Jump to content

Karta sieciowa Intel 3165 nie jest wykrywana


luker1985
 Share

Recommended Posts

Sam zachodzę w głowę. tym bardziej, że używałem w swoim życiu wielu różnych laptopów o przeróżnych konfiguracjach i nigdy nie było problemów z wifi.

Aż zachciało mi się "chińczyka"  ;)  

Może napiszę do Solusa pytanie o to jakich trików użyli, że tylko na ich dystrybucji działają karty sieciowe w laptopach Teclast ;)

Link to comment
Share on other sites

No dobra. Testowy Solus zainstalowany i wifi działa. Dodam tylko, że zainstalowałem jeszcze na próbę Zorina 16 i na LiveUSB i wifi pracuje poprawnie,
a po zainstalowaniu w tajemniczy sposób znika chociaż pod "lspci" jak najbardziej jest widzoczne.
Porównujemy co ma Solus czego nie mają inni :)

1) uname -a: [email protected] ~ $ uname -a
Linux luke 5.13.1-187.current #1 SMP PREEMPT Wed Jul 7 19:52:26 UTC 2021 x86_64 GNU/Linux

2) uname -r: 5.13.1-187.current

3) [email protected] ~ $ sudo lshw -C network
*-generic
description: Wireless interface
product: Wireless 3165
vendor: Intel Corporation
physical id: 0
bus info: [email protected]:01:00.0
logical name: wlp1s0
version: ff
serial: f8:e4:e3:36:ce:46
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: bus_master vga_palette cap_list ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=iwlwifi driverversion=5.13.1-187.current firmware=29.4063824552.0 7265D-29.ucode ip=192.168.1.69 latency=255 link=yes maxlatency=255 mingnt=255 multicast=yes wireless=IEEE 802.11
resources: irq:129 memory:80100000-80101fff

4) spójrzcie jeszcze jaki katalog ESP tworzy się przy instalacji systemu. Tam jest chyba firmware. Może to o to chodzi !?

 

Screenshot_2021-12-16-22-21-43-556_com.miui.gallery.jpg

Screenshot_2021-12-16-22-23-13-764_com.miui.gallery.jpg

Link to comment
Share on other sites

Wątpię, moim zdaniem chodzi dokładnie o ten plik, powinien znajdować się w /lib/firmware:

Godzinę temu, luker1985 napisał:

7265D-29.ucode

Być może na innych systemach źle rozpoznają tą kartę i próbują załadować inne firmware. Niewykluczone, że może to być również kwestia wersji firmware lub kernela – regresje się zdarzają, choć raczej rzadko.

 

ESP to po prostu partycja EFI, w Solusie z tego co widzę używają obu nazw zamiennie.

Link to comment
Share on other sites

5 godzin temu, tomcio napisał:

Wątpię, moim zdaniem chodzi dokładnie o ten plik, powinien znajdować się w /lib/firmware:

 rpm -ql iwl7260-firmware|grep 7265D-29
/usr/lib/firmware/iwlwifi-7265D-29.ucode.xz

Jak widać firmware jest w Fedorze , z logów widać (a właściwie to nie widać), że nawet nie dochodzi do etapu ładowania firmware.

Trzeba by porównać konfigurację kernel (w fedorze jest np. w /boot/config-5.15.8-200.fc35.x86_64) lub przejrzeć same źródła kernele , bo może nakładają jakieś własne patche.

Link to comment
Share on other sites

Zacznijmy od początku (po Fedorą):

1. Sprawdź czy moduł iwlwifi jest załadowany

#lsmod

2. Jeśli nie, to spróbuj go załadować

#modprobe -v iwlwifi

Sprawdź co się dzieje przy próbie ładowania

#dmesg

Możesz też w jednym terminalu uruchomić

#tail -f /var/log/messages

(do obserwacji bieżącej)

a w drugim próbować załadować moduł

#modprobe -v iwlwifi

 

 

Link to comment
Share on other sites

9 godzin temu, andrew napisał:

#lsmod

Cytuj

[[email protected] ~]$ lsmod
Module                  Size  Used by
rndis_host             20480  0
cdc_ether              24576  1 rndis_host
usbnet                 57344  2 rndis_host,cdc_ether
mii                    16384  1 usbnet
uinput                 20480  0
snd_seq_dummy          16384  0
snd_hrtimer            16384  1
nft_objref             16384  1
nf_conntrack_netbios_ns    16384  1
nf_conntrack_broadcast    16384  1 nf_conntrack_netbios_ns
nft_fib_inet           16384  1
nft_fib_ipv4           16384  1 nft_fib_inet
nft_fib_ipv6           16384  1 nft_fib_inet
nft_fib                16384  3 nft_fib_ipv6,nft_fib_ipv4,nft_fib_inet
nft_reject_inet        16384  6
nf_reject_ipv4         16384  1 nft_reject_inet
nf_reject_ipv6         20480  1 nft_reject_inet
nft_reject             16384  1 nft_reject_inet
nft_ct                 20480  16
nft_chain_nat          16384  2
nf_nat                 53248  1 nft_chain_nat
nf_conntrack          163840  4 nf_nat,nft_ct,nf_conntrack_netbios_ns,nf_conntrack_broadcast
nf_defrag_ipv6         24576  1 nf_conntrack
nf_defrag_ipv4         16384  1 nf_conntrack
ip_set                 61440  0
nf_tables             258048  232 nft_ct,nft_reject_inet,nft_fib_ipv6,nft_objref,nft_fib_ipv4,nft_chain_nat,nft_reject,nft_fib,nft_fib_inet
nfnetlink              20480  3 nf_tables,ip_set
qrtr                   20480  4
ns                     32768  1 qrtr
bnep                   28672  2
sunrpc                655360  1
intel_pmc_bxt          16384  0
intel_telemetry_pltdrv    24576  0
intel_punit_ipc        16384  1 intel_telemetry_pltdrv
intel_telemetry_core    20480  1 intel_telemetry_pltdrv
snd_sof_pci_intel_apl    16384  0
mei_hdcp               24576  0
x86_pkg_temp_thermal    20480  0
intel_powerclamp       20480  0
intel_rapl_msr         20480  0
snd_sof_intel_hda_common   110592  1 snd_sof_pci_intel_apl
coretemp               20480  0
soundwire_intel        45056  1 snd_sof_intel_hda_common
soundwire_generic_allocation    16384  1 soundwire_intel
soundwire_cadence      40960  1 soundwire_intel
snd_sof_intel_hda      20480  1 snd_sof_intel_hda_common
snd_sof_pci            20480  2 snd_sof_intel_hda_common,snd_sof_pci_intel_apl
snd_sof_xtensa_dsp     16384  1 snd_sof_intel_hda_common
kvm_intel             335872  0
snd_sof               147456  2 snd_sof_pci,snd_sof_intel_hda_common
soundwire_bus          94208  3 soundwire_intel,soundwire_generic_allocation,soundwire_cadence
snd_soc_skl           180224  0
kvm                  1036288  1 kvm_intel
snd_soc_hdac_hda       24576  2 snd_sof_intel_hda_common,snd_soc_skl
snd_hda_codec_hdmi     73728  1
snd_hda_ext_core       36864  4 snd_sof_intel_hda_common,snd_soc_hdac_hda,snd_soc_skl,snd_sof_intel_hda
irqbypass              16384  1 kvm
snd_soc_sst_ipc        20480  1 snd_soc_skl
snd_hda_codec_realtek   159744  1
snd_soc_sst_dsp        36864  1 snd_soc_skl
rapl                   20480  0
snd_soc_acpi_intel_match    57344  3 snd_sof_intel_hda_common,snd_soc_skl,snd_sof_pci_intel_apl
snd_hda_codec_generic    98304  1 snd_hda_codec_realtek
snd_soc_acpi           16384  3 snd_soc_acpi_intel_match,snd_sof_intel_hda_common,snd_soc_skl
ledtrig_audio          16384  2 snd_hda_codec_generic,snd_sof
intel_cstate           20480  0
pcspkr                 16384  0
snd_soc_core          339968  5 soundwire_intel,snd_sof,snd_sof_intel_hda_common,snd_soc_hdac_hda,snd_soc_skl
vfat                   20480  1
fat                    86016  1 vfat
i2c_i801               32768  0
rtsx_usb_ms            24576  0
snd_compress           28672  1 snd_soc_core
ac97_bus               16384  1 snd_soc_core
wl                   6471680  0
memstick               24576  1 rtsx_usb_ms
snd_pcm_dmaengine      16384  1 snd_soc_core
i2c_smbus              20480  1 i2c_i801
uvcvideo              122880  0
snd_hda_intel          57344  4
snd_intel_dspcfg       28672  3 snd_hda_intel,snd_sof_intel_hda_common,snd_soc_skl
snd_intel_sdw_acpi     20480  2 snd_sof_intel_hda_common,snd_intel_dspcfg
btusb                  65536  0
snd_hda_codec         172032  5 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec_realtek,snd_soc_hdac_hda
videobuf2_vmalloc      20480  1 uvcvideo
videobuf2_memops       20480  1 videobuf2_vmalloc
btrtl                  28672  1 btusb
iwlwifi               372736  0
btbcm                  20480  1 btusb
snd_hda_core          110592  10 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_ext_core,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek,snd_sof_intel_hda_common,snd_soc_hdac_hda,snd_soc_skl,snd_sof_intel_hda
videobuf2_v4l2         36864  1 uvcvideo
snd_hwdep              16384  1 snd_hda_codec
spi_pxa2xx_platform    36864  0
videobuf2_common       69632  4 videobuf2_vmalloc,videobuf2_v4l2,uvcvideo,videobuf2_memops
btintel                45056  1 btusb
dw_dmac                16384  0
snd_seq                90112  7 snd_seq_dummy
videodev              270336  3 videobuf2_v4l2,uvcvideo,videobuf2_common
bluetooth             671744  14 btrtl,btintel,btbcm,bnep,btusb
snd_seq_device         16384  1 snd_seq
joydev                 28672  0
cfg80211             1015808  2 wl,iwlwifi
snd_pcm               139264  12 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,soundwire_intel,snd_sof,snd_sof_intel_hda_common,snd_compress,snd_soc_core,snd_soc_skl,snd_hda_core,snd_pcm_dmaengine
processor_thermal_device_pci_legacy    16384  0
mc                     65536  4 videodev,videobuf2_v4l2,uvcvideo,videobuf2_common
processor_thermal_device    20480  1 processor_thermal_device_pci_legacy
processor_thermal_rfim    16384  1 processor_thermal_device
processor_thermal_mbox    16384  2 processor_thermal_rfim,processor_thermal_device
processor_thermal_rapl    20480  1 processor_thermal_device
snd_timer              49152  3 snd_seq,snd_hrtimer,snd_pcm
idma64                 20480  0
ecdh_generic           16384  1 bluetooth
rfkill                 36864  6 bluetooth,cfg80211
snd                   114688  21 snd_hda_codec_generic,snd_seq,snd_seq_device,snd_hda_codec_hdmi,snd_hwdep,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek,snd_timer,snd_compress,snd_soc_core,snd_pcm
intel_rapl_common      28672  2 intel_rapl_msr,processor_thermal_rapl
mei_me                 45056  1
mei                   151552  3 mei_hdcp,mei_me
soundcore              16384  1 snd
intel_soc_dts_iosf     20480  1 processor_thermal_device_pci_legacy
intel_hid              24576  0
soc_button_array       20480  0
int3400_thermal        20480  0
sparse_keymap          16384  1 intel_hid
int3403_thermal        20480  0
acpi_thermal_rel       16384  1 int3400_thermal
int340x_thermal_zone    20480  2 int3403_thermal,processor_thermal_device
zram                   24576  2
ip_tables              32768  0
i915                 3031040  8
hid_multitouch         32768  0
i2c_algo_bit           16384  1 i915
ttm                    81920  1 i915
rtsx_usb_sdmmc         32768  0
sdhci_pci              73728  0
drm_kms_helper        311296  1 i915
cqhci                  32768  1 sdhci_pci
crct10dif_pclmul       16384  1
cec                    61440  2 drm_kms_helper,i915
sdhci                  81920  1 sdhci_pci
crc32_pclmul           16384  0
drm                   630784  7 drm_kms_helper,i915,ttm
crc32c_intel           24576  3
mmc_core              196608  4 sdhci,rtsx_usb_sdmmc,cqhci,sdhci_pci
wdat_wdt               20480  0
ghash_clmulni_intel    16384  0
serio_raw              20480  0
rtsx_usb               32768  2 rtsx_usb_sdmmc,rtsx_usb_ms
i2c_hid_acpi           16384  0
i2c_hid                32768  1 i2c_hid_acpi
video                  57344  1 i915
pinctrl_geminilake     24576  1
ipmi_devintf           20480  0
ipmi_msghandler       118784  1 ipmi_devintf
fuse                  167936  3

 

Link to comment
Share on other sites

Najprościej będzie kupić zewnętrzny adapter wifi USB. Wczoraj już myślałem , że laptop wyląduje na ścianie (powstrzymałem się ledwo)

Problem chyba faktycznie jest nierozwiązywalny. Czytałem dzisiaj anglojęzyczne forum Minta. Tam jeden chłopaczek opisywał ten sam problem z wifi na Teclast i oczywiście problem pozostał nierozwiązany. 

A przy okazji zauważyłem, że na Solusie też nie jest idealnie, bo po kilku minutach działania wifi traci połączenie. W symbolu wifi pojawia się znak zapytania i przestaje działać Internet. Po włączeniu i wyłączeniu trybu samolotowego komunikat taki sam jak w innych dyatrybucjach, że nie odnaleziono adaptera wifi.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...