Jump to content

Jak naprawić "Give root password for maintenance "?


dawciobiel
 Share

Recommended Posts

Jak naprawić podczas bootowania systemu: 

Give root password for maintenance (or type Control-D to continue):

Po podaniu hasła owszem, jestem zalogowany. I co dalej robić?

 

W przypadku CTRL+D w zasadzie za chwilę ponownie dostaję ten sam komunikat "Give root password for maintenance".

 

Próbowałem po starcie z LiveUSB wykonać:

fsck -f -y /dev/sda6

brak błędów.

Próbowałem stworzyć plik /.autorelabel

 

Po wyświetleniu logów:

journalctl -xb

nie ma wpisów z obecną datą.

 

Więc póki co dalej bez zmian i nie wiem jak z tym walczyć.

 

 

System:

Fedora 34 x64  // Nastąpiła aktualizacja treści posta

 

IMG_20211027_042118.jpg

Edited by dawciobiel
Poprawiono wersję OS 24 -> 34. Poprawiono /dev/sda -> sda6
Link to comment
Share on other sites

Godzinę temu, dawciobiel napisał:

fedora 24 x64

Ło panie, co to za zabytek?

 

Godzinę temu, dawciobiel napisał:

Próbowałem po starcie z LiveUSB wykonać:


fsck -f -y /dev/sda

brak błędów.

Próbowałem stworzyć plik /.autorelabel

Wpisywanie poleceń z internetu, może nie działać.

Polecenie fsck służy do sprawdzania/naprawy systemu plików i musisz podać partycje, a nie cały dysk (teoretycznie można utworzyć system plików na całym dysku bez tworzenia partycji, ale w twoim przypadku jestem w 100% pewny, że to nie ma miejsca).

Niestety, na twoim zrzucie ekranu brakuje najciekawszych fragmentów, tych zaraz przed Started Emergency Shell

Prawdopodobnie, jest problem z zamontowaniem zaszyfrowanych partycji, powody mogą być różne,może uszkodzony dysk co zwraca polecenie smartctl -a /dev/xxx, gdzie /dev/xxx jest ścieżką do dysku na którym znajduje się system może to byś /dev/sda ale nie musi.

Link to comment
Share on other sites

Co do fsck to pisałem posta z pamięci i faktycznie chodziło o sda6 - czyli konkretną partycję. 

Prawie na pewno nie chodzi o zaszyfrowane partycje, bo.. te działają (z systemu LiveUSB da się je normalnie montować itd.). Próbowałem nawet zakomentować je w /etc/fstab. Co prawda nie sprawdzałem je fsck.

 

Fragment po Started Emergency Shell - spróbuję wkleić jutro.

Tak samo przetestuję smartctl.

 

 

Link to comment
Share on other sites

17 minut temu, dawciobiel napisał:

Załączam log z dmesg oraz smartctl.

Musisz wstawić logi jako zwykły tekst (najlepiej jako kod) niestety jeżeli wstawisz jako załącznik to tylko ty możesz go otworzyć (jest to błąd forum, admini mogliby się tym, w końcu zająć)

Link to comment
Share on other sites

smartctl:

smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.14.13-200.fc34.x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:   Seagate Barracuda 7200.14 (AF)
Device Model:   ST3000DM001-1ER166
Serial Number:  Z500P2E0
LU WWN Device Id: 5 000c50 079cf5253
Firmware Version: CC25
User Capacity:  3,000,592,982,016 bytes [3.00 TB]
Sector Sizes:   512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:  7200 rpm
Form Factor:   3.5 inches
Device is:    In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:  ACS-2, ACS-3 T13/2161-D revision 3b
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is:  Tue Oct 12 02:11:48 2021 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:   (  0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever 
					been run.
Total time to complete Offline 
data collection: 		(  89) seconds.
Offline data collection
capabilities: 			 (0x73) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					No Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:      (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:    (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine 
recommended polling time: 	 (  1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 ( 327) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: 	 (  2) minutes.
SCT capabilities: 	    (0x1085)	SCT Status supported.

SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME     FLAG   VALUE WORST THRESH TYPE   UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
 1 Raw_Read_Error_Rate   0x000f  116  093  006  Pre-fail Always    -    107982240
 3 Spin_Up_Time      0x0003  096  093  000  Pre-fail Always    -    0
 4 Start_Stop_Count    0x0032  099  099  020  Old_age  Always    -    1796
 5 Reallocated_Sector_Ct  0x0033  100  100  010  Pre-fail Always    -    0
 7 Seek_Error_Rate     0x000f  081  060  030  Pre-fail Always    -    4452694013
 9 Power_On_Hours     0x0032  076  076  000  Old_age  Always    -    21245
 10 Spin_Retry_Count    0x0013  100  100  097  Pre-fail Always    -    0
 12 Power_Cycle_Count    0x0032  099  099  020  Old_age  Always    -    1783
183 Runtime_Bad_Block    0x0032  096  096  000  Old_age  Always    -    4
184 End-to-End_Error    0x0032  100  100  099  Old_age  Always    -    0
187 Reported_Uncorrect   0x0032  001  001  000  Old_age  Always    -    598
188 Command_Timeout     0x0032  100  099  000  Old_age  Always    -    0 0 1
189 High_Fly_Writes     0x003a  095  095  000  Old_age  Always    -    5
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022  071  056  045  Old_age  Always    -    29 (Min/Max 22/29)
191 G-Sense_Error_Rate   0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    187
193 Load_Cycle_Count    0x0032  079  079  000  Old_age  Always    -    42905
194 Temperature_Celsius   0x0022  029  044  000  Old_age  Always    -    29 (0 13 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012  100  100  000  Old_age  Always    -    120
198 Offline_Uncorrectable  0x0010  100  100  000  Old_age  Offline   -    120
199 UDMA_CRC_Error_Count  0x003e  200  200  000  Old_age  Always    -    1
240 Head_Flying_Hours    0x0000  100  253  000  Old_age  Offline   -    20355h+24m+11.223s
241 Total_LBAs_Written   0x0000  100  253  000  Old_age  Offline   -    50590772493
242 Total_LBAs_Read     0x0000  100  253  000  Old_age  Offline   -    553302384579

SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 597 (device log contains only the most recent five errors)
	CR = Command Register [HEX]
	FR = Features Register [HEX]
	SC = Sector Count Register [HEX]
	SN = Sector Number Register [HEX]
	CL = Cylinder Low Register [HEX]
	CH = Cylinder High Register [HEX]
	DH = Device/Head Register [HEX]
	DC = Device Command Register [HEX]
	ER = Error register [HEX]
	ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.

Error 597 occurred at disk power-on lifetime: 21199 hours (883 days + 7 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 40 53 00 ff ff ff 0f Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC  Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
 60 00 08 b8 7f df 41 00   18:01:49.950 READ FPDMA QUEUED
 60 00 08 ff ff ff 4f 00   18:01:49.950 READ FPDMA QUEUED
 60 00 30 ff ff ff 4f 00   18:01:49.897 READ FPDMA QUEUED
 60 00 08 30 9c 30 4b 00   18:01:49.897 READ FPDMA QUEUED
 60 00 08 50 d1 9c 4c 00   18:01:49.897 READ FPDMA QUEUED

Error 596 occurred at disk power-on lifetime: 21199 hours (883 days + 7 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 40 53 00 ff ff ff 0f Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC  Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
 60 00 08 ff ff ff 4f 00   18:01:44.493 READ FPDMA QUEUED
 60 00 08 a8 7f df 41 00   18:01:44.493 READ FPDMA QUEUED
 60 00 40 c0 7f df 41 00   18:01:44.493 READ FPDMA QUEUED
 60 00 08 10 d1 9c 4c 00   18:01:44.493 READ FPDMA QUEUED
 60 00 08 10 80 30 4b 00   18:01:44.457 READ FPDMA QUEUED

Error 595 occurred at disk power-on lifetime: 21199 hours (883 days + 7 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 40 53 00 ff ff ff 0f Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC  Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
 60 00 08 10 80 30 4b 00   18:01:39.043 READ FPDMA QUEUED
 60 00 08 08 d1 9c 4c 00   18:01:39.043 READ FPDMA QUEUED
 60 00 20 a0 7f df 41 00   18:01:39.043 READ FPDMA QUEUED
 60 00 08 ff ff ff 4f 00   18:01:39.043 READ FPDMA QUEUED
 27 00 00 00 00 00 e0 00   18:01:38.905 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]

Error 594 occurred at disk power-on lifetime: 21199 hours (883 days + 7 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 40 53 00 ff ff ff 0f Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC  Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
 60 00 08 88 d0 9c 4c 00   18:01:33.518 READ FPDMA QUEUED
 60 00 08 ff ff ff 4f 00   18:01:33.517 READ FPDMA QUEUED
 60 00 08 98 7f df 41 00   18:01:33.482 READ FPDMA QUEUED
 60 00 50 48 d2 9c 4c 00   18:01:33.482 READ FPDMA QUEUED
 60 00 10 30 d2 9c 4c 00   18:01:33.482 READ FPDMA QUEUED

Error 593 occurred at disk power-on lifetime: 21199 hours (883 days + 7 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 40 53 00 ff ff ff 0f Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC  Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
 60 00 08 ff ff ff 4f 00   18:01:28.004 READ FPDMA QUEUED
 60 00 40 00 d0 9c 4c 00   18:01:28.004 READ FPDMA QUEUED
 60 00 08 f0 cf 9c 4c 00   18:01:28.004 READ FPDMA QUEUED
 60 00 18 c0 cf 9c 4c 00   18:01:28.004 READ FPDMA QUEUED
 60 00 08 b0 cf 9c 4c 00   18:01:28.004 READ FPDMA QUEUED

SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description  Status         Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline  Completed without error    00%   5220     -

SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
  1    0    0 Not_testing
  2    0    0 Not_testing
  3    0    0 Not_testing
  4    0    0 Not_testing
  5    0    0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
 After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.

 

 

Link to comment
Share on other sites

16 minut temu, dawciobiel napisał:

197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 120

198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 120

Wygląda, że dysk ma bad sectory, może to być to przyczyna problemów, ale nie musi.

W dmesg niczego nie widać .

Musisz przejrzeć logi  z pomocą polecenia journalctl szukaj ciągów "error" oraz "mount"

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...