Jump to content

twój xorg.conf gwoli optymalizacjii


Recommended Posts

Cześć wam jestem z Debiana ale mam wrogów wśród szebeśów jestem prezydentem Debiana na Polskę i optymalizuje swojego Stretcha pod GT218 na FX8 Zambezi 32nm na kernelu 4 .Pracuje też dla X.org foundation walcząc by xorg był w kernelu ...


 

Quote

 

Section "ServerLayout"
    Identifier     "X.org Configured"
    Screen      0  "AGNeovo" 0 0
    InputDevice    "RazerLachesis" "CorePointer"
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
        Option "AIGLX" "1"

EndSection

Section "Files"
    ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
    FontPath     "/usr/share/fonts/X11/misc"
    FontPath     "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
    FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
    FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
    FontPath     "/usr/share/fonts/X11/Type1"
    FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
    FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
    FontPath     "built-ins"
EndSection
Section "ServerFlags"

Option "DontZoom"    "1"
Option "StandbyTime" "30"
Option "Pixmap"         "32"
EndSection


Section "Module"
Load  "vbe"
Load  "glx"
Load  "dbe"
Load  "drm"
Load  "extmod"
Load  "dri3"
Load  "ramdac"
Load  "glamoregl"
Load  "glcore"
Load  "nv"
Load  "freetype"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier  "Keyboard0"
    Driver      "kbd"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier  "RazerLachesis"
    Driver      "mouse"
    Option        "Protocol" "auto"
    Option        "Device" "/dev/input/mice"
    Option        "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection

Section "Monitor"
    Identifier   "HDMI-A-1"
    VendorName   "AgNeovo"
    ModelName    "L-W24"

#Option "Ignore" "1"
EndSection

Section "Device"
        ### Available Driver options are:-
        ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
        ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz",
        ### <percent>: "<f>%"
        ### [arg]: arg optional
        #Option     "SWcursor"               # [<bool>]
        #Option     "HWcursor"               # [<bool>]
        #Option     "NoAccel"                # [<bool>]
        #Option     "ShadowFB"               # [<bool>]
        #Option     "VideoKey"               # <i>
        #Option     "WrappedFB"              # [<bool>]
        #Option     "GLXVBlank"              # [<bool>]
        #Option     "ZaphodHeads"            # <str>
        #Option     "PageFlip"               # [<bool>]
        #Option     "SwapLimit"              # <i>
        #Option     "AsyncUTSDFS"            # [<bool>]
        #Option     "AccelMethod"            # <str>
        #Option     "DRI"                    # <i>
    Identifier  "GT218"
    Driver      "nouveau"
    BusID       "PCI:1:0:0"
#Option     "AsyncUTSDFS"   "1"
Option     "DRI"           "3"
Option     "PageFlip"      "1"
Option     "ShadowFB"      "1"
Option    "GLXVBlank"      "1"
Option     "AccelMethod"  "500MHz"
Option     "SwapLimit"    "2"
Option     "GARTSize"     "1024"
Option     "WrappedFB"    "1"

EndSection

Section "Screen"
    Identifier "AGNeovo"
    Device     "GT218"
    Monitor    "HDMI-A-1"
    SubSection "Display"
        Viewport   0 0
        Depth     1
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Viewport   0 0
        Depth     4
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Viewport   0 0
        Depth     8
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Viewport   0 0
        Depth     15
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Viewport   0 0
        Depth     16
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Viewport   0 0
        Depth     24
    EndSubSection
EndSection

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • SeeM locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...