec,snd_hda_intel

sparse_keymap 13584 1 acer_wmi

rfkill 21979 5 cfg80211,acer_wmi,bluetooth

kvm_amd 59945 0

kvm 430555 1 kvm_amd

sp5100_tco 13979 0

microcode 44087 0

serio_raw 13413 0

i2c_piix4 22155 0

i2c_core 38476 4 i2c_piix4,it913x_fe,dvb_usb_v2,videodev

k10temp 13126 0

edac_core 56705 0

edac_mce_amd 22349 0

snd_page_alloc 18268 2 snd_pcm,snd_hda_intel

snd_timer 28698 2 snd_pcm,snd_seq

snd 75313 23 snd_hda_codec_realtek,snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_pcm,snd_seq,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_seq_device

wmi 18804 1 acer_wmi

joydev 17332 0

soundcore 14491 1 snd

acpi_cpufreq 19790 0

video 19104 1 acer_wmi

nfsd 279962 1

auth_rpcgss 58797 1 nfsd

nfs_acl 12741 1 nfsd

lockd 93436 1 nfsd

sunrpc 269560 5 nfsd,auth_rpcgss,lockd,nfs_acl

ums_realtek 18029 0

usb_storage 56690 1 ums_realtek

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pisałem, zebyś nie patrzył tylko na forum, ale żebyś podążył za odnośnikami dalej → http://tojaj.com/fedora-20-howto-switch-from-ati-proprietary-drivers-to-radeon-driver/.

Możesz przejść od razu do części "Chapter two – (The update) How to install Catalyst anyway". Tam jest taki - chyba najważniejszy - fragment:

Modify the kcl_acpi.c as suggested by Maxtorete in the thread. (On the line 999, change the type cast of the function pointer “((acpi_table_handler)handler)(hdr) ;)” to “((acpi_tbl_table_handler)handler)(hdr);“

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wykonałem polecenia z tego opisu do którego Waldo dałeś opis , ale niestety wywaliło mi takimi błędami ;

=====================================================================
Detected configuration:

Architecture: x86_64 (64-bit)
X Server: X.Org 6.9 or later 64-bit
loki_setup: directory: (null)
DKMS part of installation failed. Please refer to /usr/share/ati/fglrx-install.log for details
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/make_install.sh'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_iommu.h'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_ioctl.h'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_type.h'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_agp.h'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_public.h'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_wait.h'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_wait.c'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_str.c'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_osconfig.h'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_config.h'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_io.c'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/libfglrx_ip.a'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/drm.h'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_debug.c'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/Makefile'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_debug.h'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/drmP.h'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_acpi.c'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_iommu.c'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_acpi.h'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/kcl.h'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/drm_os_linux.h'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_pci.c'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/make.sh'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_public.c'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/kcl.c'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/drm_compat.h'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_str.h'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_ioctl.c'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_io.h'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/drm_proc.h'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/fglrxko_pci_ids.h'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_pci.h'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_agp.c'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx/build_mod'
loki_setup: Unable to remove 'lib/modules/fglrx'
Removing temporary directory: fglrx-install.ZM1fVa
[[email protected] amd-catalyst-13.12-linux-x86.x86_64]#

 

Kernel preparation unnecessary for this kernel. Skipping...

Building module:
cleaning build area...
cd /var/lib/dkms/fglrx/13.251/build; sh make.sh --nohints --uname_r=3.12.8-300.fc20.x86_64 --norootcheck....(bad exit status: 1)
[Error] Kernel Module : Failed to build fglrx-13.251 with DKMS
[Error] Kernel Module : Removing fglrx-13.251 from DKMS

------------------------------
Deleting module version: 13.251
completely from the DKMS tree.
------------------------------
Done.
[Reboot] Kernel Module : dracut

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Share this post


Link to post
Share on other sites

Co teraz zrobić  ?

Wyłączyć to co włączyłeś? Usunąć moduł? I zdjąć 'radeon' z czarnej listy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

No więc dziś rano zainstalowałem F 20 od nowa .

Teraz w logach jest coś takiego ;

Check if system has the tools required for installation.

fglrx installation requires that the system have kernel headers. /lib/modules/3.12.8-300.fc20.x86_64/build/include/linux/version.h cannot be found on this system.

One or more tools required for installation cannot be found on the system. Install the required tools before installing the fglrx driver.

Optionally, run the installer with --force option to install without the tools.

Forcing install will disable AMD hardware acceleration and may make your system unstable. Not recommended.

Pakiety KERNEL-DEVEL i HEADERS są oczywiście zainstalowane .

Czego on jeszcze chce ?

Jak mam mu wstawić te VERSION.H ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

O proszę , oto wyniki tych poleceń ;
[[email protected] ~]$ uname -r
3.12.8-300.fc20.x86_64
[[email protected] ~]$ rpm -qa kernel-devel
kernel-devel-3.12.8-300.fc20.x86_64
[[email protected] ~]$
OFFTOP ; dlaczego w przeglądarce KONQUEROR nie widać paska powyżej pola pisania posta ?
Ani emotikonów na dole też nie ma ....

Jeśli nie uda się rozwiązać problemu - to zmienię dystrybucję  :angry:

Tak z ciekawości uruchomiłem przed chwilą z płytki live dvd dystrybucję sabayon 14.1 

Te distro posiada wbudowane binarne stery nvidii/amd .

Zobaczcie jaki z nich jest pożytek ;

http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/28/ki1p.jpg :huh:

kubuntu ratuj  :)

Dziś rano instalnąłem SUSE 13.1 .

Stery grafy ATI  zainstalowałem metodą ONE CLICK , i wsdzystko poszło prawidłowo  :)  :D

Tak że na dziś w pojedynku FEDORA 20 vs SUSE 13.1  zdecydowanym zwycięzcą jest najnowszy SUSE  :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Tak że na dziś w pojedynku FEDORA 20 vs SUSE 13.1  zdecydowanym zwycięzcą jest najnowszy SUSE  :rolleyes:

Ściągnąłem beta paczkę ze strony AMD (ATI), zainstalowałem "one click" i wszystko działa.

Wybacz ale muszę zabrać koronę OpenSuse, nic do niego nie mam, po prostu ten "pojedynek" został zremisowany.

(nie wiem co to w ogóle za pomysł na jakieś "VS" między dystrybucjami Linuksa...no może oprócz cokolwiek VS Ubuntu na niekorzyść tego drugiego xD)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wczoraj zainstalowałem najnowsze kubuntu 14.04 lts 

Instalacja sterów FGLRX poszła gładko  i to poprzez ten znany z *buntu graficzny kreator instalowania driverów . Czy na fedorze 20 nie mogło by być tak samo  :?:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ale właściwie po co? Na otwartym sterowniku akceleracja 3D jest, akceleracja odtwarzania wideo przez VDPAU jest. Czego jeszcze brakuje?
 

Binarnych sterowników Catalyst nie ma w RPMFusion dla F20, bo poprzedni opiekun paczki nie ma już sprzętu. Była prośba do społeczności o zaopiekowanie się paczką, ale chętnych brak: https://lists.rpmfusion.org/pipermail/rpmfusion-developers/2014-January/016468.html.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...