Jump to content

Read only


Guest
 Share

Recommended Posts

Nie mogę  nic zapisać na dodatkowym dysku NTFS. Pewnie jest do tego jakieś zaklęcie (czytaj: komenda), ale ja nie znam. Proszę o pomoc, bo wujek Google nie pomógł. Jeszccze wczoraj zapisywałem na tym dysku normalnie, a dziś...

Link to comment
Share on other sites

Myślałem, że jestem mądry i skasowałem Fedorę, zainstalowałem Windowsa, skopiowałem pliki na dysk NTFS, ponownie zainstalowałem Fedorę. Myślałem, że po reinstalacji wszystko wróci do normy, a tu nic. Dalej nie kopiuje... :(

[alieno@alieno-pc ~]$ lsblk
NAME  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda   8:0  0 238,5G 0 disk 
├─sda1  8:1  0  600M 0 part /boot/efi
├─sda2  8:2  0   1G 0 part /boot
└─sda3  8:3  0 236,9G 0 part /home
                 /
sdb   8:16  0 476,9G 0 disk 
├─sdb1  8:17  0 244,1G 0 part /run/media/alieno/Media
└─sdb2  8:18  0 232,8G 0 part 
zram0 252:0  0  7,6G 0 disk [SWAP]
[alieno@alieno-pc ~]$ mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=1048576,mode=755,inode64)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=1586160k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,ssd,space_cache=v2,subvolid=257,subvol=/root)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=35,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=19097)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,seclabel,pagesize=2M)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/dev/sda3 on /home type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,ssd,space_cache=v2,subvolid=256,subvol=/home)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,nr_inodes=1048576,inode64)
/dev/sda2 on /boot type ext4 (rw,relatime,seclabel)
/dev/sda1 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=winnt,errors=remount-ro)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=793076k,nr_inodes=198269,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
/dev/sdb1 on /run/media/alieno/Media type fuseblk (ro,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096,uhelper=udisks2)

 

Link to comment
Share on other sites

Tu go mamy:

/dev/sdb1 on /run/media/alieno/Media type fuseblk (ro,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096,uhelper=udisks2)

Rzeczywiście jest tylko od odczytu, co pokazuje pierwszy parametr w nawiasie: ro.

Na początek zainstaluj ntfs-3g, czyli mały proramik do obsługi partycji ntfs na Linuksie:

sudo dnf install ntfs-3g ntfsprogs

To może wystarczyć. Odłącz dysk i podłącz ponownie. Jeżeli nie wystarczy, to sklecimy linijkę, którą można będzie dopisać do pliku /etc/fstab, żeby montowało się z zapisem danych. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś stracił dane podczas zapisywania ich na partycji ntfs, ale do niedawna możliwość zapisywania na partycjach ntfs pod Linuksem była traktowana eksperymentalnie.

Link to comment
Share on other sites

Wczoraj mi się trochę spieszyło, więc przeinstalowałem Fedorę jeszcze raz i teraz działa prawidłowo, zapisuje na dysku ntfs. Dziękuję. Jakby co, to jeszcze kiedyś skorzystam z pomocy.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...