Jump to content

Brak dźwięku - Fedora 29


etzior
 Share

Recommended Posts

Mam zainstalowaną Fedorę 29 obok Windowsa 10 na NUC'u Intela - hades canyon ( NUC8I7HVK ). Podpiąłem pod niego zestaw głośników 5.1 do combo jack'a. Na Windowsie dźwięk działa, więc nie jest to wina podłączenia czy głośników. Zainstalowałem pavucontrol i przebrnąłem kolejno po wszystkich dostępnych profilach w zakładce konfiguracja - niestety żaden z nich nie zadziałał (większość jest zaznaczona jako HDMI / unplugged). Wykonałem alsa-info.sh by dostać więcej informacji o problemie - plik dość długi dlatego wrzuciłem na Pastebina. Szczerze mówiąc nie mam doświadczenia w tym temacie i nie wiem jak się dalej do tego zabrać. Zauważyłem jedynie, że w pliku jest akapit Sound Servers on this system i jack ma status running ustawiony jako no. Użyłem jackd -R -dalsa by zmienić go na yes. Uruchomił się, ale z błedami:

Cannot use real-time scheduling (RR/20)(1: Operation not permitted) 
AcquireSelfRealTime error

Dźwięku dalej nie ma. Prosiłbym o pomoc, jakieś sugestie co mogę zrobić dalej by udało się to naprawić. Lubię pracować przy muzyce dlatego bardzo mi zależy by znaleźć jakieś rozwiązanie.

 
Link to comment
Share on other sites

Pavucontrol to aplikacja. Może zacznij od serwera dźwięku:
https://wiki.archlinux.org/index.php/PulseAudio
i Alsy: https://wiki.archlinux.org/index.php/Alsa
a może coś z Jackiem:
https://wiki.archlinux.org/index.php/JACK

W dodatku masz ciekawy, eksperymentalny procesor Intela z wbudowaną grafiką AMD Radeon RX Vega M, która też ma swoją "kartę dźwiękową" (01:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device ab08)

Link to comment
Share on other sites

Nie wiem do końca za co się zabrać przy serwerze dźwięku. Uruchomiłem:

- pulseaudio :

E: [pulseaudio] pid.c: Daemon already running.
E: [pulseaudio] main.c: pa_pid_file_create() się nie powiodło.

z prawami root'a:

W: [pulseaudio] main.c: Ten program nie powinien być uruchamiany jako root (chyba że podano opcję --system).
W: [pulseaudio] server-lookup.c: Unable to contact D-Bus: org.freedesktop.DBus.Error.Spawn.ExecFailed: /usr/bin/dbus-launch terminated abnormally with the following error: No protocol specified
W: [pulseaudio] server-lookup.c: Autolaunch error: X11 initialization failed.
W: [pulseaudio] main.c: Unable to contact D-Bus: org.freedesktop.DBus.Error.Spawn.ExecFailed: /usr/bin/dbus-launch terminated abnormally with the following error: No protocol specified
W: [pulseaudio] main.c: Autolaunch error: X11 initialization failed.
E: [pulseaudio] backend-ofono.c: Failed to register as a handsfree audio agent with ofono: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files

- z podesłanej dokumetacji odnośnie JACK'a uruchomiłem:

    - jack_control ds alsa - wyskoczył błąd, że nie można zaimportować modułu dbus dlatego użyłem dnf install python-dbus i uruchomiłem ponownie z rezultatem:
 

--- driver select "alsa"

    - następnie użyłem cat /proc/asound/cards do wyświetlenia numeru karty:
 

 0 [PCH      ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
           HDA Intel PCH at 0x2fff020000 irq 159
 1 [Generic    ]: HDA-Intel - HD-Audio Generic
           HD-Audio Generic at 0xdb560000 irq 160

    - poleceniem jack_control dps device hw:HD0 wybrałem ją:

--- driver param set "device" -> "hw:HD0"

    - sprawdziłem alsa-info.sh by zobaczyć czy JACK ma status RUNNING ustawiony jako yes. Nie miał. Użyłem jackd -R -dalsa by go zmienić:

jackdmp 1.9.12
Copyright 2001-2005 Paul Davis and others.
Copyright 2004-2016 Grame.
Copyright 2016-2017 Filipe Coelho.
jackdmp comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; see the file COPYING for details
Cannot create RT messagebuffer thread: Operation not permitted (1)
Retrying messagebuffer thread without RT scheduling
Messagebuffer not realtime; consider enabling RT scheduling for user
no message buffer overruns
Cannot create RT messagebuffer thread: Operation not permitted (1)
Retrying messagebuffer thread without RT scheduling
Messagebuffer not realtime; consider enabling RT scheduling for user
no message buffer overruns
Cannot create RT messagebuffer thread: Operation not permitted (1)
Retrying messagebuffer thread without RT scheduling
Messagebuffer not realtime; consider enabling RT scheduling for user
no message buffer overruns
JACK server starting in realtime mode with priority 20
self-connect-mode is "Don't restrict self connect requests"
Cannot lock down 107341338 byte memory area (Cannot allocate memory)
audio_reservation_init
Acquire audio card Audio0
creating alsa driver ... hw:0|hw:0|1024|2|48000|0|0|nomon|swmeter|-|32bit
configuring for 48000Hz, period = 1024 frames (21.3 ms), buffer = 2 periods
ALSA: final selected sample format for capture: 32bit integer little-endian
ALSA: use 2 periods for capture
ALSA: final selected sample format for playback: 32bit integer little-endian
ALSA: use 2 periods for playback
Cannot use real-time scheduling (RR/20)(1: Operation not permitted)
AcquireSelfRealTime error

   - wyświetla to błędy, ale status zmienia się w alsa-info.sh - niestety dalej nie daje to dźwięku. Dlatego spróbowałem z sudo, ale dało to tylko błąd:

jackdmp 1.9.12
Copyright 2001-2005 Paul Davis and others.
Copyright 2004-2016 Grame.
Copyright 2016-2017 Filipe Coelho.
jackdmp comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; see the file COPYING for details
no message buffer overruns
no message buffer overruns
no message buffer overruns
JACK server starting in realtime mode with priority 20
self-connect-mode is "Don't restrict self connect requests"
Failed to connect to session bus for device reservation: /usr/bin/dbus-launch terminated abnormally with the following error: No protocol specified
Autolaunch error: X11 initialization failed.


To bypass device reservation via session bus, set JACK_NO_AUDIO_RESERVATION=1 prior to starting jackd.

Audio device hw:0 cannot be acquired...
Cannot initialize driver
JackServer::Open failed with -1
Failed to open server

 

Dalej niestety nie wpadłem czego mogę jeszcze spróbować. Tak pytając z ciekawości poza tematem, bo to akurat nie jest moim aktualnym problemem. Skoro jest wbudowana jakby dodatkowa karta dźwiękowa czy dało by się załóżmy za jej pomocą kierować dźwięki z danej aplikacji do głośników wbudowanych w monitor, a muzykę do normalnego zestawu głośników za pomocą tej drugiej?

 

Wynik pactl list sinks :
 

0. odpływ
  Stan: RUNNING
  Nazwa: alsa_output.pci-0000_01_00.1.hdmi-stereo-extra5
  Opis: HD-Audio Generic Digital Stereo (HDMI 6)
  Sterownik: module-alsa-card.c
  Określenie próbki: s16le 2 k 48000 Hz
  Mapa kanałów: front-left,front-right
  Właściciel modułu: 6
  Wyciszenie: nie
  Poziom głośności: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,  front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
           balans 0,00
  Głośność podstawowa: 65536 / 100% / 0,00 dB
  Źródło monitora: alsa_output.pci-0000_01_00.1.hdmi-stereo-extra5.monitor
  Opóźnienie: 7565 us, skonfigurowano 6259 us
  Flagi: HARDWARE DECIBEL_VOLUME LATENCY SET_FORMATS
  Właściwości:
    alsa.resolution_bits = "16"
    device.api = "alsa"
    device.class = "sound"
    alsa.class = "generic"
    alsa.subclass = "generic-mix"
    alsa.name = "HDMI 5"
    alsa.id = "HDMI 5"
    alsa.subdevice = "0"
    alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
    alsa.device = "11"
    alsa.card = "1"
    alsa.card_name = "HD-Audio Generic"
    alsa.long_card_name = "HD-Audio Generic at 0xdb560000 irq 160"
    alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
    device.bus_path = "pci-0000:01:00.1"
    sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1"
    device.bus = "pci"
    device.vendor.id = "1002"
    device.vendor.name = "Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]"
    device.product.id = "ab08"
    device.string = "hdmi:1,5"
    device.buffering.buffer_size = "352768"
    device.buffering.fragment_size = "176384"
    device.access_mode = "mmap+timer"
    device.profile.name = "hdmi-stereo-extra5"
    device.profile.description = "Digital Stereo (HDMI 6)"
    device.description = "HD-Audio Generic Digital Stereo (HDMI 6)"
    alsa.mixer_name = "ATI R6xx HDMI"
    alsa.components = "HDA:1002aa01,00aa0100,00100700"
    module-udev-detect.discovered = "1"
    device.icon_name = "audio-card-pci"
  Porty:
    hdmi-output-5: HDMI / DisplayPort 6 (priority: 5400, available)
  Aktywny port: hdmi-output-5
  Formaty:
    ac3-iec61937, format.rate = "[ 32000, 44100, 48000 ]"
    eac3-iec61937, format.rate = "[ 32000, 44100, 48000 ]"
    mpeg-iec61937, format.rate = "[ 32000, 44100, 48000 ]"
    dts-iec61937, format.rate = "[ 32000, 44100, 48000 ]"
    mpeg2-aac-iec61937, format.rate = "[ 32000, 44100, 48000 ]"
    pcm

1. odpływ
  Stan: SUSPENDED
  Nazwa: alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo
  Opis: Wbudowany dźwięk Analogowe stereo
  Sterownik: module-alsa-card.c
  Określenie próbki: s16le 2 k 48000 Hz
  Mapa kanałów: front-left,front-right
  Właściciel modułu: 7
  Wyciszenie: nie
  Poziom głośności: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,  front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
           balans 0,00
  Głośność podstawowa: 65536 / 100% / 0,00 dB
  Źródło monitora: alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo.monitor
  Opóźnienie: 0 us, skonfigurowano 0 us
  Flagi: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY
  Właściwości:
    alsa.resolution_bits = "16"
    device.api = "alsa"
    device.class = "sound"
    alsa.class = "generic"
    alsa.subclass = "generic-mix"
    alsa.name = "ALC700 Analog"
    alsa.id = "ALC700 Analog"
    alsa.subdevice = "0"
    alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
    alsa.device = "0"
    alsa.card = "0"
    alsa.card_name = "HDA Intel PCH"
    alsa.long_card_name = "HDA Intel PCH at 0x2fff020000 irq 159"
    alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
    device.bus_path = "pci-0000:00:1f.3"
    sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0"
    device.bus = "pci"
    device.vendor.id = "8086"
    device.vendor.name = "Intel Corporation"
    device.product.id = "a171"
    device.product.name = "CM238 HD Audio Controller"
    device.form_factor = "internal"
    device.string = "front:0"
    device.buffering.buffer_size = "384000"
    device.buffering.fragment_size = "192000"
    device.access_mode = "mmap+timer"
    device.profile.name = "analog-stereo"
    device.profile.description = "Analogowe stereo"
    device.description = "Wbudowany dźwięk Analogowe stereo"
    alsa.mixer_name = "Realtek ALC700"
    alsa.components = "HDA:10ec0700,80862073,00100005 HDA:8086280b,80860101,00100000"
    module-udev-detect.discovered = "1"
    device.icon_name = "audio-card-pci"
  Porty:
    analog-output-lineout: Wyjście liniowe (priority: 9900, not available)
    analog-output-headphones: Słuchawki (priority: 9000, not available)
  Aktywny port: analog-output-lineout
  Formaty:
    pcm

Zmieniłem w pavucontrol odtwarzanie z HD-Audio Generic Stereo na Wbudowany dźwięk Analogowe stereo. Statusy się zmieniły dla odpływu 0 na IDLE a 1 na RUNNING. W odpływie 1 widzę nazwe mojej karty ALC 700 Analog. Tyle, że porty są ustawione jako not available. W konfiguracji mam więcej opcji:

 • Analog duplex stereo
 • In analog stereo
 • Out analog stereo (unplugged)
 • Out Digital Stereo (HDMI)(unplugged)
 • Out Digital Stereo (HDMI 2)(unplugged)
 • Out Digital Stereo (HDMI 3)(unplugged)
 • Out Digital Stereo (HDMI 4)(unplugged)
 • Out Digital Stereo (HDMI 5)(unplugged)
 • Out Digital Surround 5.1 (HDMI)(unplugged)
 • Out Digital Surround 5.1 (HDMI 2)(unplugged)
 • Out Digital Surround 5.1 (HDMI 3)(unplugged)
 • Out Digital Surround 5.1 (HDMI 4)(unplugged)
 • Out Digital Surround 5.1 (HDMI 5)(unplugged)
 • Out Digital Surround 5.1 (HDMI) + In anlog stereo
 • Out Digital Surround 5.1 (HDMI 2) + In anlog stereo
 • Out Digital Surround 5.1 (HDMI 3) + In anlog stereo
 • Out Digital Surround 5.1 (HDMI 4) + In anlog stereo
 • Out Digital Surround 5.1 (HDMI 5) + In anlog stereo
 • Out Digital Surround 7.1 (HDMI)(unplugged)
 • Out Digital Surround 7.1 (HDMI 2)(unplugged)
 • Out Digital Surround 7.1 (HDMI 3)(unplugged)
 • Out Digital Surround 7.1 (HDMI 4)(unplugged)
 • Out Digital Surround 7.1 (HDMI 5)(unplugged)
 • Out Digital Surround 7.1 (HDMI) + In anlog stereo
 • Out Digital Surround 7.1 (HDMI 2) + In anlog stereo
 • Out Digital Surround 7.1 (HDMI 3) + In anlog stereo
 • Out Digital Surround 7.1 (HDMI 4) + In anlog stereo
 • Out Digital Surround 7.1 (HDMI 5) + In anlog stereo

Tyle, że analogowe mają status not available, a wyjść HDMI/DP/Thunderbolt nie używam. Macie może jakieś pomysły jak odblokować te analogowe?

Link to comment
Share on other sites

Jeżeli masz już wybrane odtwarzanie na wyjście analogowe, spróbuj podłączyć głośniki i słuchawki do przednich lub tylnych wyjść z przejściówką i bez. Jeszcze jedna uwaga, po przełączeniu z hdmi na analogowy, jeżeli masz uruchomiony jakiś program do odtwarzania np. przeglądarkę to musisz go uruchomić ponownie. Jeżeli nic nie pomaga, to wychodzi że Fedora nie wykrywa podłączenie głośników, dlatego masz  "not available". Możesz spróbować ręcznie przełączyć za pomocą polecenia

pacmd set-sink-port alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo analog-output-lineout

 

Link to comment
Share on other sites

Nie używam żadnych przejściówek. Mam kabel TOSLINK to JACK - coś takiego: allegro. W NUC'u są dwa gniazda przednie zwykłe, w które mogę wpiąć słuchawki i to tylne obsługujące sygnał cyfrowy. W pavucontrol wybrałem Wbudowany dźwięk Analogowe stereo -> Analogowy dupleks stereo.

Link to comment
Share on other sites

Wynik pacmd list-cards :
 

2 card(s) available.
  index: 0
  name: <alsa_card.pci-0000_01_00.1>
  driver: <module-alsa-card.c>
  owner module: 22
  properties:
    alsa.card = "1"
    alsa.card_name = "HD-Audio Generic"
    alsa.long_card_name = "HD-Audio Generic at 0xdb560000 irq 160"
    alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
    device.bus_path = "pci-0000:01:00.1"
    sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1"
    device.bus = "pci"
    device.vendor.id = "1002"
    device.vendor.name = "Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]"
    device.product.id = "ab08"
    device.string = "1"
    device.description = "HD-Audio Generic"
    module-udev-detect.discovered = "1"
    device.icon_name = "audio-card-pci"
  profiles:
    output:hdmi-stereo: Wyjście Digital Stereo (HDMI) (priority 5900, available: no)
    output:hdmi-surround: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI) (priority 800, available: no)
    output:hdmi-surround71: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI) (priority 800, available: no)
    output:hdmi-stereo-extra1: Wyjście Digital Stereo (HDMI 2) (priority 5700, available: no)
    output:hdmi-surround-extra1: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI 2) (priority 600, available: no)
    output:hdmi-surround71-extra1: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI 2) (priority 600, available: no)
    output:hdmi-stereo-extra2: Wyjście Digital Stereo (HDMI 3) (priority 5700, available: no)
    output:hdmi-surround-extra2: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI 3) (priority 600, available: no)
    output:hdmi-surround71-extra2: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI 3) (priority 600, available: no)
    output:hdmi-stereo-extra3: Wyjście Digital Stereo (HDMI 4) (priority 5700, available: no)
    output:hdmi-surround-extra3: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI 4) (priority 600, available: no)
    output:hdmi-surround71-extra3: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI 4) (priority 600, available: no)
    output:hdmi-stereo-extra4: Wyjście Digital Stereo (HDMI 5) (priority 5700, available: no)
    output:hdmi-surround-extra4: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI 5) (priority 600, available: no)
    output:hdmi-surround71-extra4: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI 5) (priority 600, available: no)
    output:hdmi-stereo-extra5: Wyjście Digital Stereo (HDMI 6) (priority 5700, available: unknown)
    off: Wyłączone (priority 0, available: unknown)
  active profile: <output:hdmi-stereo-extra5>
  sinks:
    alsa_output.pci-0000_01_00.1.hdmi-stereo-extra5/#2: HD-Audio Generic Digital Stereo (HDMI 6)
  sources:
    alsa_output.pci-0000_01_00.1.hdmi-stereo-extra5.monitor/#3: Monitor of HD-Audio Generic Digital Stereo (HDMI 6)
  ports:
    hdmi-output-0: HDMI / DisplayPort (priority 5900, latency offset 0 usec, available: no)
      properties:
        device.icon_name = "video-display"
    hdmi-output-1: HDMI / DisplayPort 2 (priority 5800, latency offset 0 usec, available: no)
      properties:
        device.icon_name = "video-display"
    hdmi-output-2: HDMI / DisplayPort 3 (priority 5700, latency offset 0 usec, available: no)
      properties:
        device.icon_name = "video-display"
    hdmi-output-3: HDMI / DisplayPort 4 (priority 5600, latency offset 0 usec, available: no)
      properties:
        device.icon_name = "video-display"
    hdmi-output-4: HDMI / DisplayPort 5 (priority 5500, latency offset 0 usec, available: no)
      properties:
        device.icon_name = "video-display"
    hdmi-output-5: HDMI / DisplayPort 6 (priority 5400, latency offset 0 usec, available: yes)
      properties:
        device.icon_name = "video-display"
        device.product.name = "FG2421"
  index: 1
  name: <alsa_card.pci-0000_00_1f.3>
  driver: <module-alsa-card.c>
  owner module: 23
  properties:
    alsa.card = "0"
    alsa.card_name = "HDA Intel PCH"
    alsa.long_card_name = "HDA Intel PCH at 0x2fff020000 irq 159"
    alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
    device.bus_path = "pci-0000:00:1f.3"
    sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0"
    device.bus = "pci"
    device.vendor.id = "8086"
    device.vendor.name = "Intel Corporation"
    device.product.id = "a171"
    device.product.name = "CM238 HD Audio Controller"
    device.form_factor = "internal"
    device.string = "0"
    device.description = "Wbudowany dźwięk"
    module-udev-detect.discovered = "1"
    device.icon_name = "audio-card-pci"
  profiles:
    input:analog-stereo: Wejście Analogowe stereo (priority 65, available: unknown)
    output:analog-stereo: Wyjście Analogowe stereo (priority 6500, available: no)
    output:analog-stereo+input:analog-stereo: Analogowy dupleks stereo (priority 6565, available: unknown)
    output:hdmi-stereo: Wyjście Digital Stereo (HDMI) (priority 5900, available: no)
    output:hdmi-stereo+input:analog-stereo: Wyjście Digital Stereo (HDMI) + Wejście Analogowe stereo (priority 5965, available: unknown)
    output:hdmi-surround: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI) (priority 800, available: no)
    output:hdmi-surround+input:analog-stereo: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI) + Wejście Analogowe stereo (priority 865, available: unknown)
    output:hdmi-surround71: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI) (priority 800, available: no)
    output:hdmi-surround71+input:analog-stereo: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI) + Wejście Analogowe stereo (priority 865, available: unknown)
    output:hdmi-stereo-extra1: Wyjście Digital Stereo (HDMI 2) (priority 5700, available: no)
    output:hdmi-stereo-extra1+input:analog-stereo: Wyjście Digital Stereo (HDMI 2) + Wejście Analogowe stereo (priority 5765, available: unknown)
    output:hdmi-surround-extra1: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI 2) (priority 600, available: no)
    output:hdmi-surround-extra1+input:analog-stereo: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI 2) + Wejście Analogowe stereo (priority 665, available: unknown)
    output:hdmi-surround71-extra1: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI 2) (priority 600, available: no)
    output:hdmi-surround71-extra1+input:analog-stereo: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI 2) + Wejście Analogowe stereo (priority 665, available: unknown)
    output:hdmi-stereo-extra2: Wyjście Digital Stereo (HDMI 3) (priority 5700, available: no)
    output:hdmi-stereo-extra2+input:analog-stereo: Wyjście Digital Stereo (HDMI 3) + Wejście Analogowe stereo (priority 5765, available: unknown)
    output:hdmi-surround-extra2: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI 3) (priority 600, available: no)
    output:hdmi-surround-extra2+input:analog-stereo: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI 3) + Wejście Analogowe stereo (priority 665, available: unknown)
    output:hdmi-surround71-extra2: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI 3) (priority 600, available: no)
    output:hdmi-surround71-extra2+input:analog-stereo: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI 3) + Wejście Analogowe stereo (priority 665, available: unknown)
    output:hdmi-stereo-extra3: Wyjście Digital Stereo (HDMI 4) (priority 5700, available: no)
    output:hdmi-stereo-extra3+input:analog-stereo: Wyjście Digital Stereo (HDMI 4) + Wejście Analogowe stereo (priority 5765, available: unknown)
    output:hdmi-surround-extra3: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI 4) (priority 600, available: no)
    output:hdmi-surround-extra3+input:analog-stereo: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI 4) + Wejście Analogowe stereo (priority 665, available: unknown)
    output:hdmi-surround71-extra3: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI 4) (priority 600, available: no)
    output:hdmi-surround71-extra3+input:analog-stereo: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI 4) + Wejście Analogowe stereo (priority 665, available: unknown)
    output:hdmi-stereo-extra4: Wyjście Digital Stereo (HDMI 5) (priority 5700, available: no)
    output:hdmi-stereo-extra4+input:analog-stereo: Wyjście Digital Stereo (HDMI 5) + Wejście Analogowe stereo (priority 5765, available: unknown)
    output:hdmi-surround-extra4: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI 5) (priority 600, available: no)
    output:hdmi-surround-extra4+input:analog-stereo: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI 5) + Wejście Analogowe stereo (priority 665, available: unknown)
    output:hdmi-surround71-extra4: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI 5) (priority 600, available: no)
    output:hdmi-surround71-extra4+input:analog-stereo: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI 5) + Wejście Analogowe stereo (priority 665, available: unknown)
    off: Wyłączone (priority 0, available: unknown)
  active profile: <output:analog-stereo+input:analog-stereo>
  sinks:
    alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo/#1: Wbudowany dźwięk Analogowe stereo
  sources:
    alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo.monitor/#1: Monitor of Wbudowany dźwięk Analogowe stereo
    alsa_input.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo/#2: Wbudowany dźwięk Analogowe stereo
  ports:
    analog-input-internal-mic: Wewnętrzny mikrofon (priority 8900, latency offset 0 usec, available: unknown)
      properties:
        device.icon_name = "audio-input-microphone"
    analog-output-lineout: Wyjście liniowe (priority 9900, latency offset 0 usec, available: no)
      properties:
        
    analog-output-headphones: Słuchawki (priority 9000, latency offset 0 usec, available: no)
      properties:
        device.icon_name = "audio-headphones"
    hdmi-output-0: HDMI / DisplayPort (priority 5900, latency offset 0 usec, available: no)
      properties:
        device.icon_name = "video-display"
    hdmi-output-1: HDMI / DisplayPort 2 (priority 5800, latency offset 0 usec, available: no)
      properties:
        device.icon_name = "video-display"
    hdmi-output-2: HDMI / DisplayPort 3 (priority 5700, latency offset 0 usec, available: no)
      properties:
        device.icon_name = "video-display"
    hdmi-output-3: HDMI / DisplayPort 4 (priority 5600, latency offset 0 usec, available: no)
      properties:
        device.icon_name = "video-display"
    hdmi-output-4: HDMI / DisplayPort 5 (priority 5500, latency offset 0 usec, available: no)
      properties:
        device.icon_name = "video-display"

 

Link to comment
Share on other sites

Uruchomiłem alsamixer mam tam wyświetlone SPDIF tylko nie mogę podnieść im głośności. Dodam screen'a. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie w tym temacie, ale jeszcze napiszę, że mikrofon działa od początku. Nie sprawdziłem co prawda nagrań, ale pasek w pavucontrol reaguje na natężenie dźwięku w pokoju.

alsamixer.png

Link to comment
Share on other sites

Rezultat cat /proc/asound/pcm :

00-00: ALC700 Analog : ALC700 Analog : playback 1 : capture 1
00-03: HDMI 0 : HDMI 0 : playback 1
00-07: HDMI 1 : HDMI 1 : playback 1
00-08: HDMI 2 : HDMI 2 : playback 1
00-09: HDMI 3 : HDMI 3 : playback 1
00-10: HDMI 4 : HDMI 4 : playback 1
01-03: HDMI 0 : HDMI 0 : playback 1
01-07: HDMI 1 : HDMI 1 : playback 1
01-08: HDMI 2 : HDMI 2 : playback 1
01-09: HDMI 3 : HDMI 3 : playback 1
01-10: HDMI 4 : HDMI 4 : playback 1
01-11: HDMI 5 : HDMI 5 : playback 1

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...