Jump to content

Google drive automatyczne montowanie po uruchomieniu systemu.


fraktal15
 Share

Recommended Posts

W dniu 8.02.2022 o 19:07, sunrise napisał:

Google wie :)

Jeżeli naprawdę chcesz mieć dostęp po uruchomieniu systemu to proponuję się zapoznać z https://www.xmodulo.com/mount-google-drive-linux.html

 

Zapoznałem się i przeszedłem przez całą instrukcję - robiąc tak jak pisze. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze jedno pytanie. Bo obecnie po zainstalowaniu tego mam tak: obraz.png.f9514e8e5041126ff8bb0b1f00e4449c.png

Chciałbym aby 1 - googledrive nie było, a 2 się montowała automatem tak jak 1.

Ewentualnie jak usunąć stąd 2?

 

Link to comment
Share on other sites

Chciałem ustawić automatyczne montowanie i po wpisaniu komendy:

sudo systemctl start google-drive
Job for google-drive.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status google-drive.service" and "journalctl -xeu google-drive.service" for details.

((_niewiem_ → nie wiem) ORT czy ustawiłem dobrze w vi swoją konfigurację:

- zmieniłem nazwę użytownika dan na nazwę użytkownika w fedorze

- w grupie ustawiłem tak samo

- reszty nie zmieniałem

[Unit]
Description=FUSE filesystem over Google Drive
After=network.target

[Service]
User=user //zamiast słowa user wpisałem nazwę użytkownika w systemie fedora
Group=user 
ExecStart=/home/user/.opam/default/bin/google-drive-ocamlfuse -label default /home/user/googledrive
ExecStop=fusermount -u /home/user/googledrive
Restart=always
Type=forking

[Install]
WantedBy=multi-user.target
Alias=google-drive.service
sudo systemctl status start google-drive
Unit start.service could not be found.
× google-drive.service - FUSE filesystem over Google Drive
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/google-drive.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-02-17 18:10:27 CET; 11s ago
  Process: 46386 ExecStart=/home/dan/.opam/default/bin/google-drive-ocamlfuse -label default /home/dan/googledrive (code=exited, status=203/EXEC)
    CPU: 3ms

lut 17 18:10:27 fedora systemd[1]: google-drive.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
lut 17 18:10:27 fedora systemd[1]: Stopped FUSE filesystem over Google Drive.
lut 17 18:10:27 fedora systemd[1]: google-drive.service: Start request repeated too quickly.
lut 17 18:10:27 fedora systemd[1]: google-drive.service: Failed with result 'exit-code'.
lut 17 18:10:27 fedora systemd[1]: Failed to start FUSE filesystem over Google Drive.
journalctl -xeu google-drive.service
lut 17 18:10:27 fedora systemd[1]: Failed to start FUSE filesystem over Google Drive.
░░ Subject: Zadanie uruchamiania dla jednostki google-drive.service się nie powiodło
░░ Defined-By: systemd
░░ Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
░░ 
░░ Zadanie uruchamiania dla jednostki google-drive.service zostało ukończone z niepowodzeniem.
░░ 
░░ Identyfikator zadania: 10236, wynik zadania: failed.
lut 17 18:10:27 fedora systemd[1]: google-drive.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
░░ Subject: Zaplanowano automatyczne ponowne uruchamianie jednostki
░░ Defined-By: systemd
░░ Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
░░ 
░░ W wyniki skonfigurowania ustawienia Restart= zaplanowano automatyczne ponowne
░░ uruchamianie jednostki google-drive.service.
lut 17 18:10:27 fedora systemd[1]: Stopped FUSE filesystem over Google Drive.
░░ Subject: Ukończono zadanie zatrzymania dla jednostki google-drive.service
░░ Defined-By: systemd
░░ Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
░░ 
░░ Ukończono zadanie zatrzymania dla jednostki google-drive.service.
░░ 
░░ Identyfikator zadania: 10350, wynik zadania: done.
lut 17 18:10:27 fedora systemd[1]: google-drive.service: Start request repeated too quickly.
lut 17 18:10:27 fedora systemd[1]: google-drive.service: Failed with result 'exit-code'.
░░ Subject: Jednostka się nie powiodła
░░ Defined-By: systemd
░░ Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
░░ 
░░ Jednostka google-drive.service przeszła do stanu „failed” (niepowodzenia)
░░ z wynikiem „exit-code”.
lut 17 18:10:27 fedora systemd[1]: Failed to start FUSE filesystem over Google Drive.
░░ Subject: Zadanie uruchamiania dla jednostki google-drive.service się nie powiodło
░░ Defined-By: systemd
░░ Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
░░ 
░░ Zadanie uruchamiania dla jednostki google-drive.service zostało ukończone z niepowodzeniem.
░░ 
░░ Identyfikator zadania: 10350, wynik zadania: failed.

 

Proszę o pomoc.

Link to comment
Share on other sites

4 minuty temu, sunrise napisał:

W jednej konsoli jako root wpisz polecenie


journalctl -f

A w drugiej wystartuj usługę i popatrz jaki się pojawią komunikaty, może coś z selinuxem

Wynik:

[panekadamek@fedora ~]$ journalctl -f
lut 17 18:49:10 fedora gnome-shell[1756]: Can't update stage views actor <dash-blurred-background>[<StWidget>:0x556ec4df8eb0] is on because it needs an allocation.
lut 17 18:49:27 fedora systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
lut 17 18:49:27 fedora audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-hostnamed comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
lut 17 18:49:27 fedora audit: BPF prog-id=0 op=UNLOAD
lut 17 18:49:27 fedora audit: BPF prog-id=0 op=UNLOAD
lut 17 18:50:10 fedora systemd[1604]: Started Application launched by gnome-shell.
lut 17 18:50:10 fedora systemd[1604]: Started Application launched by gnome-shell.
lut 17 18:50:10 fedora systemd[1604]: Starting GNOME Terminal Server...
lut 17 18:50:10 fedora systemd[1604]: Started GNOME Terminal Server.
lut 17 18:50:11 fedora systemd[1604]: Started VTE child process 53787 launched by gnome-terminal-server process 53766.
lut 17 18:50:41 fedora gnome-shell[1756]: JS ERROR: Exception in callback for signal: activate-window: TypeError: window is null
                     activateWindow@resource:///org/gnome/shell/ui/main.js:670:30
                     popupMenu/<@/home/panekadamek/.local/share/gnome-shell/extensions/[email protected]/appIcons.js:387:22
                     _emit@resource:///org/gnome/gjs/modules/core/_signals.js:114:47
                     _rebuildMenu/<@/home/panekadamek/.local/share/gnome-shell/extensions/[email protected]/appIcons.js:1063:26
                     activate@resource:///org/gnome/shell/ui/popupMenu.js:191:14
                     vfunc_button_release_event@resource:///org/gnome/shell/ui/popupMenu.js:138:14
lut 17 18:50:41 fedora systemd[1604]: Started Application launched by gnome-shell.
lut 17 18:50:42 fedora systemd[1604]: Started Application launched by gnome-shell.
lut 17 18:50:42 fedora systemd[1604]: Started VTE child process 53840 launched by gnome-terminal-server process 53766.
lut 17 18:50:45 fedora audit: BPF prog-id=343 op=LOAD
lut 17 18:50:45 fedora systemd[1]: Starting Fingerprint Authentication Daemon...
lut 17 18:50:45 fedora systemd[1]: Started Fingerprint Authentication Daemon.
lut 17 18:50:45 fedora audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=fprintd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
lut 17 18:50:48 fedora audit[53873]: USER_AUTH pid=53873 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:authentication grantors=pam_usertype,pam_localuser,pam_unix acct="panekadamek" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/1 res=success'
lut 17 18:50:48 fedora audit[53873]: USER_ACCT pid=53873 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_localuser acct="panekadamek" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/1 res=success'
lut 17 18:50:48 fedora audit[53873]: USER_CMD pid=53873 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='cwd="/home/panekadamek" cmd=73797374656D63746C20737461727420676F6F676C652D6472697665 exe="/usr/bin/sudo" terminal=pts/1 res=success'
lut 17 18:50:48 fedora sudo[53873]: panekadamek : TTY=pts/1 ; PWD=/home/panekadamek ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl start google-drive
lut 17 18:50:48 fedora audit[53873]: CRED_REFR pid=53873 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_localuser,pam_unix acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/1 res=success'
lut 17 18:50:48 fedora sudo[53873]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1000)
lut 17 18:50:48 fedora audit[53873]: USER_START pid=53873 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:session_open grantors=pam_keyinit,pam_limits,pam_keyinit,pam_limits,pam_systemd,pam_unix acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/1 res=success'
lut 17 18:50:48 fedora systemd[1]: Starting FUSE filesystem over Google Drive...
lut 17 18:50:48 fedora audit[53884]: AVC avc: denied { execute } for pid=53884 comm="(camlfuse)" name="google-drive-ocamlfuse" dev="sda3" ino=2083703 scontext=system_u:system_r:init_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 tclass=file permissive=0
lut 17 18:50:48 fedora systemd[53884]: google-drive.service: Failed to locate executable /home/panekadamek/.opam/default/bin/google-drive-ocamlfuse: Permission denied
lut 17 18:50:48 fedora systemd[53884]: google-drive.service: Failed at step EXEC spawning /home/panekadamek/.opam/default/bin/google-drive-ocamlfuse: Permission denied
lut 17 18:50:48 fedora systemd[1]: google-drive.service: Control process exited, code=exited, status=203/EXEC
lut 17 18:50:48 fedora systemd[1]: google-drive.service: Failed with result 'exit-code'.
lut 17 18:50:48 fedora systemd[1]: Failed to start FUSE filesystem over Google Drive.
lut 17 18:50:48 fedora audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=google-drive comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=failed'
lut 17 18:50:48 fedora sudo[53873]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
lut 17 18:50:48 fedora audit[53873]: USER_END pid=53873 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:session_close grantors=pam_keyinit,pam_limits,pam_keyinit,pam_limits,pam_systemd,pam_unix acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/1 res=success'
lut 17 18:50:48 fedora audit[53873]: CRED_DISP pid=53873 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_localuser,pam_unix acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/1 res=success'
lut 17 18:50:48 fedora systemd[1]: google-drive.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
lut 17 18:50:48 fedora systemd[1]: Stopped FUSE filesystem over Google Drive.
lut 17 18:50:48 fedora audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=google-drive comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
lut 17 18:50:48 fedora audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=google-drive comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
lut 17 18:50:48 fedora systemd[1]: Starting FUSE filesystem over Google Drive...
lut 17 18:50:48 fedora audit[53890]: AVC avc: denied { execute } for pid=53890 comm="(camlfuse)" name="google-drive-ocamlfuse" dev="sda3" ino=2083703 scontext=system_u:system_r:init_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 tclass=file permissive=0
lut 17 18:50:48 fedora systemd[53890]: google-drive.service: Failed to locate executable /home/panekadamek/.opam/default/bin/google-drive-ocamlfuse: Permission denied
lut 17 18:50:48 fedora systemd[53890]: google-drive.service: Failed at step EXEC spawning /home/panekadamek/.opam/default/bin/google-drive-ocamlfuse: Permission denied
lut 17 18:50:48 fedora systemd[1]: google-drive.service: Control process exited, code=exited, status=203/EXEC
lut 17 18:50:48 fedora systemd[1]: google-drive.service: Failed with result 'exit-code'.
lut 17 18:50:48 fedora systemd[1]: Failed to start FUSE filesystem over Google Drive.
lut 17 18:50:48 fedora audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=google-drive comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=failed'
lut 17 18:50:48 fedora systemd[1]: google-drive.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
lut 17 18:50:48 fedora systemd[1]: Stopped FUSE filesystem over Google Drive.
lut 17 18:50:48 fedora audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=google-drive comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
lut 17 18:50:48 fedora audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=google-drive comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
lut 17 18:50:48 fedora systemd[1]: Starting FUSE filesystem over Google Drive...
lut 17 18:50:48 fedora audit[53891]: AVC avc: denied { execute } for pid=53891 comm="(camlfuse)" name="google-drive-ocamlfuse" dev="sda3" ino=2083703 scontext=system_u:system_r:init_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 tclass=file permissive=0
lut 17 18:50:48 fedora systemd[53891]: google-drive.service: Failed to locate executable /home/panekadamek/.opam/default/bin/google-drive-ocamlfuse: Permission denied
lut 17 18:50:48 fedora systemd[53891]: google-drive.service: Failed at step EXEC spawning /home/panekadamek/.opam/default/bin/google-drive-ocamlfuse: Permission denied
lut 17 18:50:48 fedora audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=google-drive comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=failed'
lut 17 18:50:48 fedora systemd[1]: google-drive.service: Control process exited, code=exited, status=203/EXEC
lut 17 18:50:48 fedora systemd[1]: google-drive.service: Failed with result 'exit-code'.
lut 17 18:50:48 fedora systemd[1]: Failed to start FUSE filesystem over Google Drive.
lut 17 18:50:49 fedora systemd[1]: google-drive.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
lut 17 18:50:49 fedora systemd[1]: Stopped FUSE filesystem over Google Drive.
lut 17 18:50:49 fedora audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=google-drive comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
lut 17 18:50:49 fedora audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=google-drive comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
lut 17 18:50:49 fedora systemd[1]: Starting FUSE filesystem over Google Drive...
lut 17 18:50:49 fedora audit[53892]: AVC avc: denied { execute } for pid=53892 comm="(camlfuse)" name="google-drive-ocamlfuse" dev="sda3" ino=2083703 scontext=system_u:system_r:init_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 tclass=file permissive=0
lut 17 18:50:49 fedora systemd[53892]: google-drive.service: Failed to locate executable /home/panekadamek/.opam/default/bin/google-drive-ocamlfuse: Permission denied
lut 17 18:50:49 fedora systemd[53892]: google-drive.service: Failed at step EXEC spawning /home/panekadamek/.opam/default/bin/google-drive-ocamlfuse: Permission denied
lut 17 18:50:49 fedora systemd[1]: google-drive.service: Control process exited, code=exited, status=203/EXEC
lut 17 18:50:49 fedora systemd[1]: google-drive.service: Failed with result 'exit-code'.
lut 17 18:50:49 fedora systemd[1]: Failed to start FUSE filesystem over Google Drive.
lut 17 18:50:49 fedora audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=google-drive comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=failed'
lut 17 18:50:49 fedora systemd[1]: google-drive.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
lut 17 18:50:49 fedora systemd[1]: Stopped FUSE filesystem over Google Drive.
lut 17 18:50:49 fedora audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=google-drive comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
lut 17 18:50:49 fedora audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=google-drive comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
lut 17 18:50:49 fedora systemd[1]: Starting FUSE filesystem over Google Drive...
lut 17 18:50:49 fedora audit[53893]: AVC avc: denied { execute } for pid=53893 comm="(camlfuse)" name="google-drive-ocamlfuse" dev="sda3" ino=2083703 scontext=system_u:system_r:init_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 tclass=file permissive=0
lut 17 18:50:49 fedora systemd[53893]: google-drive.service: Failed to locate executable /home/panekadamek/.opam/default/bin/google-drive-ocamlfuse: Permission denied
lut 17 18:50:49 fedora systemd[53893]: google-drive.service: Failed at step EXEC spawning /home/panekadamek/.opam/default/bin/google-drive-ocamlfuse: Permission denied
lut 17 18:50:49 fedora systemd[1]: google-drive.service: Control process exited, code=exited, status=203/EXEC
lut 17 18:50:49 fedora systemd[1]: google-drive.service: Failed with result 'exit-code'.
lut 17 18:50:49 fedora systemd[1]: Failed to start FUSE filesystem over Google Drive.
lut 17 18:50:49 fedora audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=google-drive comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=failed'
lut 17 18:50:49 fedora systemd[1]: google-drive.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
lut 17 18:50:49 fedora audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=google-drive comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
lut 17 18:50:49 fedora audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=google-drive comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
lut 17 18:50:49 fedora systemd[1]: Stopped FUSE filesystem over Google Drive.
lut 17 18:50:49 fedora systemd[1]: google-drive.service: Start request repeated too quickly.
lut 17 18:50:49 fedora systemd[1]: google-drive.service: Failed with result 'exit-code'.
lut 17 18:50:49 fedora systemd[1]: Failed to start FUSE filesystem over Google Drive.
lut 17 18:50:55 fedora gnome-shell[1756]: Can't update stage views actor <unnamed>[<MetaWindowGroup>:0x556ec29ac360] is on because it needs an allocation.
lut 17 18:50:55 fedora gnome-shell[1756]: Can't update stage views actor <unnamed>[<MetaWindowActorX11>:0x556ec4fdcf20] is on because it needs an allocation.
lut 17 18:50:55 fedora gnome-shell[1756]: Can't update stage views actor <unnamed>[<MetaSurfaceActorX11>:0x556ec4fe06a0] is on because it needs an allocation.
lut 17 18:51:16 fedora systemd[1]: fprintd.service: Deactivated successfully.
lut 17 18:51:16 fedora audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=fprintd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
lut 17 18:51:16 fedora audit: BPF prog-id=0 op=UNLOAD
^Alut 17 18:51:19 fedora gnome-shell[1756]: pushModal: invocation of begin_modal failed
lut 17 18:51:21 fedora gnome-shell[1756]: Ignoring length property that isn't a number at line 1853, col 24

 

Link to comment
Share on other sites

15 minut temu, fraktal15 napisał:

lut 17 18:50:48 fedora audit[53884]: AVC avc: denied { execute } for pid=53884 comm="(camlfuse)" name="google-drive-ocamlfuse" dev="sda3" ino=2083703 scontext=system_u:system_r:init_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 tclass=file permissive=0

Tak jak podejrzewałem selinux, musisz utworzyć własną politykę selinux do tego mogą być pomocne takie polecenia jak sealert ausearch i audit2allow

Link to comment
Share on other sites

Możemy spróbować. Sealert na pewno coś tam pokaże, ale automat audit2search czasem się myli i nie proponuje właściwych polityk Selinuksa. Obstawiam brak bin_t na pliku google-drive-ocamlfuse. Można spróbować tak:

semanage fcontext -a -t bin_t '/home/panekadamek/.opam/default/bin/google-drive-ocamlfuse'
restorecon -v /home/panekadamek/.opam/default/bin/google-drive-ocamlfuse
systemctl restart google-drive

Trzymanie plików wykonywalnych w katalogu domowym też zapewne nie pomaga. Ale może bin_t wystarczy.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Godzinę temu, SeeM napisał:

Możemy spróbować. Sealert na pewno coś tam pokaże, ale automat audit2search czasem się myli i nie proponuje właściwych polityk Selinuksa. Obstawiam brak bin_t na pliku google-drive-ocamlfuse. Można spróbować tak:


semanage fcontext -a -t bin_t '/home/panekadamek/.opam/default/bin/google-drive-ocamlfuse'
restorecon -v /home/panekadamek/.opam/default/bin/google-drive-ocamlfuse
systemctl restart google-drive

Trzymanie plików wykonywalnych w katalogu domowym też zapewne nie pomaga. Ale może bin_t wystarczy.

Jeśłi miałem to wkleić do konsoli i dało odpowiedź:

semanage fcontext -a -t bin_t '/home/panekadamek/.opam/default/bin/google-drive-ocamlfuse'
restorecon -v /home/panekadamek/.opam/default/bin/google-drive-ocamlfuse
systemctl restart google-drive
ValueError: Polityka SELinuksa nie jest zarządzana lub nie można uzyskać dostępu do przechowalni.
Job for google-drive.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status google-drive.service" and "journalctl -xeu google-drive.service" for details.

Proszę o wyrozumiałość, ale ja się dopiero uczę.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...