Jump to content

Read Only na dyskach NTFS


Guest
 Share

Recommended Posts

Musiałem postawić na moim kompie na kilka dni Wind11, ale po skasowaniu go z dysku i postawieniu Fedory nie mogę nic zapisać i skasować z "jego" dysków NTFS.

Przesyłam wynik z terminala...

[alieno@alieno-pc ~]$ lsblk
NAME  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda   8:0  0 476,9G 0 disk 
├─sda1  8:1  0  600M 0 part /boot/efi
├─sda2  8:2  0   1G 0 part /boot
└─sda3  8:3  0 475,4G 0 part /home
                 /
sdb   8:16  0 953,9G 0 disk 
├─sdb1  8:17  0  200G 0 part 
├─sdb2  8:18  0  300G 0 part 
└─sdb3  8:19  0 323,9G 0 part 
zram0 252:0  0  7,7G 0 disk [SWAP]
[alieno@alieno-pc ~]$ mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=1048576,mode=755,inode64)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=1605148k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,ssd,space_cache=v2,subvolid=257,subvol=/root)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=35,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=16906)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,seclabel,pagesize=2M)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=4012872k,nr_inodes=1048576,inode64)
/dev/sda3 on /home type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,ssd,space_cache=v2,subvolid=256,subvol=/home)
/dev/sda2 on /boot type ext4 (rw,relatime,seclabel)
/dev/sda1 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=winnt,errors=remount-ro)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=802572k,nr_inodes=200643,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
[alieno@alieno-pc ~]$ 

Dodam, że dyski są na stałe podpięte do kompa. W terminologii M$ to dyski D, E itd.

Link to comment
Share on other sites

Generalnie to musisz zainstalować pakiet ntfs-3g, z tego co przedstawiłeś, to w nie masz zamontowanych, żadnych partycji ntfs, więc dobrze byłoby je zamontować i dopiero wtedy przedstawić wyniki polecenia mount.

Generalnie najlepiej gdybyś w jednej konsoli (jako root) uruchomił polecenie

journalctl -f

w celu obserwacji logów i czy nie ma jakiś informacji o problemie z systemem plików, a w drugiej uruchomił polecenie mount np

mount /dev/partycja_ntfs /punkt_gdzie chcesz zamontować

w przypadku problemów, możesz też spróbować dodać odpowiednie opcje dla polecenia mount takie jak

mount -t ntfs-3g /dev/partycja_ntfs /punkt_gdzie chcesz zamontować

 

Link to comment
Share on other sites

28 minut temu, xarx napisał:

Gdzie chcę zamontować ? Na komputerze.

No to oczywiste, ale tym miejscem jest jakiś katalog np /mnt podobnie pisząc /dev/partycja_ntfs chodziło mi oto, abyś to ty wpisał odpowiednie urządzenie, ba ja nie wiem czy partycja ntfs którą chcesz zamontować jest na /dev/sdb1 /dev/sdb2 czy może /dev/sdb3

Link to comment
Share on other sites

Oprócz lsblk przydatnym poleceniem jest blkid
Sprawdź gdzie masz system plików ntfs, np. su blkid | grep -i ntfs
a dalej już tak jak napisał @sunrise

W linuksie czy dysk (partycja) znajduje się w Casablance, u sąsiada czy w twoim komputerze trzeba go zamontować do jakiegoś folderu. Inaczej go nie ma.

Link to comment
Share on other sites

12 godzin temu, xarx napisał:

Nic nie rozumiem

To może pokaże na moim przykładzie. Wszystkie polecenia wykonuję jako root, jeżeli będziesz je wykonywać jako zwykły użytkownik to każde polecenie musisz poprzedzić poleceniem sudo.

mount -t ntfs /dev/mapper/vg_virtstorage-win10p2 /mnt/sysimage/

Gdzie:

 • /dev/mapper/vg_virtstorage-win10p2 - partycja sformatowana jako ntfs w twoim przypadku będzie to prawdopodobnie /dev/sdb1 lub /dev/sdb2 lub /dev/sdb3
 • /mnt/sysimage/ - punkt w którym zostanie zamontowana, w twoim przypadku proponuje /mnt

Przechodzę do zamontowanej partycji

cd /mnt/sysimage/

i teraz mogę już przeglądać dane znajdujące się na tej partycji

np je wylistować

# ll
razem 1703988
drwxrwxrwx. 1 root root     0 02-18 21:06 '$Recycle.Bin'
drwxrwxrwx. 1 root root     0 02-18 19:43 '$WinREAgent'
lrwxrwxrwx. 2 root root     19 02-18 19:29 'Documents and Settings' -> /mnt/sysimage/Users
-rwxrwxrwx. 2 root root    8192 02-24 22:30 DumpStack.log.tmp
-rwxrwxrwx. 1 root root 1476395008 02-24 22:30 pagefile.sys
drwxrwxrwx. 1 root root     0 2019-12-07  PerfLogs
drwxrwxrwx. 1 root root    8192 02-18 21:01 'Program Files'
drwxrwxrwx. 1 root root    4096 02-18 20:59 'Program Files (x86)'
drwxrwxrwx. 1 root root    4096 02-18 21:08 ProgramData
drwxrwxrwx. 1 root root     0 02-18 21:06 Recovery
-rwxrwxrwx. 1 root root 268435456 02-24 22:30 swapfile.sys
drwxrwxrwx. 1 root root    4096 02-18 19:31 'System Volume Information'
drwxrwxrwx. 1 root root    4096 02-18 21:02 Users
drwxrwxrwx. 1 root root   16384 02-18 21:24 Windows
drwxrwxrwx. 1 root root    4096 02-18 21:06 Windows.old

 

W dniu 24.02.2023 o 19:41, xarx napisał:

Wkleiłem pierwsze polecenie

Dobrze by było gdybyś pokazał jakie polecenie wkleiłeś. Czy zainstalowałeś pakiet ntfs-3g

Link to comment
Share on other sites

Podpiąłem dyski odwrotnie i już mogę na partycjach NTFS zapisywać i kasować. Dziwne, bo bootuje dysk z danymi (NTFS)... Próbowałem zainstalować ntfs-3g, ale wyskoczył komunikat, że już jest. Możliwe, że coś źle  zrobiłem... :( Teraz chciałbym, żeby nie trzeba było wklepywać haseł przy wchodzeniu na partycje NTFS.

Link to comment
Share on other sites

31 minut temu, xarx napisał:

Teraz chciałbym, żeby nie trzeba było wklepywać haseł przy wchodzeniu na partycje NTFS.

Zakładam, że montujesz ją "klikając na nią w Gnome" i jesteś (znaczy twój użytkownik) w grupie wheel, a raczej jesteś.

Musisz utworzyć odpowiednia politykę dla PolicyKit (tak wiem brzmi strasznie, ale nie jest trudne).

W konsoli musisz uruchomić edytor, w tym przypadku nano, ale może to być dowolny np. gedit czy vim

sudo nano /etc/polkit-1/rules.d/10-udisks2.rules

Wpisujesz taką zawartość:

// Allow udisks2 to mount devices without authentication
// for users in the "wheel" group.
polkit.addRule(function(action, subject) {
  if ((action.id == "org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount-system" ||
     action.id == "org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount") &&
    subject.isInGroup("wheel")) {
    return polkit.Result.YES;
  }
});

zapisujesz i tyle.

Wszystkie dostępne działania (actions), są opisane w tym dokumencie.

Link to comment
Share on other sites

7 godzin temu, xarx napisał:

Podpiąłem dyski tak jak powinny być i Linux oczywiście uruchamia się, ale partycje ntfs read only... ;(

 

Uruchom w terminalu poleceniev

sudo journalctl -f

i zamontuj dysk, następnie przejrzyj komunikaty które pojawią się w terminalu, szczególnie w tych miejscach gdzie pojawiają się wpisy o ntfs-3g

Link to comment
Share on other sites

[alieno@alieno-pc ~]$ sudo journalctl -f
[sudo] hasło użytkownika alieno: 
lut 26 18:26:12 alieno-pc systemd[1]: Starting fprintd.service - Fingerprint Authentication Daemon...
lut 26 18:26:12 alieno-pc audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=fprintd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
lut 26 18:26:12 alieno-pc systemd[1]: Started fprintd.service - Fingerprint Authentication Daemon.
lut 26 18:26:16 alieno-pc audit[4660]: USER_AUTH pid=4660 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:authentication grantors=pam_usertype,pam_localuser,pam_unix acct="alieno" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'
lut 26 18:26:16 alieno-pc audit[4660]: USER_ACCT pid=4660 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_localuser acct="alieno" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'
lut 26 18:26:16 alieno-pc audit[4660]: USER_CMD pid=4660 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='cwd="/home/alieno" cmd=6A6F75726E616C63746C202D66 exe="/usr/bin/sudo" terminal=pts/0 res=success'
lut 26 18:26:16 alieno-pc sudo[4660]:  alieno : TTY=pts/0 ; PWD=/home/alieno ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -f
lut 26 18:26:16 alieno-pc audit[4660]: CRED_REFR pid=4660 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_localuser,pam_unix acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'
lut 26 18:26:16 alieno-pc sudo[4660]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1000)
lut 26 18:26:16 alieno-pc audit[4660]: USER_START pid=4660 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:session_open grantors=pam_keyinit,pam_limits,pam_keyinit,pam_limits,pam_systemd,pam_unix acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'
lut 26 18:26:42 alieno-pc systemd[1]: fprintd.service: Deactivated successfully.
lut 26 18:26:42 alieno-pc audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=fprintd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
lut 26 18:26:42 alieno-pc audit: BPF prog-id=91 op=UNLOAD

 

Link to comment
Share on other sites

[alieno@alieno-pc ~]$ sudo journalctl -f
[sudo] hasło użytkownika alieno: 
lut 26 20:06:52 alieno-pc systemd[1]: Starting fprintd.service - Fingerprint Authentication Daemon...
lut 26 20:06:52 alieno-pc systemd[1]: Started fprintd.service - Fingerprint Authentication Daemon.
lut 26 20:06:52 alieno-pc audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=fprintd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
lut 26 20:06:57 alieno-pc audit[3125]: USER_AUTH pid=3125 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:authentication grantors=pam_usertype,pam_localuser,pam_unix acct="alieno" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'
lut 26 20:06:57 alieno-pc audit[3125]: USER_ACCT pid=3125 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_localuser acct="alieno" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'
lut 26 20:06:57 alieno-pc audit[3125]: USER_CMD pid=3125 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='cwd="/home/alieno" cmd=6A6F75726E616C63746C202D66 exe="/usr/bin/sudo" terminal=pts/0 res=success'
lut 26 20:06:57 alieno-pc sudo[3125]:  alieno : TTY=pts/0 ; PWD=/home/alieno ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -f
lut 26 20:06:57 alieno-pc audit[3125]: CRED_REFR pid=3125 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_localuser,pam_unix acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'
lut 26 20:06:57 alieno-pc audit[3125]: USER_START pid=3125 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:session_open grantors=pam_keyinit,pam_limits,pam_keyinit,pam_limits,pam_systemd,pam_unix acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'
lut 26 20:06:57 alieno-pc sudo[3125]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1000)
lut 26 20:07:22 alieno-pc systemd[1]: fprintd.service: Deactivated successfully.
lut 26 20:07:22 alieno-pc audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=fprintd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
lut 26 20:07:22 alieno-pc audit: BPF prog-id=85 op=UNLOAD
lut 26 20:09:08 alieno-pc systemd[1467]: Created slice background.slice - User Background Tasks Slice.
lut 26 20:09:09 alieno-pc systemd[1467]: Starting systemd-tmpfiles-clean.service - Cleanup of User's Temporary Files and Directories...
lut 26 20:09:09 alieno-pc systemd[1467]: Finished systemd-tmpfiles-clean.service - Cleanup of User's Temporary Files and Directories.
lut 26 20:13:23 alieno-pc chronyd[813]: Selected source 193.70.94.182 (2.fedora.pool.ntp.org)
lut 26 20:14:21 alieno-pc systemd[1]: flatpak-system-helper.service: Deactivated successfully.
lut 26 20:14:21 alieno-pc audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=flatpak-system-helper comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
lut 26 20:19:09 alieno-pc systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-clean.service - Cleanup of Temporary Directories...
lut 26 20:19:09 alieno-pc systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Deactivated successfully.
lut 26 20:19:09 alieno-pc systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-clean.service - Cleanup of Temporary Directories.
lut 26 20:19:09 alieno-pc audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-tmpfiles-clean comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
lut 26 20:19:09 alieno-pc audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-tmpfiles-clean comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'

Teraz powinno być dobrze. :) Sprawdź proszę. Ale musiałem na drugim dysku postawić Wind10. Domyślnie uruchamia się Fedora.

Link to comment
Share on other sites

8 godzin temu, xarx napisał:

Teraz powinno być dobrze.

Niestety nadal nic nie ma o montowaniu dysku,  w logach powinieneś mieć bp coś takiego:

ntfs-3g[995091]: Mount options: nodev,nosuid,uhelper=udisks2,allow_other,nonempty,relatime,rw,default_permissions,fsname=/dev/mapper/vg_virtstorage-win10p2,blkdev,blksize=4096

Może, pokaż co zwraca polecenie

sudo journalctl|grep ntfs

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...