Jump to content

Recommended Posts

Obecnie (luty 2008) aktualną stabilną wersją jest Fedora 8. Nt. repozytoriów do F8 napisałem kilka słów w tym wątku → na 3. stronie. WalDo

-------------------------------------------------------------------------------------

Poniższe wpisy trzeba dodać do katalogu /etc/yum.repos.d np. wydając polecenia:

 

a) dla GNOME:

 

su
(podajemy hasło roota)
gedit /etc/yum.repos.d/nazwa.repo

 

B) dla KDE:

 

su
(podajemy hasło roota)
kate /etc/yum.repos.d/nazwa.repo

 

Jeżeli masz zainstalowaną FC5 zapewne posiadasz już pliki konfiguracyjne niektórych z wymienionych niżej repozytoriów w swoim systemie.

 

Repozytoria Yum do Fedory Core 5

 

1. Niezbędne repozytoria:

 

a) fedora-core.repo (inaczej base, pakiety umieszczone na 5 płytach FC5)

 

[core]
name=Fedora Core $releasever - $basearch
#baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/$releasever/$basearch/os/
mirrorlist=http://fedora.redhat.com/download/mirrors/fedora-core-$releasever
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY

[core-debuginfo]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - Debug
baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/$releasever/$basearch/debug/
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY

[core-source]
name=Fedora Core $releasever - Source
baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/$releasever/source/SRPMS/
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY

 

B) fedora-updates.repo (stabilne uaktualnienia)

 

[updates]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - Updates
#baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/updates/$releasever/$basearch/
mirrorlist=http://fedora.redhat.com/download/mirrors/updates-released-fc$releasever
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora

[updates-debuginfo]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - Updates - Debug
baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/updates/$releasever/$basearch/debug/
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora

[updates-source]
name=Fedora Core $releasever - Updates Source
baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/updates/$releasever/SRPMS/
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora

 

c) fedora-extras.repo (ograomna ilość dodatkowych pakietów)

 

[[extras]
name=Fedora Extras $releasever - $basearch
#baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/extras/$releasever/$basearch/
mirrorlist=http://fedora.redhat.com/download/mirrors/fedora-extras-$releasever
enabled=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-extras
gpgcheck=1

[extras-debuginfo]
name=Fedora Extras $releasever - $basearch - Debug
baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/extras/$releasever/$basearch/debug/
enabled=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-extras
gpgcheck=1

[extras-source]
name=Fedora Extras $releasever - Source
baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/extras/$releasever/SRPMS/
enabled=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-extras
gpgcheck=1

 

d) fedora-legacy.repo (wsparcie starszych wersji FC; domyślnie wyłączone)

 

[legacy-updates]
name=Fedora Legacy $releasever - $basearch - Updates
mirrorlist=http://fedora.redhat.com/download/mirrors/legacy-updates-released-fc$releasever
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-legacy

[legacy-testing]
name=Fedora Legacy $releasever - $basearch - Updates Testing
mirrorlist=http://fedora.redhat.com/download/mirrors/legacy-updates-testing-fc$releasever
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-legacy

 

e) livna.repo (komercyjne pakiety, takie jak sterowniki do kart graficznych, obsługa partycji ntfs czy dodatkowe kodeki)

 

[livna]
name=Livna for Fedora Core $releasever - $basearch - Base
baseurl=
    http://rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/
    http://livna.cat.pdx.edu/fedora/$releasever/$basearch/
    http://wftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/livna/fedora/$releasever/$basearch/
    http://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirrors/rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/
    http://mirror.atrpms.net/livna/fedora/$releasever/$basearch/
    ftp://mirrors.tummy.com/pub/rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/
failovermethod=priority
#mirrorlist=http://rpm.livna.org/mirrorlist-5
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna

[livna-debuginfo]
name=Livna for Fedora Core $releasever - $basearch - Debug
baseurl=
    http://rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/debug/
    http://livna.cat.pdx.edu/fedora/$releasever/$basearch/debug/
    http://wftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/livna/fedora/$releasever/$basearch/debug/
    http://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirrors/rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/debug/
    http://mirror.atrpms.net/livna/fedora/$releasever/$basearch/debug/
    ftp://mirrors.tummy.com/pub/rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/debug/
failovermethod=priority
enabled=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna
gpgcheck=1

[livna-source]
name=Livna for Fedora Core $releasever - $basearch - Source
baseurl=
    http://rpm.livna.org/fedora/$releasever/SRPMS/
    http://livna.cat.pdx.edu/fedora/$releasever/SRPMS/
    http://wftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/livna/fedora/$releasever/SRPMS/
    http://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirrors/rpm.livna.org/fedora/$releasever/SRPMS/
    http://mirror.atrpms.net/livna/fedora/$releasever/SRPMS/
    ftp://mirrors.tummy.com/pub/rpm.livna.org/fedora/$releasever/SRPMS/
failovermethod=priority
enabled=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna
gpgcheck=1

 

Repozytoria Livna możesz także dodać automatycznie. Wystarczy w konsoli wykonać:

 

su
(podajemy hasło roota)
rpm -Uvh http://rpm.livna.org/livna-release5.rpm

 

2. Repozytoria testowe, rozwojowe (tylko dla twórców paczek i szukających błędów):

 

a) fedora-devel.repo (pakiedy które znajdą się w przyszłej Fedorze Core)

 

[livna-development]
name=Livna for Fedora Core $releasever - $basearch - Development Tree
baseurl=
    http://rpm.livna.org/fedora/development/$basearch/
    http://livna.cat.pdx.edu/fedora/development/$basearch/
    http://wftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/livna/fedora/development/$basearch/
    http://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirrors/rpm.livna.org/fedora/development/$basearch/
    http://mirror.atrpms.net/livna/fedora/development/$basearch/
    ftp://mirrors.tummy.com/pub/rpm.livna.org/fedora/development/$basearch/
failovermethod=priority
#mirrorlist=http://rpm.livna.org/mirrorlist-development
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna

[livna-development-debuginfo]
name=Livna for Fedora Core $releasever - $basearch - Development Tree - Debug
baseurl=
    http://rpm.livna.org/fedora/development/$basearch/debug/
    http://livna.cat.pdx.edu/fedora/development/$basearch/debug/
    http://wftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/livna/fedora/development/$basearch/debug/
    http://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirrors/rpm.livna.org/fedora/development/$basearch/debug/
    http://mirror.atrpms.net/livna/fedora/development/$basearch/debug/
    ftp://mirrors.tummy.com/pub/rpm.livna.org/fedora/development/$basearch/debug/
failovermethod=priority
enabled=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna
gpgcheck=1

[livna-development-source]
name=Livna for Fedora Core $releasever - $basearch - Development Tree - Source
baseurl=
    http://rpm.livna.org/fedora/development/SRPMS/
    http://livna.cat.pdx.edu/fedora/development/SRPMS/
    http://wftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/livna/fedora/development/SRPMS/
    http://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirrors/rpm.livna.org/fedora/development/SRPMS/
    http://mirror.atrpms.net/livna/fedora/development/SRPMS/
    ftp://mirrors.tummy.com/pub/rpm.livna.org/fedora/development/SRPMS/
failovermethod=priority
enabled=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna
gpgcheck=1

 

B) fedora-extras-development.repo (rozwojowe pakiety repozytorium extras)

 

[extras-development]
name=Fedora Extras - Development Tree
#baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/extras/development/$basearch/
mirrorlist=http://fedora.redhat.com/download/mirrors/fedora-extras-devel
enabled=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-extras
gpgcheck=1

[extras-development-debuginfo]
name=Fedora Extras - Development - Debug
baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/extras/development/$basearch/debug/
enabled=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-extras
gpgcheck=1

[extras-development-source]
name=Fedora Extras - Development - Source
baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/extras/development/SRPMS/
enabled=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-extras
gpgcheck=1

 

c) fedora-updates-testing.repo (testowe uaktualnienia)

 

[updates-testing]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - Test Updates
#baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/updates/testing/$releasever/$basearch/
mirrorlist=http://fedora.redhat.com/download/mirrors/updates-testing-fc$releasever
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-test

[updates-testing-debuginfo]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - Test Updates Debug
baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/updates/testing/$releasever/$basearch/debug/
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-test

[updates-testing-source]
name=Fedora Core $releasever - Test Updates Source
baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/updates/testing/$releasever/SRPMS/
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-test

 

d) livna-testing.repo (testowe komercyjne pakiety)

 

[livna-testing]
name=Livna for Fedora Core $releasever - $basearch - Testing
baseurl=
    http://rpm.livna.org/fedora/testing/$releasever/$basearch/
    http://livna.cat.pdx.edu/fedora/testing/$releasever/$basearch/
    http://wftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/livna/fedora/testing/$releasever/$basearch/
    http://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirrors/rpm.livna.org/fedora/testing/$releasever/$basearch/
    http://mirror.atrpms.net/livna/fedora/testing/$releasever/$basearch/
    ftp://mirrors.tummy.com/pub/rpm.livna.org/fedora/testing/$releasever/$basearch/
failovermethod=priority
#mirrorlist=http://rpm.livna.org/mirrorlist-testing-5
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna

[livna-testing-debug]
name=Livna for Fedora Core $releasever - $basearch - Testing - Debug
baseurl=
    http://rpm.livna.org/fedora/testing/$releasever/$basearch/debug/
    http://livna.cat.pdx.edu/fedora/testing/$releasever/$basearch/debug/
    http://wftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/livna/fedora/testing/$releasever/$basearch/debug/
    http://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirrors/rpm.livna.org/fedora/testing/$releasever/$basearch/debug/
    http://mirror.atrpms.net/livna/fedora/testing/$releasever/$basearch/debug/
    ftp://mirrors.tummy.com/pub/rpm.livna.org/fedora/testing/$releasever/$basearch/debug/
failovermethod=priority
enabled=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna
gpgcheck=1

[livna-testing-source]
name=Livna for Fedora Core $releasever - $basearch - Testing - Source
baseurl=
    http://rpm.livna.org/fedora/testing/$releasever/SRPMS/
    http://livna.cat.pdx.edu/fedora/testing/$releasever/SRPMS/
    http://wftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/livna/fedora/testing/$releasever/SRPMS/
    http://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirrors/rpm.livna.org/fedora/testing/$releasever/SRPMS/
    http://mirror.atrpms.net/livna/fedora/testing/$releasever/SRPMS/
    ftp://mirrors.tummy.com/pub/rpm.livna.org/fedora/testing/$releasever/SRPMS/
failovermethod=priority
enabled=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna
gpgcheck=1

 

e) livna-development.repo (rozwojowe komercyjne paczki)

 

[livna-development]
name=Livna for Fedora Core $releasever - $basearch - Development Tree
baseurl=
    http://rpm.livna.org/fedora/development/$basearch/
    http://livna.cat.pdx.edu/fedora/development/$basearch/
    http://wftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/livna/fedora/development/$basearch/
    http://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirrors/rpm.livna.org/fedora/development/$basearch/
failovermethod=priority
#mirrorlist=http://rpm.livna.org/mirrorlist-development
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna

[livna-development-debuginfo]
name=Livna for Fedora Core $releasever - $basearch - Development Tree - Debug
baseurl=
    http://rpm.livna.org/fedora/development/$basearch/debug/
    http://livna.cat.pdx.edu/fedora/development/$basearch/debug/
    http://wftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/livna/fedora/development/$basearch/debug/
    http://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirrors/rpm.livna.org/fedora/development/$basearch/debug/
failovermethod=priority
enabled=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna
gpgcheck=1

[livna-development-source]
name=Livna for Fedora Core $releasever - $basearch - Development Tree - Source
baseurl=
    http://rpm.livna.org/fedora/development/SRPMS/
    http://livna.cat.pdx.edu/fedora/development/SRPMS/
    http://wftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/livna/fedora/development/SRPMS/
    http://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirrors/rpm.livna.org/fedora/development/SRPMS/
failovermethod=priority
enabled=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna
gpgcheck=1

 

3. Repozytoria dodatkowe:

 

a) flash.repo (wtyczka flash do firefoxa)

 

[flash]
name=macromedia.mplug.org - Flash Plugin
baseurl=http://macromedia.mplug.org/rpm
  http://sluglug.ucsc.edu/macromedia/rpm
  http://ruslug.rutgers.edu/macromedia/rpm
  http://macromedia.rediris.es/rpm
enabled=1
gpgcheck=1

 

B) aiglx.repo (rozszerzenie aiglx dla xorg oraz compiz; zachować szczególną ostrożność)

 

[aiglx]
name=AIGLX - $basearch
baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/projects/aiglx/$basearch
enabled=0
gpgcheck=0

[aiglx-debuginfo]
name=AIGLX - $basearch - Debug
baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/projects/aiglx/$basearch-debug
enabled=0
gpgcheck=0

 

c) gstreamer.repo (najnowsze paczki gestreamera i dodatków do niego, chociażby komercyjnych kodeków)

 

[gst-0.10-deps]
name=GStreamer 0.10 - extras - $releasever - $basearch - dependencies
baseurl=http://gstreamer.freedesktop.org/pkg/fedora/$releasever/0.10/$basearch/deps/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://thomas.apestaart.org/pkg/thomas.pubkey

[gst-0.10-gst]
name=GStreamer 0.10 - extras - $releasever - $basearch - gst
baseurl=http://gstreamer.freedesktop.org/pkg/fedora/$releasever/0.10/$basearch/gst/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://thomas.apestaart.org/pkg/thomas.pubkey

[gst-0.10-apps]
name=GStreamer 0.10 - extras - $releasever - $basearch - applications
baseurl=http://gstreamer.freedesktop.org/pkg/fedora/$releasever/0.10/$basearch/apps/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://thomas.apestaart.org/pkg/thomas.pubkey

 

 

PS 1

W tym temacie mam zamiar umieścić wszystkie zgodne z Extras repozytoria, nie znajdziesz tu niezgodne z Extras repozytoriów które mogą tylko przyspożyć problemów nie tylko początkującym użytkownikom (chociaż repozytoria devel, testing czy aiglx mogą przyspożyć problemów).

 

PS 2

Wszystkie testowe czy rozwojowe z powyższych repozytoriów są powyłączane, aby nie sprawdzić kłopotom użytkownikom. Jeżeli ktoś ma chęć takowe włączyć (co kategorycznie odradzam), można to uczynić zmieniając opcję enabled=0 na enabled=1.

 

EDIT 1 (14.08.06) - Uaktualnione linki do repozytoriów livna i dodany sposób instalacji przez rpm; dodanie linków do flash.repo

EDIT 2 (20.08.06) - Uaktualnione linki do aiglx.repo i dodane małe sprostowanie na początku artykułu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dodaj do kompletu repo: Freshrpms.

Jest jeszcze repo PyVault, ale brak tam na razie pakietów do FC5.

 

pozdrawiam

Share this post


Link to post
Share on other sites
_Pat bardzo chętnie bym napisał to na Wiki ... możesz mnie wpisać pierwszego na listę, jak już bedzie można coś tam pisać (już wczesniej się zgłaszałem, ale kazano czekać ... smile.gif )

Share this post


Link to post
Share on other sites

ja mam standardowe i dodane tylko livna i freshrpms

i wszystko chodzi!:P

Share this post


Link to post
Share on other sites
ja mam standardowe i dodane tylko livna i freshrpms

i wszystko chodzi!:P

nie jest zalecane korzystanie z livna i fresh jednocześnie ponieważ są niekompatybilne ze sobą uważaj żeby Ci się nic nie posypało.

Share this post


Link to post
Share on other sites

mowisz? tylko ktore sa lepsze? ktore wyrzucic?

Share this post


Link to post
Share on other sites

nie wiem które lepsze. Teraz miałem się przesiąść na freshrpms, dag itd zamiast livna ale z rozpędu już sobie skonfigurowałęm i zacząłęm ściagaać pakiety i zostawiłęm jak jest. Może przy fc6 sobie zmienię smile.gif w livna mają wszystko czego mi trzeba na razie, może oprócz software suspend 2. Jednak tego nie mają również w freshrpms, i innych tylko w atrpms a oni to już całkowity zakaz instalacji(podobno ingerują w systemowe pliki).

 

ja korzystam z livna i jestem zadowolony smile.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

jak tak mowisz.. to wyrzucam freshrpms;]

Share this post


Link to post
Share on other sites

hehe nie no.. livne mialem pierwsza zainstalowana i z niej ciagnalem wszystko;]

freshrpm's dopiero pozniej;]

wiec mam zaufanie do livny:P:P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hmm mam pytania do swojego tematu biggrin.gif Czym grozi mieszanie repozytoriów ? Powiedzmy extras i livna z paczkami z trzeciej ręki, freshrpms, dries itp.. ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hmm mam pytania do swojego tematu biggrin.gif Czym grozi mieszanie repozytoriów ? Powiedzmy extras i livna z paczkami z trzeciej ręki, freshrpms, dries itp.. ?

http://stanton-finley.net/fedora_core_5_in...es.html#Warning

http://fedoraproject.org/wiki/JohnMahowald...d/ATrpmsWarning

http://dag.wieers.com/home-made/apt/FAQ.php#D1

 

poczytaj smile.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...