Jump to content

Zmniejszenie wielkości partycji na zaszyfrowanej Fedorze


JJX
 Share

Recommended Posts

Cześć, jestem poczatkujący z Fedorą :) Sytuacja jest taka: mam dwa systemy na moim lapku: jeden to win10 z zaszyfrowaną partycją bitlockerem, drugi to Fedorka z zaszyfrowaną partycją  podczas instalacji Fedory. Niestety z czasem wynikło, iż za dużo miejsca dałem na Fedore a za mało dla Windowsa i potrzebuję zmniejszyć partycję dla Fedorki a zwiększyć dla Windowsa. Jak to najłatwiej zrobić? Próbowałem gparted live ale nie mogę zmniejszyć partycji pokazuje mi, iż całe miejsce  jest używane. Czy to przez szyfrowanie? Czy aby zmniejszyć miejsce na Fedorze i zwiększyć partycję na windowsie muszę odszyfrować obie partycje? Nie ma innego sposobu? Jeśli tak to jak najłatwiej odszyfrować i potem zaszyfrować spowrotem (Fedorę?) Po instalacji Fedory miałem problemy z zaszyfrowaniem jej, jedynym sposobem jakim mi przeszło to zaszyfrowanie jej jeszcze podczas instalacji przed zaszyfrowaniem Windowsa, a nie chciałbym instalować jeszcze raz Fedory gdyż sama potrzebna dla mnie konfiguracja to jest dwa dni roboty :) Z góry dzięki za pomoc :)

Pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

lsblk:

NAME MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0
    7:0  0   4K 1 loop /var/lib/snapd/snap/bare/5
loop1
    7:1  0 227.8M 1 loop /var/lib/snapd/snap/code/111
loop2
    7:2  0  115M 1 loop /var/lib/snapd/snap/core/13886
loop3
    7:3  0 55.6M 1 loop /var/lib/snapd/snap/core18/2566
loop4
    7:4  0 63.2M 1 loop /var/lib/snapd/snap/core20/1623
loop5
    7:5  0 63.2M 1 loop /var/lib/snapd/snap/core20/1634
loop6
    7:6  0 346.3M 1 loop /var/lib/snapd/snap/gnome-3-38-2004/119
loop7
    7:7  0 91.7M 1 loop /var/lib/snapd/snap/gtk-common-themes/1535
loop8
    7:8  0  20K 1 loop /var/lib/snapd/snap/hello-world/29
loop9
    7:9  0 424.2M 1 loop /var/lib/snapd/snap/kde-frameworks-5-91-qt-5-15-3-core20/1
loop10
    7:10  0 436.3M 1 loop /var/lib/snapd/snap/kde-frameworks-5-96-qt-5-15-5-core20/7
loop11
    7:11  0 20.6M 1 loop /var/lib/snapd/snap/keepassxc/1563
loop12
    7:12  0 21.1M 1 loop /var/lib/snapd/snap/keepassxc/1631
loop13
    7:13  0  6.1M 1 loop /var/lib/snapd/snap/notepad-plus-plus/375
loop14
    7:14  0 82.2M 1 loop /var/lib/snapd/snap/rapidsvn-snap/2
loop15
    7:15  0 45.9M 1 loop /var/lib/snapd/snap/snap-store/599
loop16
    7:16  0 438.1M 1 loop /var/lib/snapd/snap/wine-platform-7-devel-core20/20
loop17
    7:17  0 465.7M 1 loop /var/lib/snapd/snap/wine-platform-runtime-core20/43
loop18
    7:18  0 463.2M 1 loop /var/lib/snapd/snap/wine-platform-runtime-core20/45
zram0
   252:0  0   8G 0 disk [SWAP]
nvme0n1
   259:0  0 476.9G 0 disk 
├─nvme0n1p1
│  259:1  0  100M 0 part /boot/efi
├─nvme0n1p2
│  259:2  0  128M 0 part 
├─nvme0n1p3
│  259:3  0   1G 0 part 
├─nvme0n1p4
│  259:4  0 70.7G 0 part 
├─nvme0n1p5
│  259:5  0   1G 0 part /boot
└─nvme0n1p6
   259:6  0  404G 0 part 
 └─luks-d8ac42cc-bdb4-4efb-ad02-86e829ffc707
   253:0  0  404G 0 crypt 
  ├─fedora_localhost--live-root
  │ 253:1  0  70G 0 lvm  /
  └─fedora_localhost--live-home
    253:2  0  334G 0 lvm  /home

mount:

proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=1048576,mode=755,inode64)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=3144516k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
/dev/mapper/fedora_localhost--live-root on / type ext4 (rw,relatime,seclabel)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=35,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=21312)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,seclabel,pagesize=2M)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/var/lib/snapd/snaps/code_111.snap on /var/lib/snapd/snap/code/111 type squashfs (ro,nodev,relatime,context=system_u:object_r:snappy_snap_t:s0,errors=continue,x-gdu.hide,x-gvfs-hide)
/var/lib/snapd/snaps/gnome-3-38-2004_119.snap on /var/lib/snapd/snap/gnome-3-38-2004/119 type squashfs (ro,nodev,relatime,context=system_u:object_r:snappy_snap_t:s0,errors=continue,x-gdu.hide,x-gvfs-hide)
/var/lib/snapd/snaps/core20_1634.snap on /var/lib/snapd/snap/core20/1634 type squashfs (ro,nodev,relatime,context=system_u:object_r:snappy_snap_t:s0,errors=continue,x-gdu.hide,x-gvfs-hide)
/var/lib/snapd/snaps/hello-world_29.snap on /var/lib/snapd/snap/hello-world/29 type squashfs (ro,nodev,relatime,context=system_u:object_r:snappy_snap_t:s0,errors=continue,x-gdu.hide,x-gvfs-hide)
/var/lib/snapd/snaps/gtk-common-themes_1535.snap on /var/lib/snapd/snap/gtk-common-themes/1535 type squashfs (ro,nodev,relatime,context=system_u:object_r:snappy_snap_t:s0,errors=continue,x-gdu.hide,x-gvfs-hide)
/var/lib/snapd/snaps/kde-frameworks-5-91-qt-5-15-3-core20_1.snap on /var/lib/snapd/snap/kde-frameworks-5-91-qt-5-15-3-core20/1 type squashfs (ro,nodev,relatime,context=system_u:object_r:snappy_snap_t:s0,errors=continue,x-gdu.hide,x-gvfs-hide)
/var/lib/snapd/snaps/kde-frameworks-5-96-qt-5-15-5-core20_7.snap on /var/lib/snapd/snap/kde-frameworks-5-96-qt-5-15-5-core20/7 type squashfs (ro,nodev,relatime,context=system_u:object_r:snappy_snap_t:s0,errors=continue,x-gdu.hide,x-gvfs-hide)
/var/lib/snapd/snaps/keepassxc_1563.snap on /var/lib/snapd/snap/keepassxc/1563 type squashfs (ro,nodev,relatime,context=system_u:object_r:snappy_snap_t:s0,errors=continue,x-gdu.hide,x-gvfs-hide)
/var/lib/snapd/snaps/bare_5.snap on /var/lib/snapd/snap/bare/5 type squashfs (ro,nodev,relatime,context=system_u:object_r:snappy_snap_t:s0,errors=continue,x-gdu.hide,x-gvfs-hide)
/var/lib/snapd/snaps/core_13886.snap on /var/lib/snapd/snap/core/13886 type squashfs (ro,nodev,relatime,context=system_u:object_r:snappy_snap_t:s0,errors=continue,x-gdu.hide,x-gvfs-hide)
/var/lib/snapd/snaps/core18_2566.snap on /var/lib/snapd/snap/core18/2566 type squashfs (ro,nodev,relatime,context=system_u:object_r:snappy_snap_t:s0,errors=continue,x-gdu.hide,x-gvfs-hide)
/var/lib/snapd/snaps/core20_1623.snap on /var/lib/snapd/snap/core20/1623 type squashfs (ro,nodev,relatime,context=system_u:object_r:snappy_snap_t:s0,errors=continue,x-gdu.hide,x-gvfs-hide)
/var/lib/snapd/snaps/keepassxc_1631.snap on /var/lib/snapd/snap/keepassxc/1631 type squashfs (ro,nodev,relatime,context=system_u:object_r:snappy_snap_t:s0,errors=continue,x-gdu.hide,x-gvfs-hide)
/var/lib/snapd/snaps/notepad-plus-plus_375.snap on /var/lib/snapd/snap/notepad-plus-plus/375 type squashfs (ro,nodev,relatime,context=system_u:object_r:snappy_snap_t:s0,errors=continue,x-gdu.hide,x-gvfs-hide)
/var/lib/snapd/snaps/rapidsvn-snap_2.snap on /var/lib/snapd/snap/rapidsvn-snap/2 type squashfs (ro,nodev,relatime,context=system_u:object_r:snappy_snap_t:s0,errors=continue,x-gdu.hide,x-gvfs-hide)
/var/lib/snapd/snaps/snap-store_599.snap on /var/lib/snapd/snap/snap-store/599 type squashfs (ro,nodev,relatime,context=system_u:object_r:snappy_snap_t:s0,errors=continue,x-gdu.hide,x-gvfs-hide)
/var/lib/snapd/snaps/wine-platform-7-devel-core20_20.snap on /var/lib/snapd/snap/wine-platform-7-devel-core20/20 type squashfs (ro,nodev,relatime,context=system_u:object_r:snappy_snap_t:s0,errors=continue,x-gdu.hide,x-gvfs-hide)
/var/lib/snapd/snaps/wine-platform-runtime-core20_43.snap on /var/lib/snapd/snap/wine-platform-runtime-core20/43 type squashfs (ro,nodev,relatime,context=system_u:object_r:snappy_snap_t:s0,errors=continue,x-gdu.hide,x-gvfs-hide)
/var/lib/snapd/snaps/wine-platform-runtime-core20_45.snap on /var/lib/snapd/snap/wine-platform-runtime-core20/45 type squashfs (ro,nodev,relatime,context=system_u:object_r:snappy_snap_t:s0,errors=continue,x-gdu.hide,x-gvfs-hide)
/dev/nvme0n1p5 on /boot type ext4 (rw,relatime,seclabel)
/dev/nvme0n1p1 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=winnt,errors=remount-ro)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,nr_inodes=1048576,inode64)
/dev/mapper/fedora_localhost--live-home on /home type ext4 (rw,relatime,seclabel)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=1572256k,nr_inodes=393064,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)

pvs:

 PV                          VG          Fmt Attr PSize  PFree
 /dev/mapper/luks-d8ac42cc-bdb4-4efb-ad02-86e829ffc707 fedora_localhost-live lvm2 a-- 403.98g  0 

vgs:

 VG          #PV #LV #SN Attr  VSize  VFree
 fedora_localhost-live  1  2  0 wz--n- 403.98g  0 

lvs:

 LV  VG          Attr    LSize  Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert
 home fedora_localhost-live -wi-ao---- 333.98g                          
 root fedora_localhost-live -wi-ao---- 70.00g 

 

Link to comment
Share on other sites

Mam pytanie, na poczatku tego artykułu jest napisane, iż w tym przypadku można zmniejszyć partycje LUKS używajac gparted, czemu nie mogę tego zrobić tym programem? Albo używajac gnome disk utility? Na virutalce czy czymś testowym komendami spoko, ale nie ukrywam, że nie lubie bawić się komendami na partycjach na "żywym organiźmie" :D A dodatkowo jest to laptop pracowniczy :)

Link to comment
Share on other sites

Trochę tych partycji jest. W skrócie to wygląda tak:

 • Uruchom instalatora Fedory Workstation i wybierz "Try Fedora".
 • W tym momencie masz Linuksa, który działa bez danych na dysku. To bardzo dobrze, ponieważ nie można ich używać podczas zmniejszania partycji.
 • Uruchom program "Pliki" i upewnij się, że skróty po lewej stronie nie pokazują żadnych zamontowanych partycji na dysku. Jeżeli są zamontowane, trzeba przeklikać przyciski "Eject" obok ich nazw.
 • Teraz otwórz terminal, przeskany LVM i zainstaluj gparted:
 • $ sudo pvscan
  $ sudo vgscan
  $ sudo lvscan
  $ sudo vgchange -a y
  $ sudo dnf install gparted
  $ sudo gparted

  Jest to graficzne klikadło do zmian rozmiary partycji. W najgorszym razie nic nie tracisz, oprócz Fedory.

Napisałem "w skrócie", ponieważ nigdy tak nie robiłem. Windowsa już dawno nie używam, a Windowsa i Linuksa na jednym dysku nie mam jeszcze dłużej.

Link to comment
Share on other sites

Dzięki panowie za pomoc, ostatecznie udało mi się, niestety nie zadziałał mi żaden z tych sposobów co podaliście, musiałem je trochę połaczyć, w terminalu na live fedorze  otworzylem sobie zaszyfrowany dysk , poleceniem lvresize zmniejszylem sobie logical volume home po czym w gparted dokończyłem resztę, bo mogłem już zmniejszyć sobie partycję o to miejsce :) Dzięki za pomoc

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...