Jump to content

Kilka rzeczy do zrobienia po zainstalowaniu Fedory (zdaniem sztucznej inteligencji)


ghorrgh
 Share

Recommended Posts

Uwaga. Głupotą byłoby wklepanie w terminal wszystkiego jak leci, tym bardziej że to wygenerował GPT...

______________________________________
Internetowa lista poleceń Fedora Linux.
______________________________________


1. **Optymalizacja DNF**
```
max_parallel_downloads=10
fastestmirror=true
installonly_limit=3
clean_requirements_on_remove=True
best=False
skip_if_unavailable=True
defaultyes=True
deltarpm=true
```
Aby zaktualizować system, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf -y upgrade --refresh
```

2. **Skróć czas oczekiwania na usługi**
Aby skrócić czas oczekiwania na usługi, wpisz w terminalu:
```
sudo nano /etc/systemd/system.conf
```
Znajdź następujące linie i zmień wartości na 15 sekund:
```
DefaultTimeoutStartSec=15s
DefaultTimeoutStopSec=15s
```

3. **Skrypt z dodatkami typu fonty, auto login, kodeki multimedia itp**
Aby zainstalować skrypt z dodatkami, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf install https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm https://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
sudo dnf copr enable kwizart/fedy
sudo dnf install fedy -y
```

4. **Włącz repozytorium rpm fusion free i non free**
Aby włączyć repozytorium rpm fusion free i non free, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf install https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
sudo dnf install https://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
sudo dnf groupupdate core
```

5. **Zaktualizuj firmware urządzeń**
Aby zaktualizować firmware urządzeń, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf install fwupd
sudo systemctl enable --now fwupd
sudo fwupdmgr get-devices
sudo fwupdmgr refresh --force
sudo fwupdmgr get-updates
sudo fwupdmgr update    
```

6. **Zainstaluj najnowsze sterowniki nvidia (przy rpm fusion nonfree)**
Aby zainstalować najnowsze sterowniki nvidia, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf install akmod-nvidia
sudo dnf install xorg-x11-drv-nvidia-cuda
```
Jeśli potrzebujesz CUDA, OBS działa bez.

Poczekaj kilka minut i monitoruj htop. Budowanie modułu w tle może trwać do 5 minut. Aby sprawdzić wersję sterownika nvidia, wpisz w terminalu:
```
modinfo -F version nvidia
```

7. **Zainstaluj bpytop, htop, neofetch, inxi, centrum oprogramowania gnome**
Aby zainstalować bpytop, htop, neofetch, inxi, centrum oprogramowania gnome, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf install bpytop htop neofetch inxi gnome-software flatpak
```


8. **Włącz repo flathub - gnome centrum oprogramowania w xfce**
Aby włączyć repozytorium flathub, wpisz w terminalu:
```
flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
flatpak remote-modify --enable flathub
flatpak update
```

**DLA GNOME - Extension manager**
Aby zainstalować Extension Manager dla GNOME, wpisz w terminalu:
```
flatpak install flathub com.mattjakeman.ExtensionManager
```

9. **Integracja appimage**
Aby zintegrować AppImage, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf config-manager --add-repo https://terra.fyralabs.com/terra.repo
sudo dnf install appimagelauncher
```

10. **Włącz snap jeżeli chcesz**
Aby włączyć Snap, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf install -y snapd
sudo ln -s /var/lib/snapd/snap /snap # for classic snap support
sudo reboot now
```

11. **Zainstaluj kodeki dekodery i inne**
Aby zainstalować kodeki dekodery i inne, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf install gstreamer1-{libav,plugins-{good,ugly,bad-free}} --setopt=strict=0
sudo dnf install gstreamer1-plugins-bad-freeworld --allowerasing --best
sudo dnf install lame\* --exclude=lame-devel

sudo dnf groupupdate multimedia --setop="install_weak_deps=False" --exclude=PackageKit-gstreamer-plugin --allowerasing
sudo dnf groupupdate sound-and-video

Aby włączyć OpenH264 dla Firefox, wpisz w terminalu:
sudo dnf config-manager --set-enabled fedora-cisco-openh264
sudo dnf install -y gstreamer1-plugin-openh264 mozilla-openh264

sudo dnf group upgrade --with-optional Multimedia
```

12. **Włącz tlp i ustaw tlpui w laptopie**
Aby włączyć TLP i ustawić TLPUI w laptopie, wpisz w terminalu:
```
dnf install tlp tlp-rdw
sudo systemctl mask power-profiles-daemon
sudo dnf install powertop

sudo powertop --auto-tune

Aby uruchomić TLPUI, wpisz w terminalu:
git clone https://github.com/d4nj1/TLPUI.git
cd TLPUI
python3 -m tlpui
```

13. **Akceleracja video**
Aby zainstalować akcelerację video, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf install ffmpeg ffmpeg-devel libva libva-utils
sudo dnf swap ffmpeg-free ffmpeg --allowerasing

W przypadku karty graficznej Intel, wpisz w terminalu:
sudo dnf install intel-media-driver

W przypadku karty graficznej AMD, wpisz w terminalu:
sudo dnf swap mesa-va-drivers mesa-va-drivers-freeworld
```

14. **Włącz akcelerację Firefox**
Aby włączyć akcelerację Firefox, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf config-manager --set-enabled fedora-cisco-openh264
sudo dnf install -y openh264 gstreamer1-plugin-openh264 mozilla-openh264
```


15. **Fonty Microsoft TrueType**
Aby zainstalować fonty Microsoft TrueType, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf install curl cabextract xorg-x11-font-utils fontconfig
sudo rpm -i https://downloads.sourceforge.net/project/mscorefonts2/rpms/msttcore-fonts-installer-2.6-1.noarch.rpm
```

Aby usunąć fonty Microsoft TrueType, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf remove msttcore-fonts-installer
```

16. **Fonty Google jak w Pop!_OS**
Aby zainstalować fonty Google, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf install 'google-roboto*' 'mozilla-fira*' fira-code-fonts
```

17. **Grupy pakietów w tym pulpity**
Aby wyświetlić listę dostępnych grup pakietów, wpisz w terminalu:
```
dnf grouplist -v
```

Aby zainstalować pulpit KDE, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf install @kde-desktop-environment
```

Aby zmienić pulpit, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf install switchdesk switchdesk-gui
```

18. **Zmiana nazwy hosta po instalacji**
Aby zmienić nazwę hosta, wpisz w terminalu:
```
sudo hostnamectl set-hostname "New_Custom_Name"
```

19. **Napraw błędy "Can't open display"**
Aby naprawić błędy "Can't open display", wpisz w terminalu:
```
xhost si:localuser:nazwa usera
```

20. **Ustaw zarządzanie swap**
Aby ustawić zarządzanie swap, wpisz w terminalu:
```
cat /proc/sys/vm/swappiness - standardowo 60

sudo gedit /etc/sysctl.conf
```

Wpisz `vm.swappiness=10` i zresetuj system.

21. **Napraw czas UTC - dualboot**
Aby naprawić czas UTC, wpisz w terminalu:
```
sudo timedatectl set-local-rtc '0'
```

22. **Przyspiesz uruchamianie systemu**
Aby przyspieszyć uruchamianie systemu, wpisz w terminalu:
```
sudo systemctl disable NetworkManager-wait-online.service
```

23. **Wyłącz sklep GNOME z autostartu**
Aby wyłączyć sklep GNOME z autostartu, wpisz w terminalu:
```
sudo rm /etc/xdg/autostart/org.gnome.Software.desktop
```

24. **Przyspiesz GRUB**
Aby przyspieszyć GRUB, wpisz w terminalu:
```
sudo -e /etc/default/grub
sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

25. **Instalacja z COPR**
Aby zainstalować Plank z COPR, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf --disablerepo='*' --enablerepo=copr:copr.fedorainfracloud.org:gqman69:plank install plank
sudo dnf install plank --repo copr:copr.fedorainfracloud.org:gqman69:plank
```

**********

Ad.1
max_parallel_downloads=10 - Ta opcja ustawia maksymalną liczbę jednoczesnych pobierań pakietów. Możesz próbować zwiększyć tę wartość do 20, ale zależy to od Twojego połączenia internetowego i szybkości serwera.
fastestmirror=true lub 1 - Ta opcja pozwala na automatyczne wybieranie najszybszego serwera lustrzanego dla pobierania pakietów.
gpgcheck=False - Ta opcja wyłącza weryfikację podpisów GPG podczas instalacji pakietów. Zalecamy pozostawienie tej opcji włączonej, aby zapewnić bezpieczeństwo Twojego systemu.
installonly_limit=3 - Ta opcja ogranicza liczbę wersji pakietów, które są przechowywane na Twoim systemie. Zalecamy pozostawienie tej opcji włączonej, aby zapobiec zapełnieniu dysku twardego.
clean_requirements_on_remove=True - Ta opcja usuwa wymagane pakiety, które nie są już potrzebne po usunięciu pakietu.
best=False - Ta opcja wyłącza automatyczne wybieranie najlepszego serwera lustrzanego dla pobierania pakietów.
skip_if_unavailable=True - Ta opcja pomija niedostępne repozytoria podczas instalacji pakietów.
defaultyes=True - Ta opcja automatycznie potwierdza pytania dotyczące instalacji pakietów.
deltarpm=true - Ta opcja umożliwia pobieranie tylko różnic między dwoma wersjami pakietów, co może zaoszczędzić czas i przepustowość sieci.
Aby zaktualizować system, wykonaj następującą komendę:

sudo dnf -y upgrade --refresh

Ad.2

sudo nano /etc/systemd/system.conf
    DefaultTimeoutStartSec=15s
    DefaultTimeoutStopSec=15s

Ta komenda otworzy plik /etc/systemd/system.conf w edytorze tekstu nano. Następnie ustawia wartości DefaultTimeoutStartSec i DefaultTimeoutStopSec na 15s.

Ad.3
sudo dnf install https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm https://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
sudo dnf copr enable kwizart/fedy
sudo dnf install fedy -y

Pierwsza komenda instaluje repozytoria RPM Fusion, które zawierają dodatkowe pakiety, których Fedora nie zawiera z różnych powodów. Druga komenda umożliwia instalację oprogramowania z repozytorium COPR, które zawiera narzędzia i aplikacje, które nie są dostępne w oficjalnych repozytoriach Fedora. Trzecia komenda instaluje narzędzie Fedy, które ułatwia instalację oprogramowania i sterowników na Fedora.

Ad.4
sudo dnf install https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
sudo dnf install https://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
sudo dnf groupupdate core

Pierwsza komenda instaluje repozytoria RPM Fusion, które zawierają dodatkowe pakiety, których Fedora nie zawiera z różnych powodów. Druga komenda instaluje repozytoria RPM Fusion nonfree, które zawierają dodatkowe pakiety, których nie można dystrybuować na zasadach wolnego oprogramowania. Trzecia komenda aktualizuje grupę pakietów core.

Ad.5
sudo dnf install fwupd
sudo systemctl enable --now fwupd
sudo fwupdmgr get-devices 
sudo fwupdmgr refresh --force 
sudo fwupdmgr get-updates 
sudo fwupdmgr update

Pierwsza komenda instaluje narzędzie fwupd, które umożliwia aktualizację firmware’u na Twoim systemie. Druga komenda uruchamia usługę fwupd i ustawia ją na automatyczne uruchamianie przy starcie systemu. Trzecia komenda wyświetla listę urządzeń, dla których dostępne są aktualizacje firmware’u. Czwarta komenda pobiera najnowsze metadane z serwera LVFS i zmusza fwupd do odświeżenia swojej pamięci podręcznej. Piąta komenda wyświetla listę dostępnych aktualizacji firmware’u. Ostatnia komenda pobiera i instaluje wszystkie dostępne aktualizacje firmware’u.

Ad.6
sudo dnf install akmod-nvidia
sudo dnf install xorg-x11-drv-nvidia-cuda 
modinfo -F version nvidia

Pierwsza komenda instaluje sterowniki NVIDIA dla Twojego systemu. Druga komenda instaluje pakiet xorg-x11-drv-nvidia-cuda, który umożliwia obsługę CUDA, NVDEC i NVENC. Trzecia komenda wyświetla wersję zainstalowanego sterownika NVIDIA.

Ad.7
sudo dnf install gnome-software bpytop neofetch inxi flatpak

Ta komenda instaluje następujące pakiety:

gnome-software - Centrum oprogramowania GNOME, które umożliwia łatwe przeglądanie i instalowanie aplikacji.
bpytop - Narzędzie do monitorowania systemu w czasie rzeczywistym z interfejsem wiersza poleceń.
neofetch - Narzędzie do wyświetlania informacji o systemie i sprzęcie w terminalu.
inxi - Narzędzie do wyświetlania informacji o systemie i sprzęcie w terminalu.
flatpak - System pakietów dla aplikacji Linux, który umożliwia łatwe instalowanie i aktualizowanie aplikacji.

Ad.8
flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
flatpak remote-modify --enable flathub
flatpak update

Pierwsza komenda dodaje zdalne repozytorium Flathub, które zawiera wiele aplikacji Flatpak. Druga komenda włącza repozytorium Flathub. Trzecia komenda aktualizuje wszystkie zainstalowane aplikacje Flatpak.

flatpak install flathub com.mattjakeman.ExtensionManager

Ta komenda instaluje narzędzie Extension Manager autorstwa Matthew Jakeman, które umożliwia przeglądanie i instalowanie rozszerzeń GNOME Shell. Możesz przeglądać rozszerzenia na stronie extensions.gnome.org bezpośrednio w aplikacji i zarządzać już zainstalowanymi rozszerzeniami. Narzędzie to jest rozwijane przez społeczność wolontariuszy i wydane na licencji GNU General Public License v3.0 lub późniejszej 1.

Ad.9
sudo dnf config-manager --add-repo https://terra.fyralabs.com/terra.repo
sudo dnf install appimagelauncher

Pierwsza komenda dodaje repozytorium terra.fyralabs.com do Twojego systemu. Druga komenda instaluje narzędzie AppImageLauncher, które umożliwia łatwe zarządzanie aplikacjami AppImage. Narzędzie to pozwala na integrację AppImage z menu aplikacji, umożliwiając łatwe uruchamianie i zarządzanie aplikacjami AppImage.

Ad.10
sudo dnf install -y snapd
sudo ln -s /var/lib/snapd/snap /snap # for classic snap support
sudo reboot now

Pierwsza komenda instaluje narzędzie snapd, które umożliwia łatwe instalowanie aplikacji Snap. Druga komenda tworzy dowiązanie symboliczne między /var/lib/snapd/snap a /snap, co umożliwia obsługę klasycznych aplikacji Snap. Trzecia komenda restartuje system, aby wprowadzić zmiany.

Ad.11
sudo dnf install gstreamer1-{libav,plugins-{good,ugly,bad-free}} --setopt=strict=0
dnf install gstreamer1-plugins-bad-freeworld --allowerasing --best
sudo dnf install lame\* --exclude=lame-devel

sudo dnf groupupdate multimedia --setop="install_weak_deps=False" --exclude=PackageKit-gstreamer-plugin

sudo dnf groupupdate sound-and-video

Włącz openh264 dla Firefox:
sudo dnf config-manager --set-enabled fedora-cisco-openh264
sudo dnf install -y gstreamer1-plugin-openh264 mozilla-openh264

sudo dnf group upgrade --with-optional Multimedia

Powyższe komendy instalują różne kodeki i narzędzia multimedialne na Twoim systemie. Włączają również obsługę kodeka OpenH264 dla przeglądarki Firefox.

Ad.12
dnf install tlp tlp-rdw
sudo systemctl mask power-profiles-daemon
sudo dnf install powertop

sudo powertop --auto-tune

GUI https://github.com/d4nj1/TLPU
git clone https://github.com/d4nj1/TLPUI.git
cd TLPUI
python3 -m tlpui

Pierwsza komenda instaluje narzędzie tlp i tlp-rdw, które umożliwiają optymalizację zużycia energii na Twoim laptopie. Druga komenda wyłącza usługę power-profiles-daemon, która może wpływać na wydajność baterii. Trzecia komenda instaluje narzędzie powertop, które umożliwia monitorowanie zużycia energii i optymalizację ustawień. Ostatnia komenda uruchamia powertop w trybie automatycznego dostosowywania ustawień w celu maksymalizacji wydajności baterii.

Możesz również skorzystać z interfejsu graficznego TLPUI, który umożliwia łatwe zarządzanie ustawieniami tlp. Aby zainstalować TLPUI, wykonaj następujące kroki:

Sklonuj repozytorium TLPUI z GitHub:
git clone https://github.com/d4nj1/TLPUI.git

Przejdź do katalogu TLPUI:
cd TLPUI

Uruchom TLPUI:
python3 -m tlpui

Ad.13
sudo dnf install ffmpeg ffmpeg-devel libva libva-utils
sudo dnf swap ffmpeg-free ffmpeg --allowerasing 
sudo dnf install intel-media-driver

Pierwsza komenda instaluje narzędzie ffmpeg i związane z nim biblioteki. Druga komenda wymienia pakiet ffmpeg-free na ffmpeg. Trzecia komenda instaluje sterowniki Intel Media dla Twojego systemu.

Aby wymienić pakiet mesa-va-drivers na mesa-va-drivers-freeworld, wykonaj następującą komendę:

sudo dnf swap mesa-va-drivers mesa-va-drivers-freeworld

Ad.14
sudo dnf config-manager --set-enabled fedora-cisco-openh264
sudo dnf install -y openh264 gstreamer1-plugin-openh264 mozilla-openh264

Pierwsza komenda włącza repozytorium fedora-cisco-openh264. Druga komenda instaluje narzędzia openh264, gstreamer1-plugin-openh264 i mozilla-openh264, które umożliwiają odtwarzanie plików H.264 w przeglądarce Firefox.

Ad.15
sudo dnf install curl cabextract xorg-x11-font-utils fontconfig
sudo rpm -i https://downloads.sourceforge.net/project/mscorefonts2/rpms/msttcore-fonts-installer-2.6-1.noarch.rpm

Pierwsza komenda instaluje narzędzia curl, cabextract, xorg-x11-font-utils i fontconfig, które są wymagane do instalacji czcionek Microsoft Core. Druga komenda pobiera i instaluje pakiet msttcore-fonts-installer, który zawiera czcionki Microsoft Core

Aby usunąć pakiet msttcore-fonts-installer, wykonaj następującą komendę:

sudo dnf remove msttcore-fonts-installer

 

Ad.16

Aby zainstalować czcionki Google Roboto, Mozilla Fira i Fira Code na Twoim systemie, wykonaj następującą komendę:

sudo dnf install 'google-roboto*' 'mozilla-fira*' fira-code-fonts

Ad.17
dnf grouplist -v
sudo dnf install @kde-desktop-environment

# Przykład zmiany pulpitu
sudo dnf install switchdesk switchdesk-gui

Pierwsza komenda wyświetla listę dostępnych grup pakietów. Druga komenda instaluje środowisko graficzne KDE. Ostatnie dwie komendy instalują narzędzia switchdesk i switchdesk-gui, które umożliwiają łatwe przełączanie się między różnymi środowiskami graficznymi.

Ad.18
Aby zmienić nazwę hosta Twojego systemu na “New_Custom_Name”, wykonaj następującą komendę:

sudo hostnamectl set-hostname "New_Custom_Name"

Ta komenda ustawia nazwę hosta Twojego systemu na “New_Custom_Name”. Należy pamiętać, że konieczne będzie ponowne uruchomienie systemu, aby wprowadzone zmiany zaczęły obowiązywać.

Ad.19
Aby umożliwić użytkownikowi “nazwa usera” dostęp do serwera X, wykonaj następującą komendę:

xhost si:localuser:nazwa usera

Ta komenda dodaje użytkownika “nazwa usera” do listy uprawnionych użytkowników, którzy mogą łączyć się z serwerem X.

Ad.20
Jeśli chcesz sprawdzić wartość parametru swappiness w systemie Linux, wpisz w terminalu polecenie cat /proc/sys/vm/swappiness. Domyślnie ustawienie to 60 1. Aby zmienić wartość parametru, należy otworzyć plik /etc/sysctl.conf jako administrator i dodać lub zmienić linię vm.swappiness na 10. Następnie należy zresetować system, aby zmiany zostały wprowadzone 12.

Ad.21
Aby zmienić ustawienia RTC w systemie Linux, możesz użyć polecenia timedatectl. Aby wyłączyć tryb lokalnego czasu dla RTC, wpisz w terminalu polecenie sudo timedatectl set-local-rtc '0' 12.

Ad.22
Aby wyłączyć usługę NetworkManager-wait-online.service w systemie Linux, wpisz w terminalu polecenie sudo systemctl disable NetworkManager-wait-online.service 1

Ad.23
Aby usunąć plik /etc/xdg/autostart/org.gnome.Software.desktop w systemie Linux, wpisz w terminalu polecenie sudo rm /etc/xdg/autostart/org.gnome.Software.desktop

Ad.24
Aby zmienić ustawienia konfiguracji GRUB w systemie Linux, wpisz w terminalu polecenie sudo -e /etc/default/grub. Następnie należy dodać lub zmienić odpowiednie wartości i zapisać plik. Aby zaktualizować konfigurację GRUB, wpisz w terminalu polecenie sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg .

Ad.25
Aby zainstalować program plank w systemie Linux, wpisz w terminalu jedno z poniższych poleceń:

sudo dnf --disablerepo='*' --enablerepo=copr:copr.fedorainfracloud.org:gqman69:plank install plank
sudo dnf install plank --repo copr:copr.fedorainfracloud.org:gqman69:plank

Pierwsze polecenie instaluje plank z repozytorium copr:copr.fedorainfracloud.org:gqman69:plank, wyłączając jednocześnie wszystkie pozostałe repozytoria. Drugie polecenie instaluje plank z repozytorium copr:copr.fedorainfracloud.org:gqman69:plank 1

 

Link to comment
Share on other sites

Dzięki. Ciekawe. Trzeba pamiętać, że to tylko średnia wyciągnięta ze stackoverflow oraz różnych blogów technicznych. I jeżeli jakieś AI scrapuje nasze forum (a pewnie tak jest), to uzna, że te informacje muszą być poprawne, skoro są na forum Fedory. (-: I będzie jeszcze bardziej je eksponować.

Link to comment
Share on other sites

Tak po prawdzie, to takich potrzebnych jest zaledwie kilka.

$ flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

$ sudo dnf install https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm https://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
    
$ sudo dnf install gstreamer1-plugins-{bad-\*,good-\*,ugly-\*,base} gstreamer1-libav --exclude=gstreamer1-plugins-bad-free-devel

$ sudo dnf install gstreamer1-plugin-openh264 mozilla-openh264

$ sudo dnf install ffmpeg yt-dlp

$ sudo dnf group upgrade --with-optional Multimedia

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Zamiast

youtube-dl

polecam

yt-dlp

Ten pierwszy nie jest już rozwijany.

Nie ustawiałbym też opcji

gpgcheck=False

w konfiguracji dnf, bo wyłącza to sprawdzanie podpisów GPG.

Poza tym, całkiem nieźle.

Link to comment
Share on other sites

33 minuty temu, Rathann napisał:

Nie ustawiałbym też opcji

gpgcheck=False

w konfiguracji dnf, bo wyłącza to sprawdzanie podpisów GPG.

Youtube-dl jest bardzo "rozgooglowany". Nadal działa, ale został w tyle za youtubowymi robotami i pobiera filmy bardzo powoli.

gpgpcheck tak samo, bo czasem rzeczywiście pomaga na stare instalacje Redhatów, kiedy pakiety z kluczami gpg są z około 2020 roku. Pewnie takie odpowiedzi mają wiele łapek i punktów.

Nasz poradnik nadal górą. (-:

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • ghorrgh changed the title to Kilka rzeczy do zrobienia po zainstalowaniu Fedory (zdaniem sztucznej inteligencji)

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...