Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

ps auxf

 

USER	  PID %CPU %MEM	VSZ  RSS TTY	 STAT START  TIME COMMAND
root		 1 0.0 0.1  2028  600 ?		Ss  14:43  0:01 init [5]	 
root		 2 0.0 0.0	 0	 0 ?		S	14:43  0:00 [migration/0]
root		 3 0.0 0.0	 0	 0 ?		SN  14:43  0:00 [ksoftirqd/0]
root		 4 0.0 0.0	 0	 0 ?		S	14:43  0:00 [watchdog/0]
root		 5 0.0 0.0	 0	 0 ?		S<  14:43  0:00 [events/0]
root		 6 0.0 0.0	 0	 0 ?		S<  14:43  0:00 [khelper]
root		 7 0.0 0.0	 0	 0 ?		S<  14:43  0:00 [kthread]
root		10 0.0 0.0	 0	 0 ?		S<  14:43  0:00 \_ [kblockd/0]
root		11 0.0 0.0	 0	 0 ?		S<  14:43  0:00 \_ [kacpid]
root	  131 0.0 0.0	 0	 0 ?		S<  14:43  0:00 \_ [cqueue/0]
root	  134 0.0 0.0	 0	 0 ?		S<  14:43  0:00 \_ [khubd]
root	  136 0.0 0.0	 0	 0 ?		S<  14:43  0:00 \_ [kseriod]
root	  199 0.0 0.0	 0	 0 ?		S	14:43  0:00 \_ [pdflush]
root	  200 0.0 0.0	 0	 0 ?		S	14:43  0:00 \_ [pdflush]
root	  201 0.0 0.0	 0	 0 ?		S<  14:43  0:01 \_ [kswapd0]
root	  202 0.0 0.0	 0	 0 ?		S<  14:43  0:00 \_ [aio/0]
root	  353 0.0 0.0	 0	 0 ?		S<  14:43  0:00 \_ [kpsmoused]
root	  376 0.0 0.0	 0	 0 ?		S<  14:43  0:00 \_ [ata/0]
root	  377 0.0 0.0	 0	 0 ?		S<  14:43  0:00 \_ [ata_aux]
root	  380 0.0 0.0	 0	 0 ?		S<  14:43  0:00 \_ [scsi_eh_0]
root	  381 0.0 0.0	 0	 0 ?		S<  14:43  0:00 \_ [scsi_eh_1]
root	  382 0.0 0.0	 0	 0 ?		S<  14:44  0:06 \_ [kjournald]
root	  408 0.0 0.0	 0	 0 ?		S<  14:44  0:00 \_ [kauditd]
root	 1397 0.0 0.0	 0	 0 ?		S<  14:44  0:00 \_ [kmpathd/0]
root	 1403 0.0 0.0	 0	 0 ?		S<  14:44  0:00 \_ [kmirrord]
root	 1426 0.0 0.0	 0	 0 ?		S<  14:44  0:00 \_ [kjournald]
root	  436 0.0 0.2  2904 1372 ?		S<s 14:44  0:00 /sbin/udevd -d
root	 1852 0.0 1.3  8344 6844 ?		Ss  14:44  0:00 /usr/sbin/resto
root	 1861 0.0 0.1  1692  580 ?		Ss  14:44  0:00 syslogd -m 0
root	 1864 0.0 0.0  1640  400 ?		Ss  14:44  0:00 klogd -x
root	 1887 0.0 0.0  2128  512 ?		Ss  14:44  0:00 mcstransd
rpc	  1898 0.0 0.1  1776  556 ?		Ss  14:44  0:00 portmap
root	 1917 0.0 0.1  1788  720 ?		Ss  14:44  0:00 rpc.statd
root	 1946 0.0 0.1  4928  552 ?		Ss  14:44  0:00 rpc.idmapd
dbus	 1960 0.0 0.2 13508 1352 ?		Ssl 14:44  0:02 dbus-daemon --s
root	 1970 0.0 0.1  2440  936 ?		Ss  14:44  0:00 /usr/sbin/hcid
root	 1976 0.0 0.0  1712  504 ?		Ss  14:44  0:00 /usr/sbin/sdpd
root	 1996 0.0 0.0	 0	 0 ?		S<  14:44  0:00 [krfcommd]
root	 2030 0.0 0.2 43468 1492 ?		Ssl 14:44  0:00 pcscd
root	 2048 0.0 0.0  1876  452 ?		Ss  14:44  0:00 /usr/bin/hidd -
root	 2065 0.0 0.2  9024 1044 ?		Ssl 14:44  0:00 automount
root	 2083 0.0 0.1  1640  532 ?		Ss  14:44  0:00 /usr/sbin/acpid
root	 2092 0.0 0.4  9952 2300 ?		Ss  14:44  0:00 cupsd
root	 2101 0.0 0.1  5168  916 ?		Ss  14:44  0:00 /usr/sbin/sshd
root	 2119 0.0 0.3  8492 1808 ?		Ss  14:44  0:00 sendmail: accep
smmsp	 2128 0.0 0.2  7548 1460 ?		Ss  14:44  0:00 sendmail: Queue
root	 2138 0.0 0.0  1864  468 ?		Ss  14:44  0:00 gpm -m /dev/inp
root	 2147 0.0 0.2  5220 1188 ?		Ss  14:44  0:00 crond
xfs	  2184 0.0 0.8  5920 4144 ?		Ss  14:44  0:00 xfs -droppriv -
root	 2201 0.0 0.0  2200  428 ?		Ss  14:44  0:00 /usr/sbin/atd
root	 2219 0.0 3.2 29620 16564 ?		S	14:44  0:09 /usr/bin/python
avahi	 2229 0.0 0.2  2856 1452 ?		Ss  14:44  0:00 avahi-daemon: r
avahi	 2230 0.0 0.0  2856  436 ?		Ss  14:44  0:00 \_ avahi-daemo
68		2239 0.0 0.7  5864 4008 ?		Ss  14:44  0:02 hald
root	 2240 0.0 0.2  3332 1228 ?		S	14:44  0:00 \_ hald-runner
68		2246 0.0 0.1  2288  984 ?		S	14:44  0:00	 \_ hald-ad
68		2253 0.0 0.1  2288  984 ?		S	14:44  0:00	 \_ hald-ad
root	 2262 0.0 0.1  2244  844 ?		S	14:44  0:00	 \_ hald-ad
root	 2334 0.0 0.1  1952  516 ?		S	14:44  0:00 /usr/sbin/smart
root	 2339 0.0 0.0  1628  464 tty1	 Ss+ 14:44  0:00 /sbin/mingetty
root	 2342 0.0 0.0  1628  464 tty2	 Ss+ 14:44  0:00 /sbin/mingetty
root	 2345 0.0 0.0  1628  464 tty3	 Ss+ 14:44  0:00 /sbin/mingetty
root	 2348 0.0 0.0  1624  460 tty4	 Ss+ 14:44  0:00 /sbin/mingetty
root	 2351 0.0 0.0  1628  464 tty5	 Ss+ 14:44  0:00 /sbin/mingetty
root	 2386 0.0 0.0  1624  460 tty6	 Ss+ 14:44  0:00 /sbin/mingetty
root	 2389 0.0 0.2  4484 1252 ?		Ss  14:44  0:00 /bin/sh /etc/X1
root	 2410 0.0 0.8 16728 4344 ?		S	14:44  0:00 \_ /usr/sbin/g
root	 2435 0.0 0.5 15740 2836 ?		S	14:44  0:00	 \_ /usr/sb
root	 28920 1.4 7.8 50076 40468 tty7	 SLs+ 16:14  1:07		 \_ /us
ja	  29011 0.0 1.2 23144 6328 ?		Ss  16:15  0:00		 \_ gno
ja	  29057 0.0 0.0  4284  496 ?		Ss  16:15  0:00			 \_
root	 2439 0.0 0.3 16728 1776 ?		S	14:44  0:00 /usr/sbin/gdm-b
ja		3818 0.0 0.8  7876 4216 ?		S	15:42  0:01 /usr/libexec/gc
ja	  28273 0.0 1.1  9700 6140 ?		S	16:12  0:00 /usr/bin/artsd
ja	  29060 0.0 0.1  2812  520 ?		S	16:15  0:00 /usr/bin/dbus-l
ja	  29061 0.0 0.2 13384 1392 ?		Ssl 16:15  0:00 /bin/dbus-daemo
ja	  29065 0.0 0.1  2532  604 ?		S	16:15  0:00 /usr/bin/gnome-
ja	  29067 0.0 1.4 34084 7384 ?		Sl  16:15  0:01 /usr/libexec/gn
ja	  29091 0.0 1.2 15856 6308 ?		S	16:15  0:00 gnome-window-de
ja	  29094 0.1 2.9 68104 15180 ?		Ss  16:15  0:07 gnome-panel --s
ja	  29096 0.2 3.4 106020 17576 ?		Ss  16:15  0:09 nautilus --no-d
ja	  29099 0.0 1.3 31244 7196 ?		Ss  16:15  0:00 gnome-power-man
ja	  29100 0.0 0.8 22756 4604 ?		Ss  16:15  0:00 gnome-volume-ma
ja	  29102 0.0 0.5 38756 2800 ?		Ssl 16:15  0:00 /usr/libexec/bo
ja	  29104 0.0 1.4 45024 7352 ?		Ss  16:15  0:00 eggcups --sm-cl
ja	  29106 0.0 1.1 15580 5788 ?		Ss  16:15  0:00 bluetooth-apple
ja	  29111 0.0 0.6 11380 3192 ?		S	16:15  0:00 /usr/libexec/gn
ja	  29127 0.0 4.8 86032 24980 ?		Sl  16:15  0:01 beagled /usr/li
ja	  29130 0.0 2.1 64712 11132 ?		Ss  16:15  0:01 nm-applet --sm-
ja	  29135 0.0 0.3 16328 2008 ?		Sl  16:15  0:00 ./escd --key_In
ja	  29137 0.0 0.9 16076 5084 ?		Ss  16:15  0:00 pam-panel-icon
root	 29141 0.0 0.1  1808  628 ?		S	16:15  0:00 \_ /sbin/pam_t
ja	  29163 0.2 2.1 66032 11204 ?		S	16:15  0:09 /usr/libexec/wn
ja	  29167 0.0 0.1  2440  872 ?		S	16:15  0:00 /usr/libexec/ma
ja	  29181 0.0 1.7 28840 9000 ?		S	16:15  0:00 /usr/libexec/cl
ja	  29184 0.0 2.1 66436 11104 ?		S	16:15  0:01 /usr/libexec/mi
ja	  29186 0.0 1.4 24076 7324 ?		S	16:15  0:00 /usr/libexec/no
ja	  29188 0.0 1.4 23824 7520 ?		S	16:15  0:00 /usr/libexec/dr
ja	  29235 0.0 3.1 54336 16428 ?		Sl  16:15  0:02 kadu
ja	  29246 0.0 0.9 16736 4652 ?		Ss  16:15  0:01 gnome-screensav
ja	  29552 0.0 1.1 81444 5720 ?		Sl  16:16  0:00 /usr/libexec/ev
ja	  29672 0.0 2.8 53456 14708 ?		Sl  16:16  0:01 xmms -e /home/j
ja	  29674 0.0 0.2  2524 1152 ?		S	16:16  0:00 /usr/libexec/ga
ja	  15764 0.0 0.2  4440 1096 ?		S	16:30  0:00 /bin/sh /usr/li
ja	  15773 0.0 0.2  4436 1104 ?		S	16:30  0:00 \_ /bin/sh /us
ja	  15778 2.3 11.3 138376 58536 ?		Sl  16:30  1:25	 \_ /usr/li
ja	  15785 0.0 0.0	 0	 0 ?		Z	16:31  0:00		 \_ 
ja	  15837 0.0 1.5 16744 7996 ?		S	16:39  0:01 metacity --repl
ja	  16018 10.7 2.8 104320 14560 ?		Sl  17:30  0:00 gnome-terminal
ja	  16020 0.0 0.1  2444  688 ?		S	17:30  0:00 \_ gnome-pty-h
ja	  16021 1.3 0.2  4624 1440 pts/1	Ss  17:30  0:00 \_ bash
ja	  16036 0.0 0.1  4188  924 pts/1	R+  17:30  0:00	 \_ ps auxf

 

 

Po wpisaniu gnome-window-decorator &

 

[ja@localhost ~]$ gnome-window-decorator &
[1] 16091
[ja@localhost ~]$ gnome-window-decorator: Screen 0 on display ":0.0" already has a decoration manager; try using the --replace option to replace the current decoration manager.

 

Po compiz --replace gconf &

 

[ja@localhost ~]$ compiz --replace gconf &

[1] 16076

[ja@localhost ~]$ compiz: No GLXFBConfig for depth 32

compiz: No GLXFBConfig for depth 32

compiz: No GLXFBConfig for depth 32

[/code

 

No i włączają się efekty, ale nie ma dekoracji okien ...

 

compiz: No GLXFBConfig for depth 32 <- może to chodzi o to ? Tylko czy głębia koloru może mieć coś wspólnego z dekoracjami okien :D ?

Edytowane przez Kamills
Prosze używać codeboxa

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

 [ja@localhost ~]$ gnome-window-decorator --replace &
[1] 3663

 

Chyba dziala, ale nic sie nie zmienilo :P Po wlaczeniu desktop effects nadal nie ma dekoracji...

 

//Edit//

 

Juz wszystko okey :) Zrobilem wszystko od nowa i smiga az millo :P dzieki za pomoc

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
QUOTE

Mam gnome i FC6...

 

 

A to jest opis dla KDE...

 

 

W takim razie już nie jest tylko dla KDE :P

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Bo ten opis można zastosować na Gnome. Rzecz w tym, że to jest niepotrzebna robota w dużym stopniu bo z tego co mi wiadomo, na Gnome powinna wystarczyć instalacja sterów nvidii 9x i kliknięcie desktop effects w menu. Mówię to opierając się na danych podanych przez fedoraproject.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
...na Gnome powinna wystarczyc instalacja sterów nvidii 9x i klikniecie desktop effects w menu.
O ile sie nie myle to nie wystarczy.. bez dodania wpisów do xorg.conf nie wlaczy sie compiz.

 

Edit:

Mam pytanie poza konkursem.. ogólnie po wlaczeniu AIGLX/XGL bardzo przydatne jak dla mnie jest przeskakiwanie pomiedzy pulpitami za pomoca kólka myszy.. Jako ze o ile sie nie myle dla FC6 nie ma obecnie dostepnych paczek csm lub gset-compiz - jedyne co pozostaje do edycji skrótów to gconf-editor.

 

Aby ustawic obroty z pomoca edytora rejestru gnome - nalezy edytowac wpisy odpowiednio:

apps->compiz->plugins->rotate->allscreens->options->rotate_left_button dla przesuniecia w lewo,

apps->compiz->plugins->rotate->allscreens->options->rotate_right_button dla przesuniecia w prawo.

Wartosci odpowiadajace kulce myszki to:

Button4 - obrót w góre

Button5 - obrót w dól

 

Nie potrafie znalezc opcji powodujacej ze przeskoku mozna dokonac jedynie z pulpitu, a nie nad dowolnym oknem. Wkurza mnie to bo zamiast przewijac bierzace okno w góre/dól przewija sie pulpit na sasiedni :(

 

Po instalacji XGL'a na FC5 wtyczka rotate byla ustawiona tak ze kólko myszy dzialalo tylko z nad pulpitu.

W zwiazku z tym calym przydlugawym opisem mam prosbe do uzytkowników którzy zainstalowali XGL'a na FC5 (Coppertop wykaz sie :P) zeby sprawdzili co trzeba przelaczyc zeby ustawic to adekwatnie do tego co napisalem :D

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Hmm, razem z Fedorą 6 przesiadłem się z KDE na Gnome i miało być łatwiej... a nie jest :)

 

Zainstalowałem odpowiednie sterowniki z livna-testing (zgodnie z faq).

[menth0l@naglfar ~]$ rpm -qa | grep nvidia
xorg-x11-drv-nvidia-1.0.9626-2.lvn6
kmod-nvidia-1.0.9626-1.2.6.18_1.2798.fc6

Nastpnie spróbowałem w menu włączyć opcję "Enable desktop effects" jednak mój system poinformował mnie:

Desktop effects could not be be enabled

(nie edytowałem xorg.conf bo x-y wstały bez problemu)

 

Wykonałem więc:

[menth0l@naglfar ~]$ gnome-window-decorator --replace &
[2] 3673

a następnie:

[menth0l@naglfar ~]$ compiz --replace gconf &
[2] 3640
[menth0l@naglfar ~]$ compiz: No sync extension

[2]+  Exit 1                  compiz --replace gconf

 

No i jak nie było efektów tak nie ma :/ Czy ktoś ma jakiś przejrzysty sposób na odpalenie tych efektów pod Gnome?

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Przepraszam za zaśmiecanie - wszystko juz działa. Zapomniałem o dodatkowych wpisach w xorg.conf ...

 

Niech jeszcze ktoś mi wytłumaczy czy dobrze kojarzę że jak zupdatuje sterowniki yumem to od nowa będe musiał dopisywać te sekcje w xorg.conf ?

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Przepraszam za zaśmiecanie - wszystko juz działa. Zapomniałem o dodatkowych wpisach w xorg.conf ...

 

Niech jeszcze ktoś mi wytłumaczy czy dobrze kojarzę że jak zupdatuje sterowniki yumem to od nowa będe musiał dopisywać te sekcje w xorg.conf ?

Nie raczej nie będziesz musiał.

 

Pozdrawiam Rasp

 

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

łohohoho, panowie

zainstalowalem beryla i teraz nawet mac os X sie chowa xD

 

paczki dla zainteresowanych

http://156.17.100.89/~krzys/RPMs/i386/

http://156.17.100.89/~krzys/RPMs/noarch/

 

po instalacji jednak zostawie was na lodzie bo nie wiem co i jak w razie problemow

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

×