Jump to content

Fedora 30, Python3, Kivy i Buildozer


Radosław
 Share

Recommended Posts

Witam.

Jak w tytule. Czy ktoś posiada taką kombinację. Potrzebuję wersji różnych składników, które pomogą mi ponownie uruchomić kompilację do Androida.

 

Pozdrawiam

Radek Głębicki

Link to comment
Share on other sites

System mi działa. Zachciało mi się aktualizacji buildozera do 1.5 i przestało działac środowisko (buildozer) aby kompilować do Androida.

Cytuj
Successfully installed buildozer-1.5.0 distlib-0.3.8 filelock-3.12.2 importlib-metadata-6.7.0 pexpect-4.9.0 platformdirs-4.0.0 ptyprocess-0.7.0 sh-1.14.3 typing-extensions-4.7.1 virtualenv-20.25.0 zipp-3.15.0

Błąd:

Cytuj
# Command failed: ['/usr/bin/python3', '-m', 'pythonforandroid.toolchain', 'create', '--dist_name=calcNotes', '--bootstrap=sdl2', '--requirements=python3,kivy', '--arch=arm64-v8a', '--arch=armeabi-v7a', '--copy-libs', '--color=always', '--storage-dir=/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a', '--ndk-api=21', '--ignore-setup-py', '--debug']

Daję: buildozer android debug

i powyższy błąd.

Nie znajduję w internecie rozwiązania dla powyższego błędu. A ten błąd się pojawia u innych.

Link to comment
Share on other sites

No to może nawet się do uda. (-: Jaką wersję buildozera miałeś wcześniej?

Mam też wrażenie, że błąd wynika ze zmian z Pythonem. Buildozer to może nawet i działa, ale próbuje utworzyć pythonowego vuirtualenv i nie jest w stanie tego zrobić.

Przydałby się jakiś plik z logami. Ten parametr --debug pewnie zapisuje dużo tekstu do jakiegoś pliku. Trzeba go tylko znaleźć.

Link to comment
Share on other sites

Co to jest Pythonowe virtualenv. Jakieś wirtualne środowisko związane z Androidem? Z Python-for-android?

Cytuj

# Buildozer failed to execute the last command
# The error might be hidden in the log above this error
# Please read the full log, and search for it before
# raising an issue with buildozer itself.
# In case of a bug report, please add a full log with log_level = 2

 

To co powyżej od pierwszego errora:

Cytuj

[INFO]:    Building pyjnius for arm64-v8a
[INFO]:    jnius apparently isn't already in site-packages
[INFO]:    Cythonizing anything necessary in pyjnius
[INFO]:    -> directory context /home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/pyjnius-sdl2/arm64-v8a__ndk_target_21/pyjnius                                            
[DEBUG]:   -> running python3 -c import sys; print(sys.path)
[DEBUG]:        ['', '/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/hostpython3/desktop/hostpython3/native-build/Lib', '/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/hostpython3/desktop/hostpython3/native-build/Lib/site-packages', '/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/hostpython3/desktop/hostpython3/native-build/build/temp.linux-x86_64-3.10', '/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/hostpython3/desktop/hostpython3/native-build/build/lib.linux-x86_64-3.10', '/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/hostpython3/desktop/hostpython3/native-build/build/scripts-3.10', '/usr/local/lib/python310.zip', '/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/hostpython3/desktop/hostpython3/Lib']
[DEBUG]:   cwd is /home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/pyjnius-sdl2/arm64-v8a__ndk_target_21/pyjnius
[INFO]:    Trying first build of pyjnius to get cython files: this is expected to fail
[DEBUG]:   -> running python3 setup.py build_ext -v
[DEBUG]:        warning: [options] bootstrap class path not set in conjunction with -source 7
[DEBUG]:        warning: [options] source value 7 is obsolete and will be removed in a future release
[DEBUG]:        warning: [options] target value 7 is obsolete and will be removed in a future release
[DEBUG]:        warning: [options] To suppress warnings about obsolete options, use -Xlint:-options.
[DEBUG]:        4 warnings
[DEBUG]:        running build_ext
[DEBUG]:        building 'jnius' extension
[DEBUG]:        /home/radek/.buildozer/android/platform/android-ndk-r25b/toolchains/llvm/prebuilt/linux-x86_64/bin/clang -target aarch64-linux-android21 -fomit-frame-pointer -march=armv8-a -fPIC -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -g -fwrapv -O3 -Wall -target aarch64-linux-android21 -fomit-frame-pointer -march=armv8-a -fPIC -I/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/python3/arm64-v8a__ndk_target_21/python3/Include -DANDROID -I/home/radek/.buildozer/android/platform/android-ndk-r25b/toolchains/llvm/prebuilt/linux-x86_64/sysroot/usr/include -I/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/python-installs/calcNotes/arm64-v8a/include/python3.1 -fPIC -I/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/hostpython3/desktop/hostpython3/Include -I/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/hostpython3/desktop/hostpython3/native-build -c jnius/jnius.c -o build/temp.linux-x86_64-3.10/jnius/jnius.o
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:12695:19: warning: assigning to 'jchar *' (aka 'unsigned short *') from 'const jchar *' (aka 'const unsigned short *') discards qualifiers [-Wincompatible-pointer-types-discards-qualifiers]
[DEBUG]:          __pyx_v_j_chars = (__pyx_v_j_env[0])->GetStringChars(__pyx_v_j_env, __pyx_v_j_string, NULL);
[DEBUG]:                          ^ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:55868:5: error: expression is not assignable
[DEBUG]:            ++Py_REFCNT(o);
[DEBUG]:            ^ ~~~~~~~~~~~~
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:55870:5: error: expression is not assignable
[DEBUG]:            --Py_REFCNT(o);
[DEBUG]:            ^ ~~~~~~~~~~~~
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:55973:5: error: expression is not assignable
[DEBUG]:            ++Py_REFCNT(o);
[DEBUG]:            ^ ~~~~~~~~~~~~
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:55975:5: error: expression is not assignable
[DEBUG]:            --Py_REFCNT(o);
[DEBUG]:            ^ ~~~~~~~~~~~~
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:56205:5: error: expression is not assignable
[DEBUG]:            ++Py_REFCNT(o);
[DEBUG]:            ^ ~~~~~~~~~~~~
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:56207:5: error: expression is not assignable
[DEBUG]:            --Py_REFCNT(o);
[DEBUG]:            ^ ~~~~~~~~~~~~
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:57033:5: error: expression is not assignable
[DEBUG]:            ++Py_REFCNT(o);
[DEBUG]:            ^ ~~~~~~~~~~~~
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:57035:5: error: expression is not assignable
[DEBUG]:            --Py_REFCNT(o);
[DEBUG]:            ^ ~~~~~~~~~~~~
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:57322:5: error: expression is not assignable
[DEBUG]:            ++Py_REFCNT(o);
[DEBUG]:            ^ ~~~~~~~~~~~~
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:57324:5: error: expression is not assignable
[DEBUG]:            --Py_REFCNT(o);
[DEBUG]:            ^ ~~~~~~~~~~~~
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:57561:5: error: expression is not assignable
[DEBUG]:            ++Py_REFCNT(o);
[DEBUG]:            ^ ~~~~~~~~~~~~
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:57563:5: error: expression is not assignable
[DEBUG]:            --Py_REFCNT(o);
[DEBUG]:            ^ ~~~~~~~~~~~~
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:59610:37: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'
[DEBUG]:          __pyx_type_5jnius_5jnius_LocalRef.tp_print = 0;
[DEBUG]:          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:59621:38: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'
[DEBUG]:          __pyx_type_5jnius_5jnius_ByteArray.tp_print = 0;
[DEBUG]:          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:59630:39: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'
[DEBUG]:          __pyx_type_5jnius_5jnius_JavaObject.tp_print = 0;
[DEBUG]:          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:59638:45: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'
[DEBUG]:          __pyx_type_5jnius_5jnius_JavaClassStorage.tp_print = 0;
[DEBUG]:          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:59651:38: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'
[DEBUG]:          __pyx_type_5jnius_5jnius_JavaClass.tp_print = 0;
[DEBUG]:          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:59667:38: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'
[DEBUG]:          __pyx_type_5jnius_5jnius_JavaField.tp_print = 0;
[DEBUG]:          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:59681:39: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'
[DEBUG]:          __pyx_type_5jnius_5jnius_JavaMethod.tp_print = 0;
[DEBUG]:          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^
[DEBUG]:        fatal error: too many errors emitted, stopping now [-ferror-limit=]
[DEBUG]:        1 warning and 20 errors generated.
[DEBUG]:        error: command '/home/radek/.buildozer/android/platform/android-ndk-r25b/toolchains/llvm/prebuilt/linux-x86_64/bin/clang' failed with exit code 1
Exception in thread background thread for pid 3456:
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib64/python3.7/threading.py", line 926, in _bootstrap_inner
    self.run()
  File "/usr/lib64/python3.7/threading.py", line 870, in run
    self._target(*self._args, **self._kwargs)
  File "/home/radek/.local/lib/python3.7/site-packages/sh.py", line 1641, in wrap
    fn(*rgs, **kwargs)
  File "/home/radek/.local/lib/python3.7/site-packages/sh.py", line 2569, in background_thread
    handle_exit_code(exit_code)
  File "/home/radek/.local/lib/python3.7/site-packages/sh.py", line 2269, in fn
    return self.command.handle_command_exit_code(exit_code)
  File "/home/radek/.local/lib/python3.7/site-packages/sh.py", line 869, in handle_command_exit_code
    raise exc
sh.ErrorReturnCode_1:

  RAN: /home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/hostpython3/desktop/hostpython3/native-build/python3 setup.py build_ext -v

  STDOUT:
warning: [options] bootstrap class path not set in conjunction with -source 7
warning: [options] source value 7 is obsolete and will be removed in a future release
warning: [options] target value 7 is obsolete and will be removed in a future release
warning: [options] To suppress warnings about obsolete options, use -Xlint:-options.
4 warnings
running build_ext
building 'jnius' extension
/home/radek/.buildozer/android/platform/android-ndk-r25b/toolchains/llvm/prebuilt/linux-x86_64/bin/clang -target aarch64-linux-android21 -fomit-frame-pointer -march=armv8-a -fPIC -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -g -fwrapv -O3 -Wall -target aarch64-linux-android21 -fomit-frame-pointer -march=armv8-a -fPIC -I/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/python3/arm64-v8a__ndk_target_21/python3/Include -DANDROID -I/home/radek/.buildozer/android/platform/android-ndk-r25b/toolchains/llvm/prebuilt/linux-x86_64/sysroot/usr/include -I/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/python-installs/calcNotes/arm64-v8a/include/python3.1 -fPIC -I/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/hostpython3/desktop/hostpython3/Include -I/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/hostpython3/desktop/hostpython3/native-build -c jnius/jnius.c -o build/temp.linux-x86_64-3.10/jnius/jnius.o
jnius/jnius.c:12695:19: warning: assigning to 'jchar *' (aka 'unsigned short *') from 'const jchar *' (aka 'const unsigned short *') discards qualifiers [-Wincompatible-pointer-types-discards-qualifiers]
  __pyx_v_j_chars = (__pyx_v_j_env[0])->GetStringChars(__pyx_v_j_env, __pyx_v_j_string, NULL);
                  ^ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
jnius/jnius.c:55868:5: error: expression is not assignable
    ++Py_REFCNT(o);
    ^ ~~~~~~~~~~~~
jnius/jnius.c:55870:5: error: expression is not assignable
    --Py_REFCNT(o);
    ^ ~~~~~~~~~~~~
jnius/jnius.c:55973:5: error: expression is not assignable
    ++Py_REFCNT(o);
    ^ ~~~~~~~~~~~~
jnius/jnius.c:55975:5: error: expression is not assignable
    --Py_REFCNT(o);
    ^ ~~~~~~~~~~~~
jnius/jnius.c:56205:5: error: expression is not assignable
    ++Py_REFCNT(o);
    ^ ~~~~~~~~~~~~
jnius/jnius.c:56207:5: error: expression is not assignable
    --Py_REFCNT(o);
    ^ ~~~~~~~~~~~~
jnius/jnius.c:57033:5: error: expression is not assignable
    ++Py_REFCNT(o);
    ^ ~~~~~~~~~~~~
jnius/jnius.c:57035:5: error: expression is not assignable
    --Py_REFCNT(o);
    ^ ~~~~~~~~~~~~
jnius/jnius.c:57322:5: error: expression is not assignable
    ++Py_REFCNT(o);
    ^ ~~~~~~~~~~~~
jnius/jnius.c:57324:5: error: expression is not assignable
    --Py_REFCNT(o);
    ^ ~~~~~~~~~~~~
jnius/jnius.c:57561:5: error: expression is not assignable
    ++Py_REFCNT(o);
    ^ ~~~~~~~~~~~~
jnius/jnius.c:57563:5: error: expression is not assignable
    --Py_REFCNT(o);
    ^ ~~~~~~~~~~~~
jnius/jnius.c:59610:37: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'
  __pyx_type_5jnius_5jnius_LocalRef.tp_print = 0;
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^
jnius/jnius.c:59621:38: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'
  __pyx_type_5jnius_5jnius_ByteArray.tp_print = 0;
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^
jnius/jnius.c:59630:39: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'
  __pyx_type_5jnius_5jnius_JavaObject.tp_print = 0;
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^
jnius/jnius.c:59638:45: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'
  __pyx_type_5jnius_5jnius_JavaClassStorage.tp_print = 0;
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^
jnius/jnius.c:59651:38: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'
  __pyx_type_5jnius_5jnius_JavaClass.tp_print = 0;
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^
jnius/jnius.c:59667:38: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'
  __pyx_type_5jnius_5jnius_JavaField.tp_print = 0;
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^
jnius/jnius.c:59681:39: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'
  __pyx_type_5jnius_5jnius_JavaMethod.tp_print = 0;
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^
fatal error: too many errors emitted, stopping now [-ferror-limit=]
1 warning and 20 errors generated.
error: command '/home/radek/.buildozer/android/platform/android-ndk-r25b/toolchains/llvm/prebuilt/linux-x86_64/bin/clang' failed with exit code 1


  STDERR:


[INFO]:    pyjnius first build failed (as expected)
[INFO]:    Running cython where appropriate
[INFO]:    Cythonize jnius/jnius.pyx
[DEBUG]:   -> running python3 -cimport sys; from Cython.Compiler.Main import setuptools_main; sys.exit(setuptools_main()); ./jnius/jnius.pyx
[DEBUG]:   -> running python3 setup.py build_ext -v
[DEBUG]:        warning: [options] bootstrap class path not set in conjunction with -source 7
[DEBUG]:        warning: [options] source value 7 is obsolete and will be removed in a future release
[DEBUG]:        warning: [options] target value 7 is obsolete and will be removed in a future release
[DEBUG]:        warning: [options] To suppress warnings about obsolete options, use -Xlint:-options.
[DEBUG]:        4 warnings
[DEBUG]:        running build_ext
[DEBUG]:        building 'jnius' extension
[DEBUG]:        /home/radek/.buildozer/android/platform/android-ndk-r25b/toolchains/llvm/prebuilt/linux-x86_64/bin/clang -target aarch64-linux-android21 -fomit-frame-pointer -march=armv8-a -fPIC -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -g -fwrapv -O3 -Wall -target aarch64-linux-android21 -fomit-frame-pointer -march=armv8-a -fPIC -I/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/python3/arm64-v8a__ndk_target_21/python3/Include -DANDROID -I/home/radek/.buildozer/android/platform/android-ndk-r25b/toolchains/llvm/prebuilt/linux-x86_64/sysroot/usr/include -I/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/python-installs/calcNotes/arm64-v8a/include/python3.1 -fPIC -I/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/hostpython3/desktop/hostpython3/Include -I/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/hostpython3/desktop/hostpython3/native-build -c jnius/jnius.c -o build/temp.linux-x86_64-3.10/jnius/jnius.o
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:12695:19: warning: assigning to 'jchar *' (aka 'unsigned short *') from 'const jchar *' (aka 'const unsigned short *') discards qualifiers [-Wincompatible-pointer-types-discards-qualifiers]
[DEBUG]:          __pyx_v_j_chars = (__pyx_v_j_env[0])->GetStringChars(__pyx_v_j_env, __pyx_v_j_string, NULL);
[DEBUG]:                          ^ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:55868:5: error: expression is not assignable
[DEBUG]:            ++Py_REFCNT(o);
[DEBUG]:            ^ ~~~~~~~~~~~~
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:55870:5: error: expression is not assignable
[DEBUG]:            --Py_REFCNT(o);
[DEBUG]:            ^ ~~~~~~~~~~~~
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:55973:5: error: expression is not assignable
[DEBUG]:            ++Py_REFCNT(o);
[DEBUG]:            ^ ~~~~~~~~~~~~
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:55975:5: error: expression is not assignable
[DEBUG]:            --Py_REFCNT(o);
[DEBUG]:            ^ ~~~~~~~~~~~~
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:56205:5: error: expression is not assignable
[DEBUG]:            ++Py_REFCNT(o);
[DEBUG]:            ^ ~~~~~~~~~~~~
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:56207:5: error: expression is not assignable
[DEBUG]:            --Py_REFCNT(o);
[DEBUG]:            ^ ~~~~~~~~~~~~
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:57033:5: error: expression is not assignable
[DEBUG]:            ++Py_REFCNT(o);
[DEBUG]:            ^ ~~~~~~~~~~~~
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:57035:5: error: expression is not assignable
[DEBUG]:            --Py_REFCNT(o);
[DEBUG]:            ^ ~~~~~~~~~~~~
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:57322:5: error: expression is not assignable
[DEBUG]:            ++Py_REFCNT(o);
[DEBUG]:            ^ ~~~~~~~~~~~~
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:57324:5: error: expression is not assignable
[DEBUG]:            --Py_REFCNT(o);
[DEBUG]:            ^ ~~~~~~~~~~~~
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:57561:5: error: expression is not assignable
[DEBUG]:            ++Py_REFCNT(o);
[DEBUG]:            ^ ~~~~~~~~~~~~
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:57563:5: error: expression is not assignable
[DEBUG]:            --Py_REFCNT(o);
[DEBUG]:            ^ ~~~~~~~~~~~~
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:59610:37: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'
[DEBUG]:          __pyx_type_5jnius_5jnius_LocalRef.tp_print = 0;
[DEBUG]:          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:59621:38: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'
[DEBUG]:          __pyx_type_5jnius_5jnius_ByteArray.tp_print = 0;
[DEBUG]:          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:59630:39: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'
[DEBUG]:          __pyx_type_5jnius_5jnius_JavaObject.tp_print = 0;
[DEBUG]:          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:59638:45: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'
[DEBUG]:          __pyx_type_5jnius_5jnius_JavaClassStorage.tp_print = 0;
[DEBUG]:          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:59651:38: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'
[DEBUG]:          __pyx_type_5jnius_5jnius_JavaClass.tp_print = 0;
[DEBUG]:          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:59667:38: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'
[DEBUG]:          __pyx_type_5jnius_5jnius_JavaField.tp_print = 0;
[DEBUG]:          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^
[DEBUG]:        jnius/jnius.c:59681:39: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'
[DEBUG]:          __pyx_type_5jnius_5jnius_JavaMethod.tp_print = 0;
[DEBUG]:          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^
[DEBUG]:        fatal error: too many errors emitted, stopping now [-ferror-limit=]
[DEBUG]:        1 warning and 20 errors generated.
[DEBUG]:        error: command '/home/radek/.buildozer/android/platform/android-ndk-r25b/toolchains/llvm/prebuilt/linux-x86_64/bin/clang' failed with exit code 1
Exception in thread background thread for pid 3493:
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib64/python3.7/threading.py", line 926, in _bootstrap_inner
    self.run()
  File "/usr/lib64/python3.7/threading.py", line 870, in run
    self._target(*self._args, **self._kwargs)
  File "/home/radek/.local/lib/python3.7/site-packages/sh.py", line 1641, in wrap
    fn(*rgs, **kwargs)
  File "/home/radek/.local/lib/python3.7/site-packages/sh.py", line 2569, in background_thread
    handle_exit_code(exit_code)
  File "/home/radek/.local/lib/python3.7/site-packages/sh.py", line 2269, in fn
    return self.command.handle_command_exit_code(exit_code)
  File "/home/radek/.local/lib/python3.7/site-packages/sh.py", line 869, in handle_command_exit_code
    raise exc
sh.ErrorReturnCode_1:

  RAN: /home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/hostpython3/desktop/hostpython3/native-build/python3 setup.py build_ext -v

  STDOUT:
warning: [options] bootstrap class path not set in conjunction with -source 7
warning: [options] source value 7 is obsolete and will be removed in a future release
warning: [options] target value 7 is obsolete and will be removed in a future release
warning: [options] To suppress warnings about obsolete options, use -Xlint:-options.
4 warnings
running build_ext
building 'jnius' extension
/home/radek/.buildozer/android/platform/android-ndk-r25b/toolchains/llvm/prebuilt/linux-x86_64/bin/clang -target aarch64-linux-android21 -fomit-frame-pointer -march=armv8-a -fPIC -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -g -fwrapv -O3 -Wall -target aarch64-linux-android21 -fomit-frame-pointer -march=armv8-a -fPIC -I/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/python3/arm64-v8a__ndk_target_21/python3/Include -DANDROID -I/home/radek/.buildozer/android/platform/android-ndk-r25b/toolchains/llvm/prebuilt/linux-x86_64/sysroot/usr/include -I/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/python-installs/calcNotes/arm64-v8a/include/python3.1 -fPIC -I/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/hostpython3/desktop/hostpython3/Include -I/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/hostpython3/desktop/hostpython3/native-build -c jnius/jnius.c -o build/temp.linux-x86_64-3.10/jnius/jnius.o
jnius/jnius.c:12695:19: warning: assigning to 'jchar *' (aka 'unsigned short *') from 'const jchar *' (aka 'const unsigned short *') discards qualifiers [-Wincompatible-pointer-types-discards-qualifiers]
  __pyx_v_j_chars = (__pyx_v_j_env[0])->GetStringChars(__pyx_v_j_env, __pyx_v_j_string, NULL);
                  ^ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
jnius/jnius.c:55868:5: error: expression is not assignable
    ++Py_REFCNT(o);
    ^ ~~~~~~~~~~~~
jnius/jnius.c:55870:5: error: expression is not assignable
    --Py_REFCNT(o);
    ^ ~~~~~~~~~~~~
jnius/jnius.c:55973:5: error: expression is not assignable
    ++Py_REFCNT(o);
    ^ ~~~~~~~~~~~~
jnius/jnius.c:55975:5: error: expression is not assignable
    --Py_REFCNT(o);
    ^ ~~~~~~~~~~~~
jnius/jnius.c:56205:5: error: expression is not assignable
    ++Py_REFCNT(o);
    ^ ~~~~~~~~~~~~
jnius/jnius.c:56207:5: error: expression is not assignable
    --Py_REFCNT(o);
    ^ ~~~~~~~~~~~~
jnius/jnius.c:57033:5: error: expression is not assignable
    ++Py_REFCNT(o);
    ^ ~~~~~~~~~~~~
jnius/jnius.c:57035:5: error: expression is not assignable
    --Py_REFCNT(o);
    ^ ~~~~~~~~~~~~
jnius/jnius.c:57322:5: error: expression is not assignable
    ++Py_REFCNT(o);
    ^ ~~~~~~~~~~~~
jnius/jnius.c:57324:5: error: expression is not assignable
    --Py_REFCNT(o);
    ^ ~~~~~~~~~~~~
jnius/jnius.c:57561:5: error: expression is not assignable
    ++Py_REFCNT(o);
    ^ ~~~~~~~~~~~~
jnius/jnius.c:57563:5: error: expression is not assignable
    --Py_REFCNT(o);
    ^ ~~~~~~~~~~~~
jnius/jnius.c:59610:37: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'
  __pyx_type_5jnius_5jnius_LocalRef.tp_print = 0;
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^
jnius/jnius.c:59621:38: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'
  __pyx_type_5jnius_5jnius_ByteArray.tp_print = 0;
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^
jnius/jnius.c:59630:39: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'
  __pyx_type_5jnius_5jnius_JavaObject.tp_print = 0;
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^
jnius/jnius.c:59638:45: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'
  __pyx_type_5jnius_5jnius_JavaClassStorage.tp_print = 0;
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^
jnius/jnius.c:59651:38: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'
  __pyx_type_5jnius_5jnius_JavaClass.tp_print = 0;
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^
jnius/jnius.c:59667:38: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'
  __pyx_type_5jnius_5jnius_JavaField.tp_print = 0;
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^
jnius/jnius.c:59681:39: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'
  __pyx_type_5jnius_5jnius_JavaMethod.tp_print = 0;
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^
fatal error: too many errors emitted, stopping now [-ferror-limit=]
1 warning and 20 errors generated.
error: command '/home/radek/.buildozer/android/platform/android-ndk-r25b/toolchains/llvm/prebuilt/linux-x86_64/bin/clang' failed with exit code 1


  STDERR:


[INFO]:    STDOUT (last 20 lines of 71):
          __pyx_type_5jnius_5jnius_ByteArray.tp_print = 0;
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^                                                                                 
jnius/jnius.c:59630:39: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'                                      
  __pyx_type_5jnius_5jnius_JavaObject.tp_print = 0;                                                                    
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^                                                                                
jnius/jnius.c:59638:45: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'                                      
  __pyx_type_5jnius_5jnius_JavaClassStorage.tp_print = 0;                                                              
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^                                                                          
jnius/jnius.c:59651:38: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'                                      
  __pyx_type_5jnius_5jnius_JavaClass.tp_print = 0;                                                                     
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^                                                                                 
jnius/jnius.c:59667:38: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'                                      
  __pyx_type_5jnius_5jnius_JavaField.tp_print = 0;                                                                     
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^                                                                                 
jnius/jnius.c:59681:39: error: no member named 'tp_print' in 'struct _typeobject'                                      
  __pyx_type_5jnius_5jnius_JavaMethod.tp_print = 0;                                                                    
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^                                                                                
fatal error: too many errors emitted, stopping now [-ferror-limit=]                                                    
1 warning and 20 errors generated.                                                                                     
error: command '/home/radek/.buildozer/android/platform/android-ndk-r25b/toolchains/llvm/prebuilt/linux-x86_64/bin/clang' failed with exit code 1                                                                                             
[INFO]:    STDERR:

[INFO]:    ENV:
export HOME='/home/radek'
export CFLAGS='-target aarch64-linux-android21 -fomit-frame-pointer -march=armv8-a -fPIC -I/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/python3/arm64-v8a__ndk_target_21/python3/Include'
export CXXFLAGS='-target aarch64-linux-android21 -fomit-frame-pointer -march=armv8-a -fPIC'
export CPPFLAGS='-DANDROID -I/home/radek/.buildozer/android/platform/android-ndk-r25b/toolchains/llvm/prebuilt/linux-x86_64/sysroot/usr/include -I/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/python-installs/calcNotes/arm64-v8a/include/python3.1'
export LDFLAGS='  -L/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/libs_collections/calcNotes/arm64-v8a -L/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/python3/arm64-v8a__ndk_target_21/python3/android-build -lpython3.10 -L/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/libs_collections/calcNotes/arm64-v8a -L/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/libs_collections/calcNotes  -L/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/bootstrap_builds/sdl2/obj/local/arm64-v8a '
export LDLIBS='-lm'
export PATH='/home/radek/.buildozer/android/platform/android-ndk-r25b/toolchains/llvm/prebuilt/linux-x86_64/bin:/home/radek/.buildozer/android/platform/android-ndk-r25b:/home/radek/.buildozer/android/platform/android-sdk/tools:/home/radek/.buildozer/android/platform/apache-ant-1.9.4/bin:/usr/lib64/qt-3.3/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/home/radek/.composer/vendor/bin:/var/lib/snapd/snap/bin:/home/radek/Dokumenty/python:/home/radek/.local/bin:/home/radek/bin:/home/radek/Dokumenty/python::/home/radek/Dokumenty/python:/home/radek/Dokumenty/python'
export CC='/home/radek/.buildozer/android/platform/android-ndk-r25b/toolchains/llvm/prebuilt/linux-x86_64/bin/clang -target aarch64-linux-android21 -fomit-frame-pointer -march=armv8-a -fPIC'
export CXX='/home/radek/.buildozer/android/platform/android-ndk-r25b/toolchains/llvm/prebuilt/linux-x86_64/bin/clang++ -target aarch64-linux-android21 -fomit-frame-pointer -march=armv8-a -fPIC'
export AR='/home/radek/.buildozer/android/platform/android-ndk-r25b/toolchains/llvm/prebuilt/linux-x86_64/bin/llvm-ar'
export RANLIB='/home/radek/.buildozer/android/platform/android-ndk-r25b/toolchains/llvm/prebuilt/linux-x86_64/bin/llvm-ranlib'
export STRIP='/home/radek/.buildozer/android/platform/android-ndk-r25b/toolchains/llvm/prebuilt/linux-x86_64/bin/llvm-strip --strip-unneeded'
export READELF='/home/radek/.buildozer/android/platform/android-ndk-r25b/toolchains/llvm/prebuilt/linux-x86_64/bin/llvm-readelf'
export OBJCOPY='/home/radek/.buildozer/android/platform/android-ndk-r25b/toolchains/llvm/prebuilt/linux-x86_64/bin/llvm-objcopy'
export MAKE='make -j4'
export ARCH='arm64-v8a'
export NDK_API='android-21'
export LDSHARED='/home/radek/.buildozer/android/platform/android-ndk-r25b/toolchains/llvm/prebuilt/linux-x86_64/bin/clang -target aarch64-linux-android21 -fomit-frame-pointer -march=armv8-a -fPIC -shared'
export BUILDLIB_PATH='/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/hostpython3/desktop/hostpython3/native-build/build/lib.linux-x86_64-3.10'
export PYTHONNOUSERSITE='1'
export LANG='en_GB.UTF-8'
export PYTHONPATH='/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/hostpython3/desktop/hostpython3/native-build/Lib:/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/hostpython3/desktop/hostpython3/native-build/Lib/site-packages:/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/hostpython3/desktop/hostpython3/native-build/build/temp.linux-x86_64-3.10:/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/hostpython3/desktop/hostpython3/native-build/build/lib.linux-x86_64-3.10:/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/hostpython3/desktop/hostpython3/native-build/build/scripts-3.10'
export LIBLINK='NOTNONE'
export COPYLIBS='1'
export LIBLINK_PATH='/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/pyjnius-sdl2/arm64-v8a__ndk_target_21/objects_pyjnius'
export NDKPLATFORM='NOTNONE'

[INFO]:    COMMAND:
cd /home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/pyjnius-sdl2/arm64-v8a__ndk_target_21/pyjnius && /home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/hostpython3/desktop/hostpython3/native-build/python3 setup.py build_ext -v

[WARNING]: ERROR: /home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a/build/other_builds/hostpython3/desktop/hostpython3/native-build/python3 failed!                                           

# Command failed: ['/usr/bin/python3', '-m', 'pythonforandroid.toolchain', 'create', '--dist_name=calcNotes', '--bootstrap=sdl2', '--requirements=python3,kivy', '--arch=arm64-v8a', '--arch=armeabi-v7a', '--copy-libs', '--color=always', '--storage-dir=/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-arm64-v8a_armeabi-v7a', '--ndk-api=21', '--ignore-setup-py', '--debug']

Dużo tego. Niby wskazuje na pyjnius. I może od tego pyjniusa zaczyna się sypać.

Link to comment
Share on other sites

W dniu 26.01.2024 o 02:00, Radosław napisał:

Co to jest Pythonowe virtualenv. Jakieś wirtualne środowisko związane z Androidem? Z Python-for-android?

To co powyżej od pierwszego errora:

Dużo tego. Niby wskazuje na pyjnius. I może od tego pyjniusa zaczyna się sypać.

To już lepiej. Pyjnius to biblioteka, pozwalająca na odwoływanie się do klas Javy w kodzie Pythona. Wypisz wymaluj "coś do Androuida" w naszym przypadku.

Na szybko widzę dwa problemy:

  • Z dokumentacji do Buildozera https://buildozer.readthedocs.io/en/latest/installation.html#installation wynika, że wersja 1.5.0 została przygotowana dla Pythona 3.8, chociaż "powinna działać" również na starszych wersjach. U ciebie jest Python 3.7.
  • Możliwe, że zaktualizowane komponenty wymagają teraz nowszego Cythona  https://pypi.org/project/Cython/  , żeby poprawnie skompilować moduł dla Pyjniusa. Cython pozwala na pisanie modułów do Pythona w C, żeby działały szybciej.
  • Tylko nowsza wersja Cythona może popsuć inne rzeczy, które dobrze pracują na starej. Coś za coś.
Link to comment
Share on other sites

Zgodnie z manualem dodałem virtualenv przy upgradowaniu cythona i pomogło na jeden raz. Chciałem kompilować inny projekt więc zamieniłem pliki, dałem android clean i ponowna kompilacja się nie powiodła. Zapodałem poprzednie pliki i też się wysypuje.

Błąd jest dziwny bo w katalogu kivy szuka katalogu kivy którego tam nie ma:

Cytuj

FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/home/radek/Dokumenty/python/forBuildozer/.buildozer/android/platform/build-armeabi-v7a/build/other_builds/kivy/armeabi-v7a__ndk_target_21/kivy/kivy'

A jak podlinkuję i w kivy pojawia się link do tego kivy, ale jakby powyżej to próbuje się paczowanie i też się wysypuje.

Link to comment
Share on other sites

Czy jest możliwość zainstalowania jakiegoś wirtualnego środowiska VM z najnowszą Fedorą na karcie SD posiadając Fedorę 30? I tam męczyć  buildozera? A później jeśli będę zadowolony z ustawień to przenieść na SSD jako główny system?

Link to comment
Share on other sites

Z tego co kiedyś słyszałem, to jakakolwiek instalacja na dysku zewnętrznym może okazać się problematyczna, choćby ze względów wydajnościowych. Choć może to się tyczyć bardziej starych dysków HDD, to jednak również w przypadku nawet tych nowych kart SD, może czekać Ciebie test cierpliwości ...

Link to comment
Share on other sites

Więc jakiej VM użyć? Jakaś polecana na starszym lapku Lenovo Carbon X1 v1

Cytuj

System operacyjny: Fedora 30
Wersja Plazmy KDE: 5.15.4
Wersja Szkieletów KDE: 5.55.0
Wersja Qt: 5.12.1
Wersja jądra: 5.6.14-100.fc30.x86_64
Architektura systemu: 64-bity
Procesory: 4 × Intel® Core™ i5-3427U CPU @ 1.80GHz
Pamięć: 7,5 GiB RAM-u

i jeszcze SSD

 

Link to comment
Share on other sites

Gdy używałem dystrybucji z Gnome to domyślnie było zainstalowane boxes - już teraz dokładnie nie pamiętam, ale wychodzi na to że w pakietach nazywa się inaczej. W każdym bądź razie było to oparte o qemu. 

Link to comment
Share on other sites

W dniu 29.01.2024 o 15:34, Radosław napisał:

Czy jest możliwość zainstalowania jakiegoś wirtualnego środowiska VM z najnowszą Fedorą na karcie SD posiadając Fedorę 30? I tam męczyć  buildozera? A później jeśli będę zadowolony z ustawień to przenieść na SSD jako główny system?

Jakąś starą wersję Virtualbox pewnie na Fedorze 30 uruchomisz. Pliki wirtualnych dysków możesz trzymać na dowolnym nośniku, ale weź pod uwagę, że taka wirtualna Fedora będzie tam bardzo dużo zapisywać. Tania karta sd, nawet 10 klasy, po prostu nie nadąży, zwłaszcza podczas kompilacji kodów źródłowych Javy. Będziesz tylko niepotrzebnie czekał na dysk, który i tak w końcu padnie, bo to tania karta sd.

"Odwirtualizowanie" systemu operacyjnego i przeniesienie go na fizyczną maszynę jest trudne, ale wykonalne. Ja zawsze robiłem tylko w drugą stronę, czyli przenosiłem systemy na wirtualki.

Link to comment
Share on other sites

Ok mam odpaloną Fedorę 39 CoreOS qemu jak plik .qcow2 i pojawia się logowanie i wszędzie piszą, że nie ma hasła.

image.png.111d5de063bcc799caad1601a47dab62.png

Jak się zalogować jako root?

 

Link to comment
Share on other sites

To pytanie o hasło, może wynikać z tego powodu. Że hasło które podajesz w czasie instalacji i wykorzystujesz je później przy np. instalacji pakietów. Nie jest PRAWDZIWYM hasłem do systemu !    Tak mi się kiedyś o uszy obiło. Podobnie jest teraz w Debianie. Jest sposób aby je prze konfigurować,  jednak nic mi się  nie trafia w wynikach. 

Powodzenia :) 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...