Jump to content

nieaktywna konfiguracja sieci


ALvarez
 Share

Recommended Posts

Witam!
Uruchomiłem testowo Knoppixa 8.6 Live, po powrocie do zaistalowanej Fedory x86.64 v.26
brak sieci.
Brak możliwości konfiguracji.
Karta sieciowa(enp3s15) jest obecna w konfiguratorze.
Uruchomiony z konsoli konfigurator generuje komunikat jak poniżej:
[email protected] xxxxx #nm-connection-editor
Gtk-Message: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.

opcja  Zapisz generuje komunikat:


Error creating proxy: Połączenie jest zamknięte (g-io-error-quark, 18)
Error creating proxy: Połączenie jest zamknięte (g-io-error-quark, 18)

(nm-connection-editor:3865): dconf-WARNING **: failed to commit changes to dconf: Połączenie jest zamknięte

(nm-connection-editor:3865): dconf-WARNING **: failed to commit changes to dconf: Połączenie jest zamknięte

Połączenie nie działa na innych dystrybucjach Live ale działa na ponownie uruchomionym Knoppix'ie.
Brak mi pomysłów.

przepraszam za poprawki

Link to comment
Share on other sites

Olej konfiguratory. :) Jedziemy na terminalu:
 

lspci
ip a
nmcli device show | tee

Jedno co zgaduję zupełnie w ziemno, to noppix może mieć sobie właściwy mechanizm trybu smolotowego, który wyłącza sieciówki. Może to też robić za pomocą NetworkManagera. zobaczymy, co wypluje terminal i pomyślimy.

Link to comment
Share on other sites


lspci

00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS690 Host Bridge
00:02.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS690 PCI to PCI Bridge (PCI Express Graphics Port
0)
00:07.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS690 PCI to PCI Bridge (PCI Express Port 3)
00:12.0 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 Non-Raid-5 SATA
00:13.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB (OHCI0)
00:13.1 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB (OHCI1)
00:13.2 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB (OHCI2)
00:13.3 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB (OHCI3)
00:13.4 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB (OHCI4)
00:13.5 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB Controller (EHCI)
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 SMBus Controller (rev 14)
00:14.1 IDE interface: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 IDE
00:14.2 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 PCI to LPC Bridge
00:14.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 PCI to PCI Bridge
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology
Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK208B [GeForce GT 710] (rev a1)
01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation GK208 HDMI/DP Audio Controller (rev a1)
02:00.0 USB controller: Renesas Technology Corp. uPD720202 USB 3.0 Host Controller (rev 02)
03:07.0 Multimedia video controller: Brooktree Corporation Bt878 Video Capture (rev 11)
03:07.1 Multimedia controller: Brooktree Corporation Bt878 Audio Capture (rev 11)
03:0f.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8110SC/8169SC Gigabit Ethernet (rev 10)

ip a

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp3s15: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:1f:d0:54:54:30 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:d5:11:2a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbr0
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: virbr0-nic: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc fq_codel master virbr0 state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:d5:11:2a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

    
  nmcli device show | tee
 
GENERAL.URZĄDZENIE:                     virbr0
GENERAL.TYP:                            bridge
GENERAL.ADRES-SPRZĘTOWY:                52:54:00:D5:11:2A
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STAN:                           100 (połączono)
GENERAL.POŁĄCZENIE:                     virbr0
GENERAL.ŚCIEŻKA-POŁĄCZENIA:             /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/1
IP4.ADRES[1]:                           192.168.122.1/24
IP4.BRAMA:                              --
IP6.BRAMA:                              --

GENERAL.URZĄDZENIE:                     D4:40:F0:D6:08:6A
GENERAL.TYP:                            bt
GENERAL.ADRES-SPRZĘTOWY:                D4:40:F0:D6:08:6A
GENERAL.MTU:                            0
GENERAL.STAN:                           30 (rozłączono)
GENERAL.POŁĄCZENIE:                     --
GENERAL.ŚCIEŻKA-POŁĄCZENIA:             --

GENERAL.URZĄDZENIE:                     enp3s15
GENERAL.TYP:                            ethernet
GENERAL.ADRES-SPRZĘTOWY:                00:1F:D0:54:54:30
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STAN:                           20 (niedostępne)
GENERAL.POŁĄCZENIE:                     --
GENERAL.ŚCIEŻKA-POŁĄCZENIA:             --
WIRED-PROPERTIES.OPERATOR:              wyłączone

GENERAL.URZĄDZENIE:                     lo
GENERAL.TYP:                            loopback
GENERAL.ADRES-SPRZĘTOWY:                00:00:00:00:00:00
GENERAL.MTU:                            65536
GENERAL.STAN:                           10 (niezarządzane)
GENERAL.POŁĄCZENIE:                     --
GENERAL.ŚCIEŻKA-POŁĄCZENIA:             --
IP4.ADRES[1]:                           127.0.0.1/8
IP4.BRAMA:                              --
IP6.ADRES[1]:                           ::1/128
IP6.BRAMA:                              --

GENERAL.URZĄDZENIE:                     virbr0-nic
GENERAL.TYP:                            tun
GENERAL.ADRES-SPRZĘTOWY:                52:54:00:D5:11:2A
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STAN:                           10 (niezarządzane)
GENERAL.POŁĄCZENIE:                     --
GENERAL.ŚCIEŻKA-POŁĄCZENIA:             --


 ostatniej komendy nie znałem, jak włączyć enp3s15?

 

 

Link to comment
Share on other sites


[[email protected] xxx]# nmcli device modify enp3s15 autoconnect yes
Błąd: odczytanie zastosowanego połączenia od urządzenia „enp3s15” (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
się nie powiodło: Device is not activated

[[email protected] xxx]# ip link set enp3s15 up
[[email protected] xxx]#

różne  kombinacje nie dały efektów

Link to comment
Share on other sites


 ethtool enp3s15
Settings for enp3s15:
        Supported ports: [ TP MII ]
        Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
                                100baseT/Half 100baseT/Full
                                1000baseT/Half 1000baseT/Full
        Supported pause frame use: No
        Supports auto-negotiation: Yes
        Supported FEC modes: Not reported
        Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
                                100baseT/Half 100baseT/Full
                                1000baseT/Half 1000baseT/Full
        Advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
        Advertised auto-negotiation: Yes
        Advertised FEC modes: Not reported
        Speed: 10Mb/s
        Duplex: Half
        Port: MII
        PHYAD: 0
        Transceiver: internal
        Auto-negotiation: on
Cannot get wake-on-lan settings: Operation not permitted
        Current message level: 0x00000033 (51)
                               drv probe ifdown ifup
        Link detected: no

        
        systemctl restart NetworkManager  -  brak odpowiedzi
        
        
        nmcli systemctl restart NetworkManagerdevice modify enp3s15 autoconnect yes
Błąd: odczytanie zastosowanego połączenia od urządzenia „enp3s15” (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
się nie powiodło: Device is not activated

Zagadkowe jest czym knoppix włącza  sobie kartę sieciową, testowałem kilka różnych dystrybucji Live i żadna nie umie włączyć karty.

Link to comment
Share on other sites

16 godzin temu, ALvarez napisał:


 ethtool enp3s15

        Speed: 10Mb/s
        Duplex: Half

 

To mi bardzo nie pasuje. do czego ta karta jest podłączona, do czajnika? :lol: Taki wolny transfer czasem wskazuje na uszkodzony kabel.

Link to comment
Share on other sites


Odpowiadam.
Błędy sprzętowe wykluczam ponieważ:
wszystko działa sprawnie na uruchomionych Knoppix'ie Live 8.6 i Fedorze Live 31
ale po zamknięciu podanych distro i uruchomieniu zainstalowanej na hd Fedory 26 sieci brak.

Jest również wiadomość pozytywna-sprawa została rozwiązana przypadkowo.
Sprawdziłem czy nie zmieniło się coś w biosie, wszystko ok, jadę dalej.
F26 się uruchomiło sieć jest- cud.
Zamykam F26 uruchamiam F31 Live, sieć jest, zamykam F31 uruchamiam F26 sieci brak, zamykam F26.
Uruchamiam kompa wchodzę do biosu oglądam go, zamykam bios bez zapisywania, F26 uruchamia się,
sieć jest.
Zjawisko nie występuje we wcześniejszych wersjach Fedory i Knoppixa
Podobne próby przeprowadziłem kilka razy, sieci brak sieć jest.
W sieci nic na ten temat nie znalazłem, może to jest przypadłość mojego sprzętu,dla mnie dość
tajemnicze.

Kłopot został usunięty ale źródło problemu nadal pozostaje niewiadome.

Dziękuję wszystkim za pomoc

ALvarez

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...