Jump to content

Ponowna instalacja starej drukarki HP


Toni
 Share

Recommended Posts

Cześć,

Mam problem z zainstalowaniem starej drukarki HP na systemie Fedora. Problem prawdopodobnie wynika z tego, że w 2020 roku przy instalowaniu HPLIP nie włączyłem drukarki - wtedy po raz pierwszy podczas instalacji system zakomunikował błędy i nie działał mi skaner - na chybił trafił ściągnąłem jakiś plik ze strony HP z jakimś skryptem i podczas jego pracy zawiesił mi się o ile dobrze pamiętam komputer. Wszystko jakimś cudem zaczęło działać i nie wnikałem w problem gdyż zwyczajnie brak mi wiedzy. I tak sobie korzystałem z drukarki do marca tego roku.

Tydzień temu miałem mały romans z drukarką Neverstop którą w końcu oddałem do sklepu. Wtedy przed uruchomieniem jej usunąłem stare sterowniki drukarki oraz HPLIP oraz zainstalowałem ponownie HPLIP - sprawa się powtórzyła jednak - usunięcie HPLIP nic nie daje, stare ustawienia i błędy nie zostały przez to usunięte - system podczas instalacji HPLIP zakomunikował 14 błędów.

I tu zaczyna się sytuacja obecna. Oddałem Neverstop - usunąłem znowu Neverstop z ustawień oraz usunąłem HPLIP. Podobno niepotrzebnie. I rzeczywiście - uruchomiłem starą drukarkę jaką jest LaserJet Pro MFP M130a i okazało się, że tym razem nie tylko skaner nie działa, ale nawet drukowanie Za wszystkimi poprzednimi razami nie działało tylko skanowanie. Drukowanie zawsze instalowane było automatycznie, teraz nic nie działa. Zainstalowałem więc ponownie HPLIP i podczas tej ponownej instalacji znowu system zakomunikował 14 błędów.

Oto odpowiedź systemu na komendę hp-check -t

[dawid@localhost ~]$ sudo su -
[sudo] hasło użytkownika dawid:
[root@localhost ~]# hp-check -t
bash: hp-check: nie odnaleziono polecenia...
Zainstalować pakiet „hplip-gui”, aby dostarczyć polecenie „hp-check”? [N/y] y


 * Oczekiwanie w kolejce...
 * Wczytywanie listy pakietów....
Następujące pakiety muszą zostać zainstalowane:
 avahi-tools-0.8-16.fc36.x86_64  Command line tools for mDNS browsing and publishing
 hplip-3.22.10-3.fc36.x86_64  HP Linux Imaging and Printing Project
 hplip-common-3.22.10-3.fc36.x86_64  Files needed by the HPLIP printer and scanner drivers
 hplip-gui-3.22.10-3.fc36.x86_64  HPLIP graphical tools
 hplip-libs-3.22.10-3.fc36.x86_64  HPLIP libraries
 libart_lgpl-2.3.21-27.fc36.x86_64  Library of graphics routines used by libgnomecanvas
 libraqm-0.8.0-1.fc36.x86_64  Complex Textlayout Library
 libsane-hpaio-3.22.10-3.fc36.x86_64  SANE driver for scanners in HP's multi-function devices
 net-snmp-libs-1:5.9.3-1.fc36.x86_64  The NET-SNMP runtime client libraries
 python-qt5-rpm-macros-5.15.6-10.fc36.noarch  RPM macros python-qt5
 python3-olefile-0.46-16.fc36.noarch  Python package to parse, read and write Microsoft OLE2 files
 python3-pillow-9.1.0-1.fc36.x86_64  Python 3 image processing library
 python3-pyqt5-sip-12.9.0-3.fc36.x86_64  The sip module support for PyQt5
 python3-qt5-5.15.6-10.fc36.x86_64  Python 3 bindings for Qt5
 python3-qt5-base-5.15.6-10.fc36.x86_64  Python 3 bindings for Qt5 base
 python3-reportlab-3.6.10-1.fc36.x86_64  Library for generating PDFs and graphics
 qt5-qtconnectivity-5.15.8-1.fc36.x86_64  Qt5 - Connectivity components
 qt5-qtlocation-5.15.8-1.fc36.x86_64  Qt5 - Location component
 qt5-qtmultimedia-5.15.8-1.fc36.x86_64  Qt5 - Multimedia support
 qt5-qtsensors-5.15.8-1.fc36.x86_64  Qt5 - Sensors component
 qt5-qtserialport-5.15.8-1.fc36.x86_64  Qt5 - SerialPort component
 qt5-qttools-common-5.15.8-1.fc36.noarch  Common files for qt5-qttools
 qt5-qttools-libs-designer-5.15.8-1.fc36.x86_64  Qt5 Designer runtime library
 qt5-qttools-libs-help-5.15.8-1.fc36.x86_64  Qt5 Help runtime library
 qt5-qtwebchannel-5.15.8-1.fc36.x86_64  Qt5 - WebChannel component
 qt5-qtwebsockets-5.15.8-1.fc36.x86_64  Qt5 - WebSockets component
 qt5-qtxmlpatterns-5.15.8-1.fc36.x86_64  Qt5 - QtXmlPatterns component
 usbutils-015-1.fc36.x86_64  Linux USB utilities
Kontynuować wprowadzanie zmian? [N/y] y


 * Oczekiwanie w kolejce...
 * Oczekiwanie na uwierzytelnienie...
 * Oczekiwanie w kolejce...
 * Pobieranie pakietów...
 * Żądanie danych...
 * Testowanie zmian...
 * Instalowanie pakietów...
/usr/bin/hp-check:685: SyntaxWarning: "is not" with a literal. Did you mean "!="?
 if 'getfacl' not in g and '' is not g and 'file' not in g:
Saving output in log file: /root/hp-check.log

HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.22.10)
Dependency/Version Check Utility ver. 15.1

Copyright (c) 2001-18 HP Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.

Note: hp-check can be run in three modes:
1. Compile-time check mode (-c or --compile): Use this mode   
before compiling the HPLIP supplied tarball (.tar.gz or .run) to
determine if the proper dependencies are installed to      
successfully compile HPLIP.                   
2. Run-time check mode (-r or --run): Use this mode to determine
if a distro supplied package (.deb, .rpm, etc) or an already  
built HPLIP supplied tarball has the proper dependencies    
installed to successfully run.                 
3. Both compile- and run-time check mode (-b or --both)     
(Default): This mode will check both of the above cases (both  
compile- and run-time dependencies).              

Check types:                          
a. EXTERNALDEP - External Dependencies             
b. GENERALDEP - General Dependencies (required both at compile 
and run time)                          
c. COMPILEDEP - Compile time Dependencies            
d. [All are run-time checks]                  
PYEXT SCANCONF QUEUES PERMISSION                

Status Types:
  OK
  MISSING    - Missing Dependency or Permission or Plug-in
  INCOMPAT   - Incompatible dependency-version or Plugin-version

 
---------------
| SYSTEM INFO |
---------------

 Kernel: 6.2.8-100.fc36.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Mar 22 19:14:19 UTC 2023 GNU/Linux
 Host: localhost.localdomain
 Proc: 6.2.8-100.fc36.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Mar 22 19:14:19 UTC 2023 GNU/Linux
 Distribution: 5 36
 Bitness: 64 bit


-----------------------
| HPLIP CONFIGURATION |
-----------------------

HPLIP-Version: HPLIP 3.22.10
HPLIP-Home: /usr/share/hplip
HPLIP-Installation: Auto installation is supported for fedora distro 36 version

Current contents of '/etc/hp/hplip.conf' file:
# hplip.conf. Generated from hplip.conf.in by configure.

[hplip]
version=3.22.10

[dirs]
home=/usr/share/hplip
run=/var/run
ppd=/usr/share/ppd/HP
ppdbase=/usr/share/ppd
doc=/usr/share/doc/hplip-3.22.10
html=/usr/share/doc/hplip-3.22.10
icon=/usr/share/applications
cupsbackend=/usr/lib/cups/backend
cupsfilter=/usr/lib/cups/filter
drv=/usr/share/cups/drv/hp
bin=/usr/bin
apparmor=/etc/apparmor.d
# Following values are determined at configure time and cannot be changed.
[configure]
network-build=yes
libusb01-build=no
pp-build=yes
gui-build=yes
scanner-build=yes
fax-build=yes
dbus-build=yes
cups11-build=no
doc-build=yes
shadow-build=no
hpijs-install=yes
foomatic-drv-install=yes
foomatic-ppd-install=no
foomatic-rip-hplip-install=no
hpcups-install=yes
cups-drv-install=yes
cups-ppd-install=no
internal-tag=3.22.10
restricted-build=no
ui-toolkit=qt5
qt3=no
qt4=no
qt5=yes
policy-kit=no
lite-build=no
udev_sysfs_rules=no
hpcups-only-build=no
hpijs-only-build=no
apparmor_build=no
class-driver=no


Current contents of '/var/lib/hp/hplip.state' file:
[plugin]
installed = 1
eula = 1
version = 3.22.10Current contents of '~/.hplip/hplip.conf' file:
warning: Could not access file: No such file or directory
 <Package-name>    <Package-Desc>   <Required/Optional> <Min-Version> <Installed-Version> <Status>  <Comment>

-------------------------
| External Dependencies |
-------------------------

 error: cups     CUPS - Common Unix Printing System              REQUIRED    1.1       -        INCOMPAT  'CUPS may not be installed or not running'
 gs          GhostScript - PostScript and PDF language interpreter and previewer REQUIRED    7.05      9.56.1     OK     -
 error: xsane     xsane - Graphical scanner frontend for SANE         OPTIONAL    0.9       -        MISSING  'xsane needs to be installed'
 scanimage      scanimage - Shell scanning program              OPTIONAL    1.0       1.2.1      OK     -
 dbus         DBus - Message bus system                  REQUIRED    -        1.14.4     OK     -
 error: policykit   PolicyKit - Administrative policy framework         OPTIONAL    -        0.120      MISSING  'policykit needs to be installed'
 network       network -wget                        OPTIONAL    -        1.21.3     OK     -
 avahi-utils     avahi-utils                         OPTIONAL    -        0.8       OK     -

------------------------
| General Dependencies |
------------------------

 error: libjpeg    libjpeg - JPEG library                    REQUIRED    -        -        MISSING  'libjpeg needs to be installed'
 error: cups-devel  CUPS devel- Common Unix Printing System development files  REQUIRED    -        -        MISSING  'cups-devel needs to be installed'
 error: cups-image  CUPS image - CUPS image development files          REQUIRED    -        -        MISSING  'cups-image needs to be installed'
 libpthread      libpthread - POSIX threads library              REQUIRED    -        b'2.35'     OK     -
 error: libusb    libusb - USB library                     REQUIRED    -        1.0       MISSING  'libusb needs to be installed'
 sane         SANE - Scanning library                   REQUIRED    -        -        OK     -
 error: sane-devel  SANE - Scanning library development files          REQUIRED    -        -        MISSING  'sane-devel needs to be installed'
 error: libavahi-dev libavahi-dev                         REQUIRED    -        -        MISSING  'libavahi-dev needs to be installed'
 error: libnetsnmp-devel libnetsnmp-devel - SNMP networking library development files REQUIRED    5.0.9      -        MISSING  'libnetsnmp-devel needs to be installed'
 error: libcrypto   libcrypto - OpenSSL cryptographic library          REQUIRED    -        3.0.8      MISSING  'libcrypto needs to be installed'
 python3X       Python 2.2 or greater - Python programming language     REQUIRED    2.2       3.10.10     OK     -
 error: python3-notify2 Python libnotify - Python bindings for the libnotify Desktop notifications OPTIONAL    -        -        MISSING  'python3-notify2 needs to be installed'
 python3-pyqt5-dbus  PyQt 5 DBus - DBus Support for PyQt5             OPTIONAL    5.0       5.15.6     OK     -
 python3-pyqt5    PyQt 5- Qt interface for Python (for Qt version 4.x)     REQUIRED    5.0       5.15.6     OK     -
 python3-dbus     Python DBus - Python bindings for DBus            REQUIRED    0.80.0     1.2.18     OK     -
 python3-xml     Python XML libraries                     REQUIRED    -        2.5.0      OK     -
 error: python3-devel Python devel - Python development files           REQUIRED    2.2       3.10.10     MISSING  'python3-devel needs to be installed'
 python3-pil     PIL - Python Imaging Library (required for commandline scanning with hp-scan) OPTIONAL    -        9.1.0      OK     -
 python3-reportlab  Reportlab - PDF library for Python              OPTIONAL    2.0       3.6.10     OK     -

--------------
| COMPILEDEP |
--------------

 error: libtool    libtool - Library building support services         REQUIRED    -        -        MISSING  'libtool needs to be installed'
 gcc         gcc - GNU Project C and C++ Compiler             REQUIRED    -        12.2.1     OK     -
 make         make - GNU make utility to maintain groups of programs    REQUIRED    3.0       4.3       OK     -

---------------------
| Python Extentions |
---------------------

 cupsext       CUPS-Extension                        REQUIRED    -        3.22.10     OK     -
 hpmudext       IO-Extension                         REQUIRED    -        3.22.10     OK     -

----------------------
| Scan Configuration |
----------------------

 hpaio        HPLIP-SANE-Backend                      REQUIRED    -        3.22.10     OK     'hpaio found in /etc/sane.d/dll.conf'
 scanext       Scan-SANE-Extension                     REQUIRED    -        3.22.10     OK     -

------------------------------
| DISCOVERED SCANNER DEVICES |
------------------------------

device `hpaio:/usb/HP_LaserJet_MFP_M129-M134?serial=VNC5202488' is a Hewlett-Packard HP_LaserJet_MFP_M129-M134 all-in-one
device `hpaio:/usb/HP_LaserJet_MFP_M129-M134?serial=VNC5202488' is a Hewlett-Packard HP_LaserJet_MFP_M129-M134 all-in-one


--------------------------
| DISCOVERED USB DEVICES |
--------------------------

 Device URI         Model          
 ------------------------- -------------------------
 hp:/usb/HP_LaserJet_MFP_M HP LaserJet MFP M129-M134
 129-M134?serial=VNC520248              
 8                          

---------------------------------
| INSTALLED CUPS PRINTER QUEUES |
---------------------------------

 
HP-LaserJet-MFP-M129-M134
-------------------------
Type: Unknown
Device URI: usb://HP/LaserJet%20MFP%20M129-M134?serial=VNC5202488
PPD: /etc/cups/ppd/HP-LaserJet-MFP-M129-M134.ppd
PPD Description: Generic Text-Only Printer
Printer status: printer HP-LaserJet-MFP-M129-M134 is idle. enabled since nie, 2 kwi 2023, 13:03:59
warning: Printer is not HPLIP installed. Printers must use the hp: or hpfax: CUPS backend for HP-Devices.


--------------
| PERMISSION |
--------------

USB       None              Required    -    -    OK    Node:'/dev/bus/usb/002/003' Perm:' root lp rw- rw- r--'
 
-----------
| SUMMARY |
-----------

Missing Required Dependencies
-----------------------------
error: 'cups' package is missing or 'cups' service is not running.
error: 'libjpeg-devel' package is missing/incompatible
error: 'cups-devel' package is missing/incompatible
error: 'cups-devel' package is missing/incompatible
error: 'libusb1-devel' package is missing/incompatible
error: 'sane-backends-devel' package is missing/incompatible
error: 'avahi-devel' package is missing/incompatible
error: 'net-snmp-devel' package is missing/incompatible
error: 'openssl-devel' package is missing/incompatible
error: 'python3-devel' package is missing/incompatible
error: 'libtool' package is missing/incompatible
error: 'rpm-build' package is missing/incompatible

Missing Optional Dependencies
-----------------------------
error: 'xsane' package is missing/incompatible
error: 'polkit' package is missing/incompatible
error: 'polkit-gnome' package is missing/incompatible
error: 'PKG_FROM_PIP:notify2' package is missing/incompatible

Total Errors: 14
Total Warnings: 2


Done.

[root@localhost ~]# 

Przy uruchamianiu HPLIP Graphical tools pojawia się kreator po którego przejściu nic się nie zmienia.

Zrzut ekranu z 2023-04-02 13-31-19.png

Podejrzewam, że uruchamiając skrypt w 2020 roku, nie włączając drukarki podczas instalacji bądź popełniając inny błąd namieszałem coś w ustawieniach - które należałoby przywrócić do wartości domyślnych i wyczyścić tak by ponowna instalacja się udała. Niestety nie mam wiedzy na temat systemów Linux i pojęcia nie mam jakich komend użyć. Obecnie drukarka i skaner działają mi tylko pod Windows. Mimo wszystko wolę używać Fedorę i bardzo bym chciał móc znów drukować i skanować. Czy moglibyście mi pomóc naprawić ten problem?

Link to comment
Share on other sites

Niestety nie mogłem nagrać tych filmów domyślnym nagrywaczem ekranu Gnome bo podczas odtwarzania nagranych przezeń plików występował jakiś błąd. Nagrałem pulpit programem SimpleScreenRecorder. Te dwa pliki załadowałem na stronę do dzielenia się plikami files.fm - linki prowadzą do nagrań, można je tam odtworzyć. Na pierwszym filmie widać jak próbuję przejść kreator ale występuje jakiś błąd i po jego przejściu nic się nie zmienia. Drugi film pokazuje jak próbuje wydrukować coś po tych operacjach i komunikat jaki się wtedy wyświetla. Nie mogę drukować ani skanować. Podczas instalacji wyżej jak opisałem występują jakieś błędy - w systemie coś jest namotane bo wiem, że drukarka może na Fedorze działać, korzystałem z niej tak przez lata. Dobrze byłoby się dowiedzieć jak przywrócić ustawienia dotyczących druku do wartości domyślnych tak bym mógł zainstalować HPLIP poprawnie bez sygnalizacji błędów. Nie wiem gdzie szukać plików albo jakich komend do tego użyć.

 

https://files.fm/u/q5c39hhcd

https://files.fm/u/bpuqx96s2

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Toni changed the title to Ponowna instalacja starej drukarki HP

Strzelam, że problem leży w tym, że instalowałeś tą drukarkę jako root i teraz tylko root ma do niej dostęp. No i co do nagrań – nawet nie zainteresowałeś się komunikatem błędu – gdybyś w niego kliknął to podejrzewam, że pojawiłyby się dodatkowe szczegóły błędu.

Link to comment
Share on other sites

18 minut temu, tomcio napisał:

Strzelam, że problem leży w tym, że instalowałeś tą drukarkę jako root i teraz tylko root ma do niej dostęp. No i co do nagrań – nawet nie zainteresowałeś się komunikatem błędu – gdybyś w niego kliknął to podejrzewam, że pojawiłyby się dodatkowe szczegóły błędu.

Zainteresować to się zainteresowałem z tym, że żadnych wielkich szczegółów chyba tam nie było. Przynajmniej nic co ja bym rozumiał. Co do instalacji jako root. Spróbuję usunąć i zainstalować jako zwykły user. Dzięki za podpowiedź.

Link to comment
Share on other sites

50 minut temu, tomcio napisał:

Strzelam, że problem leży w tym, że instalowałeś tą drukarkę jako root i teraz tylko root ma do niej dostęp. No i co do nagrań – nawet nie zainteresowałeś się komunikatem błędu – gdybyś w niego kliknął to podejrzewam, że pojawiłyby się dodatkowe szczegóły błędu.

Drukowanie działa (pomogła ponowna instalacja jako zwykły user)  - niestety program Skaner dokumentów nie widzi żadnego skanera.

By można było zacząć drukować najpierw zainstalowałem HPLIP jako zwykły user, następnie uruchomiłem kreator (zdjęcie u góry)  i gdy zobaczyłem, że nawet mi drukarki nie wykrywa to spróbowałem dodać nową drukarkę z poziomu ustawień - zadziałało ! Ustawiłem ją jako domyślną i mogę już drukować.

Gorzej ze skanowaniem - program Skaner dokumentów nie widzi nawet żadnego skanera. Kiedyś miewałem problem z tym że program ten nie mógł "połączyć się ze skanerem - wystarczało kliknąć HPLIP graphcal tools by uruchomić kreator wtyczki po którego przejściu można już  było skanować. Nigdy jednak nie było tak by program skaner dokumentów nie widział w ogóle skanera !

Martwią mnie te błędy podczas instalacji HPLIP - czy to coś czym powinienem się martwić? Z czego mogą one wynikać?

 

Link to comment
Share on other sites

6 godzin temu, Toni napisał:

Zainteresować to się zainteresowałem z tym, że żadnych wielkich szczegółów chyba tam nie było. Przynajmniej nic co ja bym rozumiał.

Ty może byś nie zrozumiał, ale inni na tym forum może już tak.

 

5 godzin temu, Toni napisał:

Martwi mnie jednak wciąż ta instalacja HPLIP - skąd tyle błędów?

Mówisz tylko o jakichś błędach bez konkretów czym się objawiają – bo z tego co rozumiem drukarkę i skaner udało się dodać i działają. Nie mam szklanej kuli aby wiedzieć albo snuć na ten temat przypuszczenia.

Link to comment
Share on other sites

No myślałem, że napisałem jasno. Sory jeśli nie zrozumiałeś. Chodzi mi o ten kod niżej. System po instalacji HPLIP komunikuje błędy. Z tego co dowiedziałem się już to możliwe jest, że nie powinienem był instalować pośrednio za pomocą komendy hp-check -t tylko bezpośrednio bo chodzi o to by zainstalować też pakiety zależne.

Nie wiem czy dobrze myślę.

[dawid@localhost ~]$ hp-check -t
bash: hp-check: nie odnaleziono polecenia...
Zainstalować pakiet „hplip-gui”, aby dostarczyć polecenie „hp-check”? [N/y] y


 * Oczekiwanie w kolejce... 
 * Wczytywanie listy pakietów.... 
Następujące pakiety muszą zostać zainstalowane:
 avahi-tools-0.8-16.fc36.x86_64	Command line tools for mDNS browsing and publishing
 hplip-3.22.10-3.fc36.x86_64	HP Linux Imaging and Printing Project
 hplip-common-3.22.10-3.fc36.x86_64	Files needed by the HPLIP printer and scanner drivers
 hplip-gui-3.22.10-3.fc36.x86_64	HPLIP graphical tools
 hplip-libs-3.22.10-3.fc36.x86_64	HPLIP libraries
 libart_lgpl-2.3.21-27.fc36.x86_64	Library of graphics routines used by libgnomecanvas
 libraqm-0.8.0-1.fc36.x86_64	Complex Textlayout Library
 libsane-hpaio-3.22.10-3.fc36.x86_64	SANE driver for scanners in HP's multi-function devices
 net-snmp-libs-1:5.9.3-1.fc36.x86_64	The NET-SNMP runtime client libraries
 python-qt5-rpm-macros-5.15.6-10.fc36.noarch	RPM macros python-qt5
 python3-olefile-0.46-16.fc36.noarch	Python package to parse, read and write Microsoft OLE2 files
 python3-pillow-9.1.0-1.fc36.x86_64	Python 3 image processing library
 python3-pyqt5-sip-12.9.0-3.fc36.x86_64	The sip module support for PyQt5
 python3-qt5-5.15.6-10.fc36.x86_64	Python 3 bindings for Qt5
 python3-qt5-base-5.15.6-10.fc36.x86_64	Python 3 bindings for Qt5 base
 python3-reportlab-3.6.10-1.fc36.x86_64	Library for generating PDFs and graphics
 qt5-qtconnectivity-5.15.8-1.fc36.x86_64	Qt5 - Connectivity components
 qt5-qtlocation-5.15.8-1.fc36.x86_64	Qt5 - Location component
 qt5-qtmultimedia-5.15.8-1.fc36.x86_64	Qt5 - Multimedia support
 qt5-qtsensors-5.15.8-1.fc36.x86_64	Qt5 - Sensors component
 qt5-qtserialport-5.15.8-1.fc36.x86_64	Qt5 - SerialPort component
 qt5-qttools-common-5.15.8-1.fc36.noarch	Common files for qt5-qttools
 qt5-qttools-libs-designer-5.15.8-1.fc36.x86_64	Qt5 Designer runtime library
 qt5-qttools-libs-help-5.15.8-1.fc36.x86_64	Qt5 Help runtime library
 qt5-qtwebchannel-5.15.8-1.fc36.x86_64	Qt5 - WebChannel component
 qt5-qtwebsockets-5.15.8-1.fc36.x86_64	Qt5 - WebSockets component
 qt5-qtxmlpatterns-5.15.8-1.fc36.x86_64	Qt5 - QtXmlPatterns component
 usbutils-015-1.fc36.x86_64	Linux USB utilities
Kontynuować wprowadzanie zmian? [N/y] y  


 * Oczekiwanie w kolejce... 
 * Oczekiwanie na uwierzytelnienie... 
 * Oczekiwanie w kolejce... 
 * Pobieranie pakietów... 
 * Żądanie danych... 
 * Testowanie zmian... 
 * Instalowanie pakietów... 
/usr/bin/hp-check:685: SyntaxWarning: "is not" with a literal. Did you mean "!="?
 if 'getfacl' not in g and '' is not g and 'file' not in g:
Saving output in log file: /home/dawid/hp-check.log

HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.22.10)
Dependency/Version Check Utility ver. 15.1

Copyright (c) 2001-18 HP Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.

Note: hp-check can be run in three modes:
1. Compile-time check mode (-c or --compile): Use this mode   
before compiling the HPLIP supplied tarball (.tar.gz or .run) to
determine if the proper dependencies are installed to      
successfully compile HPLIP.                   
2. Run-time check mode (-r or --run): Use this mode to determine
if a distro supplied package (.deb, .rpm, etc) or an already  
built HPLIP supplied tarball has the proper dependencies    
installed to successfully run.                 
3. Both compile- and run-time check mode (-b or --both)     
(Default): This mode will check both of the above cases (both  
compile- and run-time dependencies).              

Check types:                          
a. EXTERNALDEP - External Dependencies             
b. GENERALDEP - General Dependencies (required both at compile 
and run time)                          
c. COMPILEDEP - Compile time Dependencies            
d. [All are run-time checks]                  
PYEXT SCANCONF QUEUES PERMISSION                

Status Types:
  OK
  MISSING    - Missing Dependency or Permission or Plug-in
  INCOMPAT   - Incompatible dependency-version or Plugin-version

 
---------------
| SYSTEM INFO |
---------------

 Kernel: 6.2.8-100.fc36.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Mar 22 19:14:19 UTC 2023 GNU/Linux
 Host: localhost.localdomain
 Proc: 6.2.8-100.fc36.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Mar 22 19:14:19 UTC 2023 GNU/Linux
 Distribution: 5 36
 Bitness: 64 bit


-----------------------
| HPLIP CONFIGURATION |
-----------------------

HPLIP-Version: HPLIP 3.22.10
HPLIP-Home: /usr/share/hplip
HPLIP-Installation: Auto installation is supported for fedora distro 36 version 

Current contents of '/etc/hp/hplip.conf' file:
# hplip.conf. Generated from hplip.conf.in by configure.

[hplip]
version=3.22.10

[dirs]
home=/usr/share/hplip
run=/var/run
ppd=/usr/share/ppd/HP
ppdbase=/usr/share/ppd
doc=/usr/share/doc/hplip-3.22.10
html=/usr/share/doc/hplip-3.22.10
icon=/usr/share/applications
cupsbackend=/usr/lib/cups/backend
cupsfilter=/usr/lib/cups/filter
drv=/usr/share/cups/drv/hp
bin=/usr/bin
apparmor=/etc/apparmor.d
# Following values are determined at configure time and cannot be changed.
[configure]
network-build=yes
libusb01-build=no
pp-build=yes
gui-build=yes
scanner-build=yes
fax-build=yes
dbus-build=yes
cups11-build=no
doc-build=yes
shadow-build=no
hpijs-install=yes
foomatic-drv-install=yes
foomatic-ppd-install=no
foomatic-rip-hplip-install=no
hpcups-install=yes
cups-drv-install=yes
cups-ppd-install=no
internal-tag=3.22.10
restricted-build=no
ui-toolkit=qt5
qt3=no
qt4=no
qt5=yes
policy-kit=no
lite-build=no
udev_sysfs_rules=no
hpcups-only-build=no
hpijs-only-build=no
apparmor_build=no
class-driver=no


Current contents of '/var/lib/hp/hplip.state' file:
[plugin]
installed = 1
eula = 1
version = 3.22.10Current contents of '~/.hplip/hplip.conf' file:
[commands]
scan = 

[fax]
email_address = 
voice_phone = 

[installation]
date_time = 04/07/23 15:30:03
version = 3.22.10

[last_used]
device_uri = "hp:/usb/HP_Neverstop_Laser_MFP_120x?serial=CNBRP792CS"
printer_name = 
working_dir = .

[polling]
device_list = 
enable = false
interval = 5

[refresh]
enable = false
rate = 30
type = 1

[settings]
systray_messages = 0
systray_visible = 0

[upgrade]
last_upgraded_time = 1580064577
notify_upgrade = false
pending_upgrade_time = 0


 <Package-name>    <Package-Desc>   <Required/Optional> <Min-Version> <Installed-Version> <Status>  <Comment>

-------------------------
| External Dependencies |
-------------------------

 error: cups     CUPS - Common Unix Printing System              REQUIRED    1.1       -        INCOMPAT  'CUPS may not be installed or not running'
 gs          GhostScript - PostScript and PDF language interpreter and previewer REQUIRED    7.05      9.56.1     OK     -
 error: xsane     xsane - Graphical scanner frontend for SANE         OPTIONAL    0.9       -        MISSING  'xsane needs to be installed'
 scanimage      scanimage - Shell scanning program              OPTIONAL    1.0       1.2.1      OK     -
 dbus         DBus - Message bus system                  REQUIRED    -        1.14.4     OK     -
 error: policykit   PolicyKit - Administrative policy framework         OPTIONAL    -        0.120      MISSING  'policykit needs to be installed'
 network       network -wget                        OPTIONAL    -        1.21.3     OK     -
 avahi-utils     avahi-utils                         OPTIONAL    -        0.8       OK     -

------------------------
| General Dependencies |
------------------------

 error: libjpeg    libjpeg - JPEG library                    REQUIRED    -        -        MISSING  'libjpeg needs to be installed'
 error: cups-devel  CUPS devel- Common Unix Printing System development files  REQUIRED    -        -        MISSING  'cups-devel needs to be installed'
 error: cups-image  CUPS image - CUPS image development files          REQUIRED    -        -        MISSING  'cups-image needs to be installed'
 libpthread      libpthread - POSIX threads library              REQUIRED    -        b'2.35'     OK     -
 error: libusb    libusb - USB library                     REQUIRED    -        1.0       MISSING  'libusb needs to be installed'
 sane         SANE - Scanning library                   REQUIRED    -        -        OK     -
 error: sane-devel  SANE - Scanning library development files          REQUIRED    -        -        MISSING  'sane-devel needs to be installed'
 error: libavahi-dev libavahi-dev                         REQUIRED    -        -        MISSING  'libavahi-dev needs to be installed'
 error: libnetsnmp-devel libnetsnmp-devel - SNMP networking library development files REQUIRED    5.0.9      -        MISSING  'libnetsnmp-devel needs to be installed'
 error: libcrypto   libcrypto - OpenSSL cryptographic library          REQUIRED    -        3.0.8      MISSING  'libcrypto needs to be installed'
 python3X       Python 2.2 or greater - Python programming language     REQUIRED    2.2       3.10.10     OK     -
 error: python3-notify2 Python libnotify - Python bindings for the libnotify Desktop notifications OPTIONAL    -        -        MISSING  'python3-notify2 needs to be installed'
 python3-pyqt5-dbus  PyQt 5 DBus - DBus Support for PyQt5             OPTIONAL    5.0       5.15.6     OK     -
 python3-pyqt5    PyQt 5- Qt interface for Python (for Qt version 4.x)     REQUIRED    5.0       5.15.6     OK     -
 python3-dbus     Python DBus - Python bindings for DBus            REQUIRED    0.80.0     1.2.18     OK     -
 python3-xml     Python XML libraries                     REQUIRED    -        2.5.0      OK     -
 error: python3-devel Python devel - Python development files           REQUIRED    2.2       3.10.10     MISSING  'python3-devel needs to be installed'
 python3-pil     PIL - Python Imaging Library (required for commandline scanning with hp-scan) OPTIONAL    -        9.1.0      OK     -
 python3-reportlab  Reportlab - PDF library for Python              OPTIONAL    2.0       3.6.10     OK     -

--------------
| COMPILEDEP |
--------------

 error: libtool    libtool - Library building support services         REQUIRED    -        -        MISSING  'libtool needs to be installed'
 gcc         gcc - GNU Project C and C++ Compiler             REQUIRED    -        12.2.1     OK     -
 make         make - GNU make utility to maintain groups of programs    REQUIRED    3.0       4.3       OK     -

---------------------
| Python Extentions |
---------------------

 cupsext       CUPS-Extension                        REQUIRED    -        3.22.10     OK     -
 hpmudext       IO-Extension                         REQUIRED    -        3.22.10     OK     -

----------------------
| Scan Configuration |
----------------------

 hpaio        HPLIP-SANE-Backend                      REQUIRED    -        3.22.10     OK     'hpaio found in /etc/sane.d/dll.conf'
 scanext       Scan-SANE-Extension                     REQUIRED    -        3.22.10     OK     -

------------------------------
| DISCOVERED SCANNER DEVICES |
------------------------------

No Scanner found.

--------------------------
| DISCOVERED USB DEVICES |
--------------------------

No devices found.

---------------------------------
| INSTALLED CUPS PRINTER QUEUES |
---------------------------------

 
HP-LaserJet-MFP-M129-M134
-------------------------
Type: Unknown
Device URI: usb://HP/LaserJet%20MFP%20M129-M134?serial=VNC5202488
PPD: /etc/cups/ppd/HP-LaserJet-MFP-M129-M134.ppd
warning: Failed to read /etc/cups/ppd/HP-LaserJet-MFP-M129-M134.ppd ppd file
PPD Description: 
Printer status: printer HP-LaserJet-MFP-M129-M134 is idle. enabled since pią, 7 kwi 2023, 15:27:48
warning: Printer is not HPLIP installed. Printers must use the hp: or hpfax: CUPS backend for HP-Devices.


--------------
| PERMISSION |
--------------

 
-----------
| SUMMARY |
-----------

Missing Required Dependencies
-----------------------------
error: 'cups' package is missing or 'cups' service is not running.
error: 'libjpeg-devel' package is missing/incompatible 
error: 'cups-devel' package is missing/incompatible 
error: 'cups-devel' package is missing/incompatible 
error: 'libusb1-devel' package is missing/incompatible 
error: 'sane-backends-devel' package is missing/incompatible 
error: 'avahi-devel' package is missing/incompatible 
error: 'net-snmp-devel' package is missing/incompatible 
error: 'openssl-devel' package is missing/incompatible 
error: 'python3-devel' package is missing/incompatible 
error: 'libtool' package is missing/incompatible 
error: 'rpm-build' package is missing/incompatible 

Missing Optional Dependencies
-----------------------------
error: 'xsane' package is missing/incompatible 
error: 'polkit' package is missing/incompatible 
error: 'polkit-gnome' package is missing/incompatible 
error: 'PKG_FROM_PIP:notify2' package is missing/incompatible 

Total Errors: 14
Total Warnings: 1


Done.

[dawid@localhost ~]$ 

 

Link to comment
Share on other sites

Godzinę temu, sunrise napisał:

Masz zainstalowany pakiet ipp-usb? Jeżeli tak to go usuń i spróbuj ponownie.

Pojęcia nie mam co to jest, ale jakoś nie palę się do usuwania czegokolwiek. Drukarka i skaner działają a ja tu się tylko chciałbym dowiedzieć czy nie powinienem na przyszłość instalować drukarki komendą    

sudo dnf install hplip hplip-gui

bo do tej pory instalowałem pośrednio poprzez wpisanie

hp-check -t

wtedy system się pytał czy doinstalować hplip i dawałem Y

ale dowiedziałem się, że prawdopodobnie nie instaluje w takim wypadku wszystkich zależności o ile dobrze zrozumiałem osobę która mi to powiedziała

Przepraszam bardzo ale nie chcę usuwać rzeczy o których nie wiem do czego służą.

innymi słowy próbuję się dowiedzieć czy mam szansę uniknąć ERRORS jeśli zainstaluję hplip odpowiednim poleceniem - czy ma to znaczenie

Link to comment
Share on other sites

27 minut temu, Toni napisał:

jakoś nie palę się do usuwania czegokolwiek. Drukarka i skaner działają

Skoro działa to nie ma potrzeby nic usuwać.

29 minut temu, Toni napisał:

a ja tu się tylko chciałbym dowiedzieć czy nie powinienem na przyszłość instalować drukarki komendą    

sudo dnf install hplip hplip-gui

bo do tej pory instalowałem pośrednio poprzez wpisanie

hp-check -t

To może tu masz problem, bo polecenie hp-check jest dostępne w pakiecie hplip-gui który to pakiet przy instalacji zaciąga jako zależność m.in. hplip

Więc aby uruchomić to polecenie musiałbyś wcześniej mieć zainstalowane oba pakiety, albo instalowałeś go w inny sposób (nie jako pakiet rpm)

Link to comment
Share on other sites

49 minut temu, sunrise napisał:

Skoro działa to nie ma potrzeby nic usuwać.

To może tu masz problem, bo polecenie hp-check jest dostępne w pakiecie hplip-gui który to pakiet przy instalacji zaciąga jako zależność m.in. hplip

Więc aby uruchomić to polecenie musiałbyś wcześniej mieć zainstalowane oba pakiety, albo instalowałeś go w inny sposób (nie jako pakiet rpm)

No właśnie wiem, że to polecenie jest jego częścią, ale tak historycznie się złożyło, że po raz pierwszy gdy instalowałem tą drukarkę w 2018 roku to drukarka sama się zainstalowała a ja miałem tylko problem wtedy ze skanowaniem i napisałem tu na forum i tam krok po kroku , stopniowo dochodziliśmy o co biega i ktoś napisał bym wpisał hp-check -t  i wtedy system pokazał że nie ma zainstalowanego więc zainstalowałem i od tej pory skanowanie działało. To mój trzeci raz w życiu, teraz, w 2023 roku gdy instaluję z powodzeniem drukarkę na Linuxie. Nie mam żadnej wiedzy i ostatnie lata korzystam głównie tylko z przeglądarki bo uczę się angielskiego. Tak więc gdy przychodzi czas na instalację drukarki po prostu otwieram temat z forum i robię dokładnie to co ostatnim razem. W 2020 roku po raz pierwszy miałem z tym problem. W tym miesiącu okazało się, że powinienem to robić inaczej.

Mam do Ciebie pytanie - z czego wynika problem - czemu wpisując hp-check -t i zgadzając się na instalacje pakietu gdy system sygnalizuje że go brak i że może go doinstalować to system pokazuje błędy?  Jaka jest różnica pomiędzy taką pośrednią instalacją a komendą bezpośrednią jak ta:

sudo dnf install hplip hplip-gui

Czy wpisując komendę jak wyżej może się okazać, że system dociągnie zależności i nie będzie błędów?  Czy rozumiesz o co mi chodzi? Czy robiąc to poprzez komendę hp-check -t system nie doinstalowuje potrzebnych zależności a robiąc to przez sudo dnf install hplip hplip-gui system już te zależności doinstaluje?

Po prostu chciałbym wiedzieć jak robić na przyszłość.

Link to comment
Share on other sites

15 minut temu, Toni napisał:

czemu wpisując hp-check -t i zgadzając się na instalacje pakietu gdy system sygnalizuje że go brak i że może go doinstalować to system pokazuje błędy?  Jaka jest różnica pomiędzy taką pośrednią instalacją a komendą bezpośrednią jak ta:

sudo dnf install hplip hplip-gui

Czy wpisując komendę jak wyżej może się okazać, że system dociągnie zależności i nie będzie błędów? 

Tak naprawdę to w tym przypadku to nie ma znaczenie w obu przypadkach rezultat jest ten sam, w pierwszym to system proponuje zainstalowanie hplip-gui a w drugim to ty instalujesz ten pakiet.

A co do błędów, to wynikają one z tego że sprawdzasz cytując:

4 godziny temu, Toni napisał:
3. Both compile- and run-time check mode (-b or --both)     
(Default): This mode will check both of the above cases (both  
compile- and run-time dependencies).  

I nie których rzeczy potrzebnych do kompilacji nie ma (ale skoro instalujesz skompilowany pakiet, to nie są one potrzebne)

Jedyne co jest jest zastanawiające to brak zainstalowanego pakietu cups, ale skoro działa to widocznie tak musi być.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...